Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10057/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Sitka Trenčín, s. r. o.
  (from: 06/27/2020)
Education Solutions s.r.o.
  (from: 06/22/2016 until: 06/26/2020)
City University of Seattle, spol. s r.o.
  (from: 07/03/2007 until: 06/21/2016)
CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA, spol. s r.o.
  (from: 05/30/2003 until: 07/02/2007)
INSTITUTE FOR GLOBAL EDUCATION & SERVICES, s.r.o.
  (from: 03/30/1999 until: 05/29/2003)
INSTITUTE FOR GLOBAL EDUCATION SERVICE, s.r.o.
  (from: 02/07/1997 until: 03/29/1999)
Registered seat: 
Zadunajská cesta 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 06/27/2020)
Bezručova 64
Trenčín 911 01
  (from: 02/07/1997 until: 06/26/2020)
Identification number (IČO): 
36 293 636
  (from: 02/07/1997)
Date of entry: 
02/07/1997
  (from: 02/07/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/07/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 02/07/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 02/07/1997)
poskytovanie vyššieho vzdelávania, organizovanie vzdelávacích kurzov
  (from: 02/07/1997)
poradenské, sprostredkovateľské, informačné a konzultačné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
  (from: 02/07/1997)
poradenské, sprostredkovateľské, informačné a konzultačné služby v oblasti prírodných, humanitných a ekonomických vied
  (from: 02/07/1997)
poskytovanie ubytovacích priestorov
  (from: 02/07/1997)
internáty
  (from: 02/07/1997)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/07/1997)
marketing
  (from: 06/01/2018)
manažment
  (from: 06/01/2018)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/27/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/27/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/27/2020)
Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/27/2020)
príprava podkladov pre manažovanie spoločnosti
  (from: 07/03/2007 until: 05/31/2018)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov, marketing, manažment
  (from: 07/03/2007 until: 05/31/2018)
Partners: 
KABI REAL a.s.
Zadunajská cesta 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/07/2019)
City University, Bellevue, USA spol. s r.o. IČO: 17 333 890
P.O.BOX 78, Drieňova 34
Bratislava 820 09
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 05/05/2003)
City University, Bellevue, USA spol. s r.o. IČO: 17 333 890
P.O.BOX 78, Drieňova 34
Bratislava 820 09
Slovak Republic
  (from: 02/07/1997 until: 03/29/1999)
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 06/22/2016 until: 06/26/2020)
CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
Wall Street, Suite 100 521
Seattle WA 981 21
United States of America
  (from: 06/27/2014 until: 06/21/2016)
CITY UNIVERSITY Co., 335 116
Avenue SE
Bellevue WA 98004
United States of America
  (from: 05/06/2003 until: 06/26/2014)
Contribution of each member: 
KABI REAL a.s.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/27/2020)
City University, Bellevue, USA spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/07/1997 until: 03/29/1999)
City University, Bellevue, USA spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 05/05/2003)
CITY UNIVERSITY Co., 335 116
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/06/2003 until: 11/09/2009)
CITY UNIVERSITY Co., 335 116
( peňažný vklad )
  (from: 11/10/2009 until: 06/26/2014)
CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/27/2014 until: 06/21/2016)
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/22/2016 until: 05/06/2019)
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Amount of investment: 4 449 EUR Paid up: 4 449 EUR
  (from: 05/07/2019 until: 06/26/2020)
KABI REAL a.s.
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 05/07/2019 until: 06/26/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/18/2020)
konatelia
  (from: 05/07/2019 until: 07/17/2020)
Individual managing director
  (from: 06/01/2018 until: 05/06/2019)
konatelia
  (from: 02/07/1997 until: 05/31/2018)
Petra Vachalková
Pohraničníkov 594/45
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 04/17/2019
  (from: 05/07/2019)
Bruce Bryant
191 st Street 428
Lynnwood, Washington 980 36
Spojené štáty americké
From: 06/05/2014
  (from: 06/27/2014 until: 06/21/2016)
Bruce Bryant
191 st Street 428
Lynnwood, Washington 980 36
Spojené štáty americké
From: 06/05/2014 Until: 06/22/2016
  (from: 06/22/2016 until: 06/21/2016)
Ing. Ján Rebro
Šalviova 36
Bratislava
  (from: 02/07/1997 until: 05/05/2003)
Ing. Ján Rebro
Maďarská 18
Bratislava
From: 02/07/1997
  (from: 05/06/2003 until: 12/14/2016)
Ing. Ján Rebro
Maďarská 628/18
Bratislava- Rusovce 851 10
From: 02/07/1997
  (from: 12/15/2016 until: 07/17/2020)
Ing. Ján Rebro
Maďarská 628/18
Bratislava- Rusovce 851 10
From: 02/07/1997 Until: 07/13/2020
  (from: 07/18/2020 until: 07/17/2020)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/18/2020)
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne.
  (from: 05/07/2019 until: 07/17/2020)
Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutoční konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/27/2014 until: 05/06/2019)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/07/1997 until: 06/26/2014)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/22/2016)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/10/2009 until: 06/21/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/06/2003 until: 11/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 05/05/2003)
100 000 Sk
  (from: 02/07/1997 until: 03/29/1999)
Supervisory board: 
Richard Carter
32nd Avenue NW 8336
Seattle WA 981 17
Spojené štáty americké
From: 06/05/2014 Until: 06/22/2016
  (from: 06/22/2016 until: 06/21/2016)
Michael Cunningham
Doug Hill Court 7844
San Diego CA 921 27
Spojené štáty americké
From: 06/05/2014 Until: 06/22/2016
  (from: 06/22/2016 until: 06/21/2016)
Randy Frisch
Stonemill Drive 12286
Poway CA 920 64
Spojené štáty americké
From: 06/05/2014 Until: 06/22/2016
  (from: 06/22/2016 until: 06/21/2016)
Richard Carter
32nd Avenue NW 8336
Seattle WA 981 17
Spojené štáty americké
From: 06/05/2014
  (from: 06/27/2014 until: 06/21/2016)
Michael Cunningham
Doug Hill Court 7844
San Diego CA 921 27
Spojené štáty americké
From: 06/05/2014
  (from: 06/27/2014 until: 06/21/2016)
Randy Frisch
Stonemill Drive 12286
Poway CA 920 64
Spojené štáty americké
From: 06/05/2014
  (from: 06/27/2014 until: 06/21/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 290/96, N 291/96 zo dňa 30.10.1996 podľa § 105 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Zakladateľská listina bola zmenená dodatkami - notárskymi zápisnicami, N 307/96, NZ 306/96 zo dňa 15.11.1996 a N 34/97, NZ 34/97 zo dňa 04.02.1997.
  (from: 02/07/1997)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998.
  (from: 03/30/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 07.03.2003 schválilo prevod obchodného podielu, zmenu zakladateľskej listiny a úplné znenie zakladateľskej listiny (notárskej zápisnice N 115/2003, Nz 19423/2003 zo dňa 17.03.2003).
  (from: 05/06/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 7.3.2003 schválilo zlúčenie so spoločnosťou CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA spol. s r.o., Drieňová 34, P.O.Box 78, 820 09 Bratislava, IČO 17 333 890. Zmluva o zlúčení spoločností zo dňa 17.3.2003. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.3.2003 schválilo doplnenie Zmluvy o zlúčení spoločností - Dodatok č. 1 k Zmluve o zlúčení spoločností zo dňa 28.4.2003. Obchodná spoločnosť je univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA spol. s r.o., Drieňová 34, P.O.Box 78, 820 09 Bratislava, IČO 17 333 890. Účinky zlúčenia nastávajú podľa § 69a ods. 1 Obch. zák.
  (from: 05/16/2003)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 208/2003, Nz 38069/2003 zo dňa 19.05.2003.
  (from: 05/30/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person