Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3035/B

Business name: 
EX-SR, a. s. v likvidácii
  (from: 01/13/2011 until: 01/17/2013)
AXA Slovenská republika, a.s.
  (from: 03/15/2007 until: 01/12/2011)
Winterthur Slovenská republika, a.s.
  (from: 06/08/2006 until: 03/14/2007)
Winterthur poisťovňa, a.s.
  (from: 01/01/2006 until: 06/07/2006)
CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POISŤOVŇA, a.s.
  (from: 10/22/2002 until: 12/31/2005)
Registered seat: 
Kolárska 6
Bratislava 811 06
  (from: 07/01/2010 until: 01/17/2013)
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 07/29/2005 until: 06/30/2010)
ul. 29 augusta 23
Bratislava 811 09
  (from: 03/11/2004 until: 07/28/2005)
Kapitulská 3
Bratislava 811 01
  (from: 10/22/2002 until: 03/10/2004)
Identification number (IČO): 
35 846 275
  (from: 10/22/2002)
Date of entry: 
10/22/2002
  (from: 10/22/2002)
Date of deletion: 
01/18/2013
  (from: 01/18/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/18/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/22/2002)
Objects of the company: 
predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre poistné druhy životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví v zmysle zákona o poisťovníctve č. 95/2002 Z.z. a to: a) odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, b) odvetvie 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia, uvedeného v bode 1.
  (from: 10/22/2002 until: 05/26/2004)
predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre poistné druhy životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví v zmysle zákona o poisťovníctve č. 95/2002 Z.z. a to: a) odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, b) odvetvie 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia, uvedeného v bode 1., c) odvetvie 4. Poistenie podľa bodu 1 a 3 spojené s investičným fondom
  (from: 05/27/2004 until: 06/07/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/08/2006 until: 01/17/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
automatizované spracovanie údajov a dát
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
správa počítačových sietí
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky, marketing
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
poradenstvo v oblasti public relations (činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou) a médií
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
nákup a predaj kancelárskej techniky a výpočtovej techniky
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových podujatí, kongresov, školení, kurzov a seminárov
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
organizačno-technické zabezpečenie a sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
kopírovacie služby
  (from: 07/27/2006 until: 01/17/2013)
sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006 until: 01/17/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/22/2002 until: 01/17/2013)
Dr. Hana Brdová
Gerlachovská 12
Banská Bystrica 974 00
From: 10/22/2002
  (from: 10/22/2002 until: 03/10/2004)
Ing. Dušan Doliak
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
From: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 12/13/2005)
Ing. Dušan Doliak
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
From: 09/09/2004 Until: 11/30/2005
  (from: 12/14/2005 until: 12/13/2005)
Ing. Boris Masloviec
Astrová 48
Bratislava 821 01
From: 10/22/2002
  (from: 10/22/2002 until: 12/13/2005)
Ing. Boris Masloviec
Astrová 48
Bratislava 821 01
From: 10/22/2002 Until: 11/30/2005
  (from: 12/14/2005 until: 12/13/2005)
Ing. Vladimír Potúček
Kaplinská 14
Bratislava 831 06
From: 04/15/2003
  (from: 03/11/2004 until: 09/17/2004)
Ing. Vladimír Potúček
Kaplinská 14
Bratislava 831 06
From: 04/15/2003 Until: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 09/17/2004)
Ing. Petr Žaluda
Křidlovická 20
Brno 603 00
Česká republika
From: 08/24/2006
  (from: 08/31/2006 until: 06/17/2008)
Ing. Petr Žaluda
Křidlovická 20
Brno 603 00
Česká republika
From: 08/24/2006 Until: 06/12/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/17/2008)
Ing. Rudolf Adam
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 11/30/2005
  (from: 12/14/2005 until: 01/17/2013)
Ing. Peter Socha
Hečkova 16
Bratislava 831 05
From: 11/30/2005
  (from: 12/14/2005 until: 01/17/2013)
Ing. Dušan Doliak - člen
Prostredná 16/148
Svätý Jur 900 21
From: 06/12/2008
  (from: 06/18/2008 until: 01/17/2013)
Ing. Petr Žaluda
Křidlovická 20
Brno 602 00
Česká republika
From: 10/22/2002
  (from: 10/22/2002 until: 08/30/2006)
Ing. Petr Žaluda
Křidlovická 20
Brno 602 00
Česká republika
From: 10/22/2002 Until: 08/24/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti. Prokurista uvádza k svojmu podpisu označenie ,,per procuram´´ alebo ,,ppa´´.
  (from: 10/22/2002 until: 01/17/2013)
Capital: 
995 817,3 EUR Paid up: 995 817,3 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 01/17/2013)
30 000 000 Sk Paid up: 30 000 000 Sk
  (from: 11/23/2006 until: 02/03/2009)
135 000 000 Sk Paid up: 135 000 000 Sk
  (from: 10/22/2002 until: 11/22/2006)
Shares: 
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 01/17/2013)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/23/2006 until: 02/03/2009)
Number of shares: 135
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/22/2002 until: 11/22/2006)
Stockholder: 
AXA Leben AG
General Guissan-Strasse 40
Winterthur CH-8400
Švajčiarsko
  (from: 05/21/2008 until: 10/04/2010)
AXA životní pojišťovna a.s.
Lazarská 13/8
Praha 2 120 00
Česká republika
  (from: 10/05/2010 until: 01/17/2013)
Winterthur Life
General Guissan-Strasse 40
Winterthur CH-8400
Švajčiarsko
  (from: 04/18/2007 until: 05/20/2008)
Supervisory board: 
Klaus Gottschalk
Katharina Sulzer Platz 2
Winterthur 8400
Švajčiarsko
From: 08/24/2006
  (from: 08/31/2006 until: 03/01/2007)
Klaus Gottschalk
Katharina Sulzer Platz 2
Winterthur 8400
Švajčiarsko
From: 08/24/2006 Until: 02/20/2007
  (from: 03/02/2007 until: 03/01/2007)
Martin Jara
Neubruchstrasse 27
Winterthur 8406
Švajčiarsko
From: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 05/27/2005)
Martin Jara
Neubruchstrasse 27
Winterthur 8406
Švajčiarsko
From: 09/09/2004 Until: 05/17/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Dr. Doris Supanz
Metzgasse 4
Winterthur 8400
Švajčiarsko
From: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 08/30/2006)
Dr. Doris Supanz
Metzgasse 4
Winterthur 8400
Švajčiarsko
From: 09/09/2004 Until: 08/24/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Maciej Szwarc
Jezynova 59
Strzeniówka 05-830
Poľsko
From: 05/17/2005
  (from: 06/15/2005 until: 03/01/2007)
Maciej Szwarc
Jezynova 59
Strzeniówka 05-830
Poľsko
From: 05/17/2005 Until: 02/20/2007
  (from: 03/02/2007 until: 03/01/2007)
Maciej Szware
Jezynova 59
Strzeniówka 05-830
Poľsko
From: 05/17/2005
  (from: 05/28/2005 until: 06/14/2005)
Walter Tauchner
Badweg 18
St. Aegyd am Neuwalde A-3193
Rakúsko
From: 09/09/2004
  (from: 03/07/2006 until: 08/30/2006)
Walter Tauchner
Badweg 18
St. Aegyd am Neuwalde A-3193
Rakúsko
From: 09/09/2004 Until: 08/24/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Walter Tauchner
Badweg 18
St. Aegyd am Neuwalde A-3193
Rakúsko
From: 08/24/2006
  (from: 08/31/2006 until: 12/20/2007)
Walter Tauchner
Badweg 18
St. Aegyd am Neuwalde A-3193
Rakúsko
From: 08/24/2006 Until: 10/03/2007
  (from: 12/21/2007 until: 12/20/2007)
Walter Tauchner
Schubertgasse 5/11
Viedeň 109 02
Rakúska republika
From: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 03/06/2006)
James Victor Goad
Rue de l´université 91
Paríž 750 07
Francúzsko
From: 11/30/2007 Until: 01/19/2010
  (from: 02/03/2010 until: 02/02/2010)
Cyrille de Montgolfier
Rue de la Tombe Issoire 53
Paríž 750 14
Francúzsko
From: 06/12/2008
  (from: 06/18/2008 until: 01/17/2013)
James Victor Goad
Rue de l´université 91
Paríž 750 07
Francúzsko
From: 11/30/2007
  (from: 12/21/2007 until: 02/02/2010)
Irek Luszczewski
Sosnowa 6
Magdalenka 05-506
Poľská republika
From: 04/15/2003
  (from: 03/11/2004 until: 09/17/2004)
Irek Luszczewski
Sosnowa 6
Magdalenka 05-506
Poľská republika
From: 04/15/2003 Until: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 09/17/2004)
Aidan Sherry
20 City View Apts, 207 Essex Road
Londýn N1 3PH
Veľká Británia
From: 10/22/2002
  (from: 10/22/2002 until: 03/11/2004)
Jacob Schlawitz
Fleischmarkt 18
Viedeň 1010
Rakusko
From: 10/22/2002
  (from: 10/22/2002 until: 03/10/2004)
Dr. Doris Supanz
Metzgasse 4
Winterthur 8400
Švajčiarsko
From: 10/22/2002
  (from: 10/22/2002 until: 09/17/2004)
Dr. Doris Supanz
Metzgasse 4
Winterthur 8400
Švajčiarsko
From: 10/22/2002 Until: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 09/17/2004)
Walter Tauchner
Schubertgasse 5/11
Viedeň 109 02
Rakúsko
From: 11/05/2003
  (from: 03/12/2004 until: 09/17/2004)
Walter Tauchner
Schubertgasse 5/11
Viedeň 109 02
Rakúsko
From: 11/05/2003 Until: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 09/17/2004)
Willem Wynaendts
Chemin du Bornalet 12
Epalinges 1066
Švajčiarska konfederácia
From: 02/20/2007
  (from: 03/02/2007 until: 06/17/2008)
Willem Wynaendts
Chemin du Bornalet 12
Epalinges 1066
Švajčiarska konfederácia
From: 02/20/2007 Until: 06/12/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/17/2008)
Maciej Szwarc
Jezynova 59
Strzeniówka 05-830
Poľsko
From: 02/20/2007 Until: 01/19/2010
  (from: 02/03/2010 until: 02/02/2010)
Maciej Szwarc
Jezynova 59
Strzeniówka 05-830
Poľsko
From: 02/20/2007
  (from: 03/02/2007 until: 02/02/2010)
Aurélie Despeyroux
Rue de Longchamp 77
Paríž 750 16
Francúzsko
From: 01/19/2010
  (from: 02/03/2010 until: 01/17/2013)
Renaud de Coquereaumont
Chemin de Ruisselet 15
Pully 1009
Švajčiarsko
From: 01/19/2010
  (from: 02/03/2010 until: 01/17/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2011
  (from: 01/18/2013)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2011
  (from: 01/13/2011 until: 01/17/2013)
 Liquidators:
Mgr. Martin Bohoš
Zemplínska 11
Senec 903 01
From: 01/01/2011 Until: 01/18/2013
  (from: 01/13/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V právnych úkonoch týkajúcich sa likvidácie spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť likvidátor samostatne.
  (from: 01/13/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/15/2011
  (from: 01/18/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.08.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 02.04.2012, colného úradu zo dňa 27.09.2012 a Magistrátu hlavného mesta Bratislavy zo dňa 18.09.2012. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť EX-SR, a.s. v likvidácii, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35846275, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3035/B.
  (from: 01/18/2013)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 21.2.2002 podľa § 154 - 220a Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 46/2002, Nz 46/ 2002 zo dňa 21.2.2002 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti a stanovy v súlade so Zák. č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 140/ 2002, Nz 140/ 2002 zo dňa 18.7.2002 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o spísaní dodatku k zakladateľskej listine a v schválení dodatku k stanovám. Jediný akcionár: Winterthur Leben General Guisan-Strasse 40 Winterthur, Švajčiarsko
  (from: 10/22/2002 until: 01/17/2013)
Dr. Hana Brdová, deň zániku funkcie: 15.4.2003. Jacob Schlawitz, deň zániku funkcie: 15.4.2003. Notárska zápisnica č. N 38/2003, Nz 28081/2003 zo dňa 15.4.2003, opravná doložka pod č. N 51/2003, Nz 39014/2003 zo dňa 21.5.2003.
  (from: 03/11/2004 until: 01/17/2013)
Aidan Sherry, deň zániku funkcie: 5.11.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2003.
  (from: 03/12/2004 until: 01/17/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.9.2004.
  (from: 09/18/2004 until: 01/17/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2005.
  (from: 05/28/2005 until: 01/17/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 22.07.2005 - Notárska zápisnica N 241/2005, Nz 34036/2005, NCRls 33567/2005 napísaná dňa 22.07.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom - zmena sídla obchodnej spoločnosti.
  (from: 07/29/2005 until: 01/17/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice č.N 433/2005, Nz 60019/2005, NCRls 59253/2005 zo dňa 05.12.2005.
  (from: 12/14/2005 until: 01/17/2013)
Notárska zápisnica N 433/2005/2005, Nz 60019/2005, NCRls 59253/2005 zo dňa 5.12.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena z CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POISŤOVŇA, a.s. na Winterthur, a.s., s účinnosťou od 1.1.2006.
  (from: 01/01/2006 until: 01/17/2013)
Notárska zápisnica N 71/2007, Nz 6716/2007 spísaná dňa 20.02.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena stanov, zmena obchodného mena z pôvodného "Winterthur Slovenská republika, a.s." na nové "AXA Slovenská republika, a.s.".
  (from: 03/15/2007 until: 01/17/2013)
Čestné vahlásenie spoločnosti AXA Slovenská republika, a.s. zo dňa 13.05.2008.
  (from: 05/21/2008 until: 01/17/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.6.2008.
  (from: 06/18/2008 until: 01/17/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2010.
  (from: 02/03/2010 until: 01/17/2013)
Notárska zápisnica N 190/2010, Nz 21868/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/01/2010 until: 01/17/2013)
Notárska zápisnica N 538/2010, Nz 58378/2010 zo dňa 22.12.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z AXA Slovenská republika, a.s. na EX-SR, a. s.
  (from: 01/13/2011 until: 01/17/2013)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person