Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27364/B

Business name: 
COPYPRINT spol. s r.o.
  (from: 07/14/2004)
P.O.J.S., s.r.o.
  (from: 09/23/2002 until: 07/13/2004)
Registered seat: 
Tramínová 14
Svätý Jur 900 21
  (from: 08/12/2016)
Pri štadióne 30
Svätý Jur 900 21
  (from: 07/14/2004 until: 08/11/2016)
Ľ. Fullu 58
Bratislava 841 05
  (from: 06/23/2004 until: 07/13/2004)
Repašského 12
Bratislava 42 841 02
  (from: 09/23/2002 until: 06/22/2004)
Identification number (IČO): 
35 843 870
  (from: 09/23/2002)
Date of entry: 
09/23/2002
  (from: 09/23/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/23/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/23/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/23/2002)
sprastredkovateľská činnosť
  (from: 09/23/2002)
sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/17/2004)
inžinierska a obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/17/2004)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 11/17/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/17/2004)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 11/17/2004)
administratívne práce
  (from: 11/17/2004)
marketing
  (from: 11/17/2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/17/2004)
nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
  (from: 11/17/2004)
prenájom motorových vozdiel a prívesných vozíkov
  (from: 11/17/2004)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 11/17/2004)
veľkoobchod a maloobchod v oblasti kníh, časopisov a novín
  (from: 11/17/2004)
zásielokový predaj v oblasti kníh, časopisov a novín
  (from: 11/17/2004)
kopírovacie služby
  (from: 11/17/2004)
organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
organizovanie kulúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 11/17/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/17/2004)
poskytovanie prechodného krátkodobého ubytovania - ubytovanie v súkromí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 11/17/2004)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
rozmnožovanie náhradných hudobných nosičov
  (from: 11/17/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/17/2004)
výroba a predaj nahraných zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 11/17/2004)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, vína, piva, destilátov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané a mrazené krémy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
prevádzkovanie biliardových stolov a kolkov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
kľúčová služba
  (from: 11/17/2004)
leasingova činnosť a prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/2004)
čistenie a upratovanie
  (from: 11/17/2004)
údržba mechanických častí čistiacich zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 11/17/2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/17/2004)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/17/2004)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 11/17/2004)
zemné a demolačné práce
  (from: 11/17/2004)
poskytovanie služieb so stavebnými strojmi a mechanizmami
  (from: 11/17/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 11/17/2004)
Partners: 
Ivan Ševčík
Tramínová 1693/14
Svätý Jur 900 21
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ivan Krajíček
Ľ. Fullu 58
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 06/23/2004 until: 07/13/2004)
Štefan Machala
Repašského 12
Bratislava 42 841 02
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 06/22/2004)
Ivan Ševčík
Tramínová 1693/14
Svätý Jur 900 21
Slovak Republic
  (from: 07/14/2004 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ivan Ševčík
  (from: 02/19/2010 until: 05/23/2022)
Ivan Ševčík
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/24/2022)
Štefan Machala
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 06/22/2004)
Ivan Krajíček
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/23/2004 until: 07/13/2004)
Ivan Ševčík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/14/2004 until: 02/18/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/14/2004)
Individual managing director
  (from: 09/23/2002 until: 07/13/2004)
Ivan Ševčík
Tramínová 1693/14
Svätý Jur 900 21
From: 06/07/2004
  (from: 06/22/2017)
Ivan Krajíček
Ľudovíta Fullu 58
Bratislava 841 05
From: 09/23/2002
  (from: 09/23/2002 until: 07/13/2004)
Ivan Krajíček
Ľudovíta Fullu 58
Bratislava 841 05
From: 09/23/2002 Until: 06/07/2004
  (from: 07/14/2004 until: 07/13/2004)
Ivan Ševčík
Tramínová 1693/14
Svätý Jur 900 21
From: 06/07/2004
  (from: 07/14/2004 until: 06/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Konatelia zastupujú a podpisujú za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/14/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/23/2002 until: 07/13/2004)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/19/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 02/18/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 741/02, Nz 692/02 napísanej dňa 12.9.2002 notárom JUDr. Šikutovou v zmysle ust. § 57 ods. 3, §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/23/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.6.2004.
  (from: 06/23/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2004 o prevode obchodného podielu a o zmene obchodného mena z P.O.J.S.,s.r.o. na COPYPRINT spol. s r.o..
  (from: 07/14/2004)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person