Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33734/R

Business name: 
JKPI s.r.o.
  (from: 04/24/2018 until: 05/12/2023)
Registered seat: 
G. Švéniho 2794/8B
Prievidza 971 01
  (from: 10/13/2016 until: 05/12/2023)
Identification number (IČO): 
50 526 821
  (from: 10/13/2016)
Date of entry: 
10/13/2016
  (from: 10/13/2016)
Person dissolved from: 
30. 3. 2023
  (from: 05/13/2023)
Date of deletion: 
05/13/2023
  (from: 05/13/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 05/13/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/13/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/13/2016 until: 05/12/2023)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie citované zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť JKPI s.r.o., IČO: 50 526 821, so sídlom G. Švéniho 2794/8B, Prievidza zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., vložka č. 33734/R.
  (from: 05/13/2023)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person