Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1248/B

Business name: 
T E C H N O C O N S U L T A , spol. s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/13/2007 until: 11/23/2021)
T E C H N O C O N S U L T A , spol. s.r.o.
  (from: 08/23/1991 until: 01/12/2007)
Registered seat: 
Miletičova 14
Bratislava 821 08
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
Pribinova 25
Bratislava 819 20
  (from: 02/11/1993 until: 01/23/1995)
Martanovičova 25
Bratislava
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
Identification number (IČO): 
17 320 828
  (from: 08/23/1991)
Date of entry: 
08/23/1991
  (from: 08/23/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/23/1991)
Objects of the company: 
inžinierska, konzultačná a dodavateľská činnosť
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
plánovanie, výroba, dodávanie, montáž, technický a poradenský servis v oblasti materiálov, strojov, zariadení a ich komponentov
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
kompletácia investičných celkov
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
marketingové informácie, služby konzultačné, poradenské a leasingové
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
servisná činnosť v oblasti strojárstva a elektrotechniky
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkova- nie, reexport
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
sprostredkovanie výrobných činností, kontaktov medzi partnermi, obchodných kontaktov
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
zastupovanie zahraničných a domácich firiem
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľností a nehnuteľností
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
stavebná činnosť.
  (from: 08/23/1991 until: 02/10/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
  (from: 02/11/1993 until: 01/23/1995)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/11/1993 until: 01/23/1995)
poskytovanie softwaru
  (from: 02/11/1993 until: 01/23/1995)
staviteľ
  (from: 02/11/1993 until: 01/23/1995)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 02/11/1993 until: 01/23/1995)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
factoring a forfeiting
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
Partners: 
JUDr. Ladislav SCHWARCZ
Jamnického 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/23/1991 until: 11/18/1996)
Ing. Tomáš WEIS
Šalviova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Tomáš WEIS
Šalviova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/23/1991 until: 01/23/1995)
Milan Matich
Markova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
JUDr. Ladislav SCHWARCZ
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 08/23/1991 until: 11/18/1996)
Ing. Tomáš WEIS
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 01/24/1995 until: 11/18/1996)
Milan Matich
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 08/23/1991 until: 01/23/1995)
JUDr. Ladislav SCHWARCZ
Jamnického 4
Bratislava
  (from: 02/11/1993 until: 11/18/1996)
Ing. Tomáš WEIS
Šalviova 8
Bratislava
  (from: 02/11/1993 until: 11/18/1996)
Milan Matich
Markova 7
Bratislava
  (from: 03/25/2017 until: 11/23/2021)
Milan Matich
Markova 7
Bratislava
  (from: 11/19/1996 until: 03/24/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú obaja spoločníci samostatne.
  (from: 08/23/1991 until: 01/23/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/23/1991 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Milan Matich
Markova 7
Bratislava
  (from: 01/13/2007 until: 03/24/2017)
 Liquidators:
Milan Matich
Markova 7
Bratislava
  (from: 03/25/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje úkony smerujúce k likvidácii likvidátor.
  (from: 01/13/2007 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Dodatok č. 2, 3 k spoločenskej zmluve, ktorou bola spoločnosť zosúladená s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie vydané OÚ-živnostenské oddelenie 2, č. reg. 1422/94/Já. Stary spis: S.r.o. 2244
  (from: 01/24/1995 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.1996, notárska zápisnica N 70/96, Nz 66/96 zo dňa 4.11.1996. Stary spis: S.r.o. 2244
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.02.2006 ktorým súd zrušil spoločnosť s likvidáciou a vymenoval likvidátora.
  (from: 01/13/2007 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person