Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  37/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej
  (from: 11/04/1992)
Registered seat: 
Zimná 69
Spišská Belá 059 01
  (from: 09/17/2003)
Identification number (IČO): 
00 199 818
  (from: 03/15/1973)
Date of entry: 
03/15/1973
  (from: 03/15/1973)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/15/1973)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba
  (from: 01/28/1993)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/28/1993)
opravy motorových vozidiel
  (from: 01/28/1993)
výroba kovových konštrukcií a ich častí, kovoobrábanie
  (from: 01/28/1993)
výroba textilná a odevná
  (from: 01/28/1993)
výroba kožených výrobkov
  (from: 01/28/1993)
výroba obuvi
  (from: 01/28/1993)
výroba drevárska
  (from: 01/28/1993)
stavebníctvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/28/1993)
výroba elektrických zariadení
  (from: 01/28/1993)
obchodná činnosť so stav., hutným a vodárenským materiálom
  (from: 01/28/1993)
laboratórne služby pre poľnohospodárov
  (from: 01/28/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/28/1993)
Ing. František Gedra - predseda
Zochova 1695/31
Kežmarok 060 01
From: 12/01/1992
  (from: 11/30/2007)
Ing. Martin Šoltys - podpredseda
Družstevná 646/31
Spišská Belá 059 01
From: 12/01/1992
  (from: 06/28/2017)
Ing. Jozef Úroda - člen
202
Slovenská Ves 059 02
From: 10/03/1997
  (from: 11/30/2007)
Ing. Ľubomír Gotzmann - člen
Kúpeľná 987/1A
Spišská Belá 059 01
From: 10/02/2007
  (from: 11/30/2007)
Ing. Stanislav Uhrin - člen
Lanškrounská 14
Kežmarok 060 01
From: 10/29/2012
  (from: 02/09/2013)
Pavel Grich - člen
441
Slovenská Ves 059 02
From: 11/30/2017
  (from: 01/09/2018)
Mgr. Ján Neupauer - člen
Krátka 1114/16
Spišská Belá 059 01
From: 12/01/2022
  (from: 01/13/2023)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/09/2018)
Supervisory board: 
Pavel Tropp - člen, predseda kontrolnej komisie od 01.12.2022
Družstevná 656/5
Spišská Belá 059 01
From: 10/29/2012
  (from: 01/13/2023)
Ján Marhefka - člen
Tatranská 34
Spišská Belá 059 01
From: 10/29/2012
  (from: 02/09/2013)
Helena Mešárová - člen
Gen. Svobodu 251/133
Ľubica 059 56
From: 11/30/2017
  (from: 01/09/2018)
Jolana Džurňáková - člen
Krátka 970/10
Spišská Belá 059 01
From: 11/30/2017
  (from: 01/09/2018)
Ing. Želmíra Šoltýsová - člen
Družstevná 646/31
Spišská Belá 059 01
From: 12/01/2022
  (from: 01/13/2023)
Registered capital: 
400 319 EUR
  (from: 02/28/2009)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 02/28/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami prijatými a schvá lenými na členskej schôdzi dňa 22.3.1991 podľa zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 553
  (from: 03/15/1973)
Družstvo bolo transformované podľa transformačného projektu schváleného valnou hromadou dňa 22.10.1992 v súlade s § 14 zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 553
  (from: 01/28/1993)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 3.10.1997.
  (from: 01/28/1998)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 11.10.2002.
  (from: 09/17/2003)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person