Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27469/B

Business name: 
OKS SLOVAKIA spol. s r.o.
  (from: 04/23/2014)
Registered seat: 
Karpatské námestie 10
Bratislava-Rača 831 06
  (from: 04/23/2014)
Identification number (IČO): 
34 123 482
  (from: 06/22/1995)
Date of entry: 
06/22/1995
  (from: 06/22/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/22/1995)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/1995)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/1995)
uskladňovanie spisov nearchívnej povahy
  (from: 09/09/2003)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/09/2003)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľne živnosti
  (from: 09/09/2003)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/09/2003)
faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok
  (from: 09/09/2003)
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/09/2003)
prenájom osobných a úžitkových automobilov
  (from: 09/09/2003)
Výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny
  (from: 04/23/2014)
Výroba, rozvod, distribúcia a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 04/23/2014)
Partners: 
EAST POINT TRADE LLC
South Pierre Street 503
Pierre, South Dakota 575 01
United States of America
  (from: 07/03/2018)
Contribution of each member: 
EAST POINT TRADE LLC
Amount of investment: 19 920 EUR Paid up: 19 920 EUR
  (from: 07/03/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/05/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná menom spoločnosti tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, za spoločnosť konajú vždy aspoň dvaja konatelia súčasne.
  (from: 04/23/2014)
Capital: 
19 920 EUR Paid up: 19 920 EUR
  (from: 04/23/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.2.1995 v znení Dodatku k spol.zmluve zo dňa 14.6.1995 v súlade s ustan.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4028
  (from: 06/22/1995)
Spoločenská zmluva zo dňa 3.7.1998, ktorej ustanovenia sú v súlade so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/27/1999)
Dodatok zo dňa 11.4.2001 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Agátová 4, Levice, na: Bojnická 15, Bratislava. Spoločenská zmluva zo dňa 14.6.2002, zmena sídla na: Riazanská 67, Bratislava.
  (from: 07/24/2002)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2003. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.6.2003.
  (from: 09/09/2003)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2014.
  (from: 04/23/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2017.
  (from: 07/05/2017)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person