Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27250/B

Business name: 
NOEN s.r.o.
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
Laurinská 12
Bratislava 811 01
  (from: 10/22/2003 until: 11/20/2003)
Leškova 16
Bratislava 811 04
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
Identification number (IČO): 
35 842 717
  (from: 09/03/2002)
Date of entry: 
09/03/2002
  (from: 09/03/2002)
Person dissolved from: 
19.12.2003
  (from: 12/19/2003)
Date of deletion: 
12/19/2003
  (from: 12/19/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 12/19/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/03/2002)
Objects of the company: 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
prenájom automobilov
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
prieskum trhu
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
Partners: 
EHL AG
An der B 256
Kruft 566 42
  (from: 10/22/2003 until: 11/20/2003)
EHL Baustoffwerk Erfurt GmbH& Co KG
Im Gewerbegebiet 7
Dachwig 99 100
  (from: 10/22/2003 until: 11/20/2003)
FMTA, s.r.o. IČO: 35 771 313
Leškova 16
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
TMF AUX, s.r.o. IČO: 35 802 278
Leškova 16
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
EHL AG
An der B 256
Kruft 566 42
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
EHL Baustoffwerk Erfurt GmbH& Co KG
Im Gewerbegebiet 7
Dachwig 99 100
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
Contribution of each member: 
TMF AUX, s.r.o.
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
FMTA, s.r.o.
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
EHL AG
Amount of investment: 2 970 000 Sk Paid up: 1 010 000 Sk
  (from: 10/22/2003 until: 11/20/2003)
EHL Baustoffwerk Erfurt GmbH& Co KG
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/22/2003 until: 11/20/2003)
EHL AG
Amount of investment: 250 470 000 Sk Paid up: 250 470 000 Sk
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
EHL Baustoffwerk Erfurt GmbH& Co KG
Amount of investment: 2 530 000 Sk Paid up: 2 530 000 Sk
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
konatelia
  (from: 10/22/2003 until: 11/20/2003)
konatelia
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
Ing. Ľubomír Repka
Pútnická 60
Bratislava 841 06
From: 09/03/2002
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
Ing. Ján Šeliga
Čsl. tankistov 131
Bratislava 841 06
From: 09/03/2002
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
Dipl. Ing. Anton Holos
Palackého 20
Bratislava
From: 06/30/2003
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
Ivan Kingston
Holzweg 30
Bad Dürkheim 670 98
Spolková republika Nemecko
From: 03/28/2003
  (from: 10/22/2003 until: 12/18/2003)
Norberta Schnepf
Fritz-Henkel-Strasse 2
Rengsdorf 265 79
Spolková republika Nemecko
From: 03/28/2003
  (from: 10/22/2003 until: 12/18/2003)
Peter Patek
J. Resselgasse 6
Deutsch - Wagram 2232
Rakúsko
From: 06/30/2003
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne a podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
Za spoločnosť konajú obaja konatelia spoločne a podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu pripoja svoj podpis.
  (from: 10/22/2003 until: 11/20/2003)
Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne a podpisuje menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu a sídlu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
Capital: 
253 000 000 Sk Paid up: 253 000 000 Sk
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
3 000 000 Sk Paid up: 1 040 000 Sk
  (from: 10/22/2003 until: 11/20/2003)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/03/2002 until: 10/21/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť zanikla zlúčením na základe Zmluvy o zlúčení zo dňa 30. novembra 2003, pričom nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť Premac, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO: 17 316 138, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 864/B. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti NOEN s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 25, IČO: 35 842 717 preberá na seba spoločnosť Premac, spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, Bratislava, IČO: 17 316 138. V y m a z u j e s a : Spoločnosť s obchodným menom NOEN s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO: 35 842 717 z obchodného registra.
  (from: 12/19/2003)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.8.2002 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 26.8.2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/03/2002 until: 12/18/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2003. Ing. Ľubomír Repka, deň zániku funkcie konateľa: 28.3.2003. Ing. Ján Šeliga, deň zániku funkcie konateľa: 28.3.2003.
  (from: 10/22/2003 until: 12/18/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2003.
  (from: 11/21/2003 until: 12/18/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person