Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3035/B

Business name: 
EX-SR, a. s. v likvidácii
  (from: 01/13/2011 until: 01/17/2013)
Registered seat: 
Kolárska 6
Bratislava 811 06
  (from: 07/01/2010 until: 01/17/2013)
Identification number (IČO): 
35 846 275
  (from: 10/22/2002)
Date of entry: 
10/22/2002
  (from: 10/22/2002)
Date of deletion: 
01/18/2013
  (from: 01/18/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/18/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/22/2002)
Capital: 
995 817,3 EUR Paid up: 995 817,3 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 01/17/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2011
  (from: 01/18/2013)
 Liquidators:
Mgr. Martin Bohoš
Zemplínska 11
Senec 903 01
From: 01/01/2011 Until: 01/18/2013
  (from: 01/13/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V právnych úkonoch týkajúcich sa likvidácie spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť likvidátor samostatne.
  (from: 01/13/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/15/2011
  (from: 01/18/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.08.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 02.04.2012, colného úradu zo dňa 27.09.2012 a Magistrátu hlavného mesta Bratislavy zo dňa 18.09.2012. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť EX-SR, a.s. v likvidácii, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35846275, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3035/B.
  (from: 01/18/2013)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person