Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27157/B

Business name: 
HPL PETRŽALKA spol. s r.o.
  (from: 06/01/2007 until: 03/06/2011)
H - LABOR s.r.o.
  (from: 08/12/2002 until: 05/31/2007)
Registered seat: 
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (from: 12/08/2005 until: 03/06/2011)
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
Identification number (IČO): 
35 841 842
  (from: 08/12/2002)
Date of entry: 
08/12/2002
  (from: 08/12/2002)
Person dissolved from: 
28. 2. 2011
  (from: 03/07/2011)
Date of deletion: 
03/07/2011
  (from: 03/07/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/07/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/12/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živonsti
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
prieskum trhu
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
administratívne práce - kancelárske práce
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická mikrobiológia
  (from: 12/17/2002 until: 03/06/2011)
Partners: 
HPL spol. s r.o.
Zdravotnícke stredisko Istrijská 20
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 12/08/2005 until: 04/18/2006)
MUDr. Helena Hupková
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
MUDr. Marta Hupková
Gallayová 49
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
MUDr. Júlia Šípová
Železničiarska 22
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
HPL spol. s r.o.
Istrijská 20
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 04/19/2006 until: 03/06/2011)
Contribution of each member: 
MUDr. Helena Hupková
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
MUDr. Marta Hupková
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
MUDr. Júlia Šípová
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
HPL spol. s r.o.
  (from: 12/08/2005 until: 04/18/2006)
HPL spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/19/2006 until: 04/21/2009)
HPL spol. s r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 03/06/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
MUDr. Helena Hupková
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 08/12/2002
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
MUDr. Helena Hupková
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 08/12/2002 Until: 12/02/2005
  (from: 12/08/2005 until: 12/07/2005)
Mgr. Zuzana Neuschlová
Dr. Bodického 10
Modra 900 01
From: 12/02/2005
  (from: 12/08/2005 until: 12/15/2005)
Mgr. Zuzana Neuschlová
Dr. Bodického 10
Modra 900 01
From: 12/02/2005 Until: 12/13/2005
  (from: 12/16/2005 until: 12/15/2005)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
From: 12/13/1963
  (from: 12/16/2005 until: 02/06/2006)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
From: 12/13/2005
  (from: 02/07/2006 until: 04/18/2006)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
From: 12/13/2005 Until: 04/10/2006
  (from: 04/19/2006 until: 04/18/2006)
PharmDr. Tomáš Tesař , PhD.
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 04/10/2006
  (from: 04/19/2006 until: 12/06/2010)
PharmDr. Tomáš Tesař , PhD.
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 04/10/2006 Until: 11/25/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencová 26
Bratislava 841 07
From: 12/02/2005
  (from: 12/08/2005 until: 03/06/2011)
JUDr. Slavomír Moško
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 02
From: 11/25/2010
  (from: 12/07/2010 until: 03/06/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy obidvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo vypísanému obchodnému menu pripoja obidvaja svoje podpisy.
  (from: 12/08/2005 until: 03/06/2011)
Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/12/2002 until: 12/07/2005)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 03/06/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/12/2002 until: 04/21/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2011. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 22/2011, Nz 6949/2011, NCRls 7151/2011 zo dňa 28.02.2011 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou HPL PETRŽALKA spol. s r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 841 842 a nástupníckou spoločnosťou HPL SERVIS spol. s r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 860 456, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti HPL PETRŽALKA spol. s r. o. Obchodná spoločnosť HPL PETRŽALKA spol. s r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 841 842, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 27157/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 03/07/2011)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.07.2002 v zmysle ust. § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/12/2002 until: 03/06/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.11.2002.
  (from: 12/17/2002 until: 03/06/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.12.2005.
  (from: 12/16/2005 until: 03/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.4.2006. RNDr. Ján Predný, funkcia konateľa od 13.12.2005 do 10.4.2006.
  (from: 04/19/2006 until: 03/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2007.
  (from: 06/01/2007 until: 03/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2010.
  (from: 12/07/2010 until: 03/06/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/07/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL SERVIS spol. s r. o. 35860456 ,
Istrijská
20
  (from: 03/07/2011)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person