Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27389/B

Business name: 
PRESBURG REALITY spol. s r.o.
  (from: 09/25/2002)
Registered seat: 
Pernecká 13
Bratislava 841 05
  (from: 02/03/2003)
Nobelova 30
Bratislava 831 02
  (from: 09/25/2002 until: 02/02/2003)
Identification number (IČO): 
35 844 132
  (from: 09/25/2002)
Date of entry: 
09/25/2002
  (from: 09/25/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/25/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/25/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 09/25/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 09/25/2002)
správa a prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/25/2002)
obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/25/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 09/25/2002)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a výroby
  (from: 09/25/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/26/2004)
Faktoring a forfaiting
  (from: 11/11/2015)
Partners: 
Juraj Potočár
Pernecká 13
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ján Bertok
Drobného 23
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 09/25/2002 until: 02/02/2003)
Ing. Peter Fico
Horná 2559/5
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 07/09/2004 until: 03/11/2014)
Ing. Peter Fico
Horná 2559/5
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 03/19/2004 until: 07/08/2004)
Juraj Potočár
Pernecká 13
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 02/03/2003 until: 07/08/2004)
Peter Skladaný
Moskovská 2664/15
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 09/25/2002 until: 02/02/2003)
Ing. Dušan Veliký
T. Vansovej 254
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/2004 until: 03/11/2014)
Juraj Potočár
Pernecká 13
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 07/09/2004 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Juraj Potočár
  (from: 03/12/2014 until: 05/23/2022)
Juraj Potočár
Amount of investment: 8 865 EUR Paid up: 8 865 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ján Bertok
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 09/25/2002 until: 02/02/2003)
Peter Skladaný
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/25/2002 until: 02/02/2003)
Juraj Potočár
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/03/2003 until: 07/08/2004)
Ing. Peter Fico
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 03/19/2004 until: 07/08/2004)
Juraj Potočár
Amount of investment: 89 000 Sk Paid up: 89 000 Sk
  (from: 07/09/2004 until: 09/09/2010)
Ing. Peter Fico
Amount of investment: 89 000 Sk Paid up: 89 000 Sk
  (from: 07/09/2004 until: 09/09/2010)
Ing. Dušan Veliký
Amount of investment: 89 000 Sk Paid up: 89 000 Sk
  (from: 07/09/2004 until: 09/09/2010)
Juraj Potočár
Amount of investment: 2 955 EUR Paid up: 2 955 EUR
  (from: 09/10/2010 until: 03/11/2014)
Ing. Peter Fico
Amount of investment: 2 955 EUR Paid up: 2 955 EUR
  (from: 09/10/2010 until: 03/11/2014)
Ing. Dušan Veliký
Amount of investment: 2 955 EUR Paid up: 2 955 EUR
  (from: 09/10/2010 until: 03/11/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/25/2002)
Juraj Potočár
Pernecká 13
Bratislava 841 04
From: 12/19/2013
  (from: 03/12/2014)
Ing. Peter Fico
Horná 2559/5
Bratislava 831 06
From: 01/16/2004
  (from: 03/19/2004 until: 03/25/2004)
Ing. Peter Fico
Horná 2559/5
Bratislava 831 06
From: 01/16/2004
  (from: 03/26/2004 until: 03/11/2014)
Ing. Peter Fico
Horná 2559/5
Bratislava 831 06
From: 01/16/2004 Until: 12/18/2013
  (from: 03/12/2014 until: 03/11/2014)
Ing. Karin Potočárová
Pernecká 13
Bratislava 841 05
From: 12/19/2002 Until: 01/16/2004
  (from: 02/03/2003 until: 03/18/2004)
Peter Skladaný
Moskovská 2664/15
Bratislava 811 08
From: 09/25/2002
  (from: 09/25/2002 until: 02/02/2003)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne; podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že konateľ spoločnosti pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 03/12/2014)
Konateľ spoločnosti je v mene spoločnosti oprávnený konať a podpisovať samostatne a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/25/2002 until: 03/11/2014)
Capital: 
8 865 EUR Paid up: 8 865 EUR
  (from: 09/10/2010)
267 000 Sk Paid up: 267 000 Sk
  (from: 03/19/2004 until: 09/09/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/25/2002 until: 03/18/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.6.2002 a jej dodatkom zo dňa 18.9.2002 v zmysle ust. §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení zák. č. 500/2001 Zz.
  (from: 09/25/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 463/2002, NZ 434/2002 zo dňa 19.12.2002. Peter Skladaný, deň zániku funkcie: 19.12.2002.
  (from: 02/03/2003)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 16.1.2004 vo forme notárskej zápisnice N 8/2004, NZ 3719/2004 vykonané notárkou JUDr. Máriou Sporkovou, ktorým bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania perňažným vkladom, pristúpením nového spoločníka a prevzatím jeho záväzku na splatenie peňažného vkladu na zvýšenie základného imania, odvolaný a menovaný konateľ a rozšírený predmet činnosti. Zánik funkcie konateľky Ing. Karin Potočárovej dňa 16.1.2004.
  (from: 03/19/2004)
Dodatok č. 1 zo dňa 24.6.2004 k spoločenskej zmluve. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2004, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod časti obchodnéh podielu.
  (from: 07/09/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriandeho valného zhromaždenia zo dňa 16.01.2014.
  (from: 03/12/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2015.
  (from: 11/11/2015)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person