Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  113611/B

Business name: 
IRE Hron Property Holding, s.r.o.
  (from: 08/23/2016)
Registered seat: 
Pribinova 28
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 09/24/2020)
Tomášikova 19
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 12/05/2017 until: 09/23/2020)
Púchovská 14
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 11/03/2016 until: 12/04/2017)
Lazaretská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 08/23/2016 until: 11/02/2016)
Identification number (IČO): 
36 801 852
  (from: 08/23/2016)
Date of entry: 
07/07/2007
  (from: 08/23/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/23/2016)
Objects of the company: 
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 08/23/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 08/23/2016)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/23/2016)
činnosť reklamnej agentúry
  (from: 08/23/2016)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/23/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/23/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/23/2016)
Partners: 
COOPEX RENT, s.r.o. IČO: 35 706 651
Púchovská 14
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Slovak Republic
  (from: 12/20/2022)
COOPEX HOLD, a.s. IČO: 35 819 570
Tomášikova 19
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 12/20/2022)
SPV Hron s.r.o.
Púchovská 14
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Slovak Republic
  (from: 11/03/2016 until: 12/29/2016)
IRE Hron s. r. o.
Lazaretská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 08/23/2016 until: 11/02/2016)
COOPEX HOLD, a.s.
Tomášikova 19
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 12/30/2016 until: 12/19/2022)
COOPEX RENT, s.r.o.
Púchovská 14
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Slovak Republic
  (from: 12/30/2016 until: 12/19/2022)
Contribution of each member: 
COOPEX RENT, s.r.o.
( peňažný vklad )
  (from: 12/30/2016 until: 12/19/2022)
COOPEX RENT, s.r.o.
Amount of investment: 1 214 694 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 214 694 EUR
Lien: Záložné právo v prospech spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:649 48 242 zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 13.10.2016 medzi spoločnosťou COOPEX RENT, s.r.o. ako záložcom a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ako záložným veriteľom.
  (from: 12/20/2022)
COOPEX HOLD, a.s.
( peňažný vklad )
  (from: 12/30/2016 until: 12/19/2022)
COOPEX HOLD, a.s.
Amount of investment: 6 883 268 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 883 268 EUR
Lien: Záložné právo v prospech spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:649 48 242 zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 13.10.2016 medzi spoločnosťou COOPEX HOLD, a.s. ako záložcom a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ako záložným veriteľom.
  (from: 12/20/2022)
IRE Hron s. r. o.
Amount of investment: 8 097 962 EUR Paid up: 8 097 962 EUR
  (from: 08/23/2016 until: 10/20/2016)
IRE Hron s. r. o.
Amount of investment: 8 097 962 EUR Paid up: 8 097 962 EUR
  (from: 10/21/2016 until: 11/02/2016)
SPV Hron s.r.o.
Amount of investment: 8 097 962 EUR Paid up: 8 097 962 EUR
  (from: 11/03/2016 until: 12/29/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/23/2016)
Ing. Peter Ostrica
Herlianska 4
Bratislava 821 02
From: 11/03/2016
  (from: 11/03/2016)
Mgr. Peter Ostrica
Bartókova 4
Bratislava 811 02
From: 11/03/2016
  (from: 11/03/2016)
Ing. Zdenka Petrýdesová
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 20
Bratislava 811 02
From: 11/03/2016
  (from: 11/03/2016)
Katharina Schade
Schüttgrabenstraße 10
Frankfurt 604 39
Nemecká spolková republika
From: 08/23/2016 Until: 11/03/2016
  (from: 11/03/2016 until: 11/02/2016)
Christian Bernard Harlander
Sandweg 88
Frankfurt nad Mohanom 603 16
Nemecká spolková republika
From: 08/23/2016 Until: 11/03/2016
  (from: 11/03/2016 until: 11/02/2016)
Feramuz Özdemiroglu
Stauffenbergstrasse 17
Büttelborn 645 72
Nemecká spolková republika
From: 08/23/2016 Until: 11/03/2016
  (from: 11/03/2016 until: 11/02/2016)
Katharina Schade
Schüttgrabenstraße 10
Frankfurt 604 39
Nemecká spolková republika
From: 08/23/2016
  (from: 08/23/2016 until: 11/02/2016)
Christian Bernard Harlander
Sandweg 88
Frankfurt nad Mohanom 603 16
Nemecká spolková republika
From: 08/23/2016
  (from: 08/23/2016 until: 11/02/2016)
Feramuz Özdemiroglu
Stauffenbergstrasse 17
Büttelborn 645 72
Nemecká spolková republika
From: 08/23/2016
  (from: 08/23/2016 until: 11/02/2016)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/30/2016)
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne a podpisujú sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 08/23/2016 until: 12/29/2016)
Capital: 
8 097 962 EUR Paid up: 8 097 962 EUR
  (from: 08/23/2016)
8 097 962 EUR Paid up: 8 097 962 EUR
  (from: 08/23/2016)
8 097 962 EUR Paid up: 8 097 962 EUR
  (from: 08/23/2016)
8 097 962 EUR Paid up: 8 097 962 EUR
  (from: 08/23/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou (notárska zápisnica N 190/07) zo dňa 16.05.2007 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/23/2016)
Notárska zápisnica č. N 273/2007, Nz 41414/2007, NCRls 41111/2007 zo dňa 17.10.2007. Notárska zápisnica č. N 285/2007, Nz 45096/2007, NCRls 44833/2007 zo dňa 07.11.2007.
  (from: 08/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - Notárska zápisnica N 1550/2008 Nz 11920/2008 zo dňa 20.03.2008.
  (from: 08/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2009.
  (from: 08/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.05.2015. Notárska zápisnica č. N 358/2015, Nz 17482/2015, NCRls 17876/2015.
  (from: 08/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 05.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 579/2015, Nz 30759/2015, NCRls 31468/2015 z 08.09.2015.
  (from: 08/23/2016)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2015.
  (from: 08/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.08.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 634/2016, Nz 27778/2016, NCRls 28676/2016 o zmene právnej formy spoločnosti IRE Hron Property Holding, a. s. na spoločnosť s ručením obmedzeným v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/23/2016)
Rozhodnutie o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N788/216, Nz 47953/2016, NCRls 48936/2016 zo dňa 28.11.2016
  (from: 12/30/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/30/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SPV Hron s.r.o. 50 373 030 ,
Púchovská
14
  (from: 12/30/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person