Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1674/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Datacomp.sk a.s.
  (from: 08/04/2016)
Registered seat: 
Pri Suchom mlyne 3897/29
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 10/22/2016)
Identification number (IČO): 
50 447 815
  (from: 08/04/2016)
Date of entry: 
08/04/2016
  (from: 08/04/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/04/2016)
Objects of the company: 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/04/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/04/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/04/2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/04/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/04/2016)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/04/2016)
Sťahovacie služby
  (from: 08/04/2016)
Skladovanie a uskladňovanie
  (from: 08/04/2016)
Kuriérske služby
  (from: 08/04/2016)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo
  (from: 08/04/2016)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 08/04/2016)
Počítačové služby
  (from: 08/04/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/04/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/04/2016)
Vedenie účtovníctva
  (from: 08/04/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/04/2016)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 08/04/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/04/2016)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/04/2016)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 08/04/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 08/04/2016)
Fotografické služby
  (from: 08/04/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/04/2016)
Administratívne služby
  (from: 08/04/2016)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/04/2016)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/04/2016)
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 08/04/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/04/2016)
Ing. Vladimír Peniak - Chairman of the Board of Directors
Národná trieda 204/61
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 08/04/2016
  (from: 08/04/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene obchodnej spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/04/2016)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 08/04/2016)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť podľa článku IV. bod 4 zakladateľskej zmluvy spoločnosti a článku V. bodov 11 a 12 stanov spoločnosti.V prípade prevoditeľnosti akcií na meno je akcionár povinný najprv osloviť akcionárov s najväčším počtom akcií a až následne ostaných akcionárov obchodnej spoločnosti na odkúpenie týchto akcií za cenu primeranú ich hodnote. Ak by ani jeden z akcionárom nemal záujem o odkúpenie akcií musí s prevodom týchto akcií súhlasiť dozorná rada obchodnej spoločnosti. Dozorná rada na základe písomnej žiadosti akcionára oznámi do 14 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti obchodnej spoločnosti, rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií na meno, na tretiu osobu. Dozorná rada neudelí súhlas s prevodom akcií na tretiu osobu, ak by takýmto prevodom došlo k poškodeniu alebo ohrozeniu záujmov spoločnosti alebo jej akcionárov. V prípade neudelenia súhlasu dozornou radou je obchodná spoločnosť povinná od akcionára odkúpiť predmetné akcie za cenu primeranú ich hodnote. Toto právo môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto jeho právo zaniká.
  (from: 08/04/2016)
Supervisory board: 
Ing. Dominik Hakulin , PhD.
Tomášikova 2777/37
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 08/04/2016
  (from: 08/04/2016)
Ing. Martin Hakulin
Tomášikova 2777/37
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 08/04/2016
  (from: 08/04/2016)
Ing. Štefan Antolík
Jamník 194
Odorín 053 22
From: 08/04/2016
  (from: 08/04/2016)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person