Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  113374/B

Business name: 
LEarchitects s. r. o.
  (from: 08/12/2016)
Registered seat: 
Ota Holúska 9117/7A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
  (from: 05/21/2022)
Identification number (IČO): 
50 442 503
  (from: 08/12/2016)
Date of entry: 
08/12/2016
  (from: 08/12/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/12/2016)
Objects of the company: 
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (from: 08/12/2016)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 08/12/2016)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/12/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/12/2016)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/12/2016)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/12/2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/12/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/12/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/12/2016)
Dizajnérske činnosti
  (from: 08/12/2016)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/12/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 08/12/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/12/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/12/2016)
Počítačové služby
  (from: 08/12/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/12/2016)
Administratívne služby
  (from: 08/12/2016)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu : - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, - grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, - poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 07/13/2021)
Partners: 
Ing. arch. Erik Vajgel
Ota Holúska 9117/7A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Ing. arch. Leona Vajglová
Ota Holúska 9117/7A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Erik Vajgel
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/21/2022)
Ing. arch. Leona Vajglová
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/21/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/12/2016)
Ing. arch. Erik Vajgel
Ota Holúska 9117/7A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 08/12/2016
  (from: 05/21/2022)
Ing. arch. Leona Vajglová
Ota Holúska 9117/7A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 08/12/2016
  (from: 05/21/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú všetci konatelia samostatne.
  (from: 07/13/2021)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/12/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.07.2016 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/12/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person