Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3387/S

Business name: 
Cestné stavby Lučenec, s.r.o.
  (from: 03/18/2003 until: 12/31/2003)
Cestné stavby, s.r.o.
  (from: 03/07/1996 until: 03/17/2003)
Registered seat: 
Svätoplukova 2
Lučenec 984 01
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
Identification number (IČO): 
31 646 590
  (from: 03/07/1996)
Date of entry: 
03/07/1996
  (from: 03/07/1996)
Person dissolved from: 
1.1.2004
  (from: 01/01/2004)
Date of deletion: 
01/01/2004
  (from: 12/31/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/07/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu
  (from: 02/18/1998 until: 12/31/2003)
zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov
  (from: 02/18/1998 until: 12/31/2003)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 02/18/1998 until: 12/31/2003)
zriaďovanie a prevádzka odvalov výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmene a.) až c.)
  (from: 02/18/1998 until: 12/31/2003)
činnosť vykonávaná banským spôsobom, dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
  (from: 02/18/1998 until: 12/31/2003)
podnikanied v oblasti nakladania s odpadmi - prevádzkovanie skládky odpadov 1. stavebnej triedy
  (from: 02/26/1999 until: 12/31/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: * zhromažďovanie, zber, výkup a úprava odpadov zaradených v kategórii ostatný odpad: č. 31410 *- odpad z demolácií vozoviek neznečistený škodlivianmi; č. 31427 *- úlomky betónu neznečistené škodlivinami
  (from: 03/24/2000 until: 12/31/2003)
Partners: 
Ing. Augustín Hajko
ul. Gagarinova 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Augustín Hajko
ul. Gagarinova 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ján Hrabušický
Pod Hájom 727/7
Zvolenská Slatina
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ján Hrabušický
Pod Hájom 727/7
Zvolenská Slatina
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ján Košík
Nad kotlom 1819
Krupina
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ján Košík
Novozámocká 3210/23
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Peter Kuka
M. R. Štefánika 1696/6
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Peter Kuka
ul. J. Bánika 1912/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Milan Murín
131
Tŕnie
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Milan Murín
Záhonok 2448/39
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Andrej Olejár
Dubová 343/6
Prievidza - Prievidza IV - Kopanice
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Andrej Olejár
ul. Dubová 6
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Jozef Oravec
ul. Šoltésovej 21/84
Krupina
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Jozef Oravec
ul. Šoltésovej 21/84
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Marián Pavlík
J. R. Poničana 981/133
Očová
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Marián Pavlík
ul. Jaselská 2310/4
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. August Privitzer
Nezábudkova 4595/1
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. August Privitzer
A.Hlinku 2571/43
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Ivan Sedlák
ul. J. Poničana 71
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Ivan Sedlák
ul. J. Poničana 71
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Karol Štraus
ul. 9. mája
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Karol Štraus
ul. 9. mája
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Marián Weis
ul. Generála Asmolovova 2008/90
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Marián Weis
ul. Generála Asmolovova 2008/90
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Bau Holding Beteiligungs AG
Ortenburgerstr. 27
9800 Spittal an der Drau
Republic of Austria
  (from: 05/23/2003 until: 12/31/2003)
Contribution of each member: 
Ing. August Privitzer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Peter Kuka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Ivan Sedlák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Marián Pavlík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Milan Murín
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Andrej Olejár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Marián Weis
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ján Košík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Karol Štraus
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ján Hrabušický
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Jozef Oravec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. Augustín Hajko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Ing. August Privitzer
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Peter Kuka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Ivan Sedlák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Marián Pavlík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Milan Murín
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Andrej Olejár
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Marián Weis
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ján Košík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Karol Štraus
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ján Hrabušický
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Jozef Oravec
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Ing. Augustín Hajko
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 05/22/2003)
Bau Holding Beteiligungs AG
Amount of investment: 360 000 Sk Paid up: 360 000 Sk
  (from: 05/23/2003 until: 12/31/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/03/2003 until: 12/31/2003)
konatelia
  (from: 05/23/2003 until: 09/02/2003)
Individual managing director
  (from: 03/07/1996 until: 05/22/2003)
Ing. Augustín Hajko
ul. Gagarinova 8
Lučenec
  (from: 03/07/1996 until: 03/17/2003)
Ing. Augustín Hajko
ul. Gagarinova 8
Lučenec
From: 03/07/1996 Until: 07/09/2003
  (from: 03/18/2003 until: 09/02/2003)
Ing. Jarmila Považanová
Kaštieľska 1/A
Bratislava
From: 04/23/2003
  (from: 05/23/2003 until: 12/31/2003)
Ing. August Privitzer
Nezábudková 1
Zvolen
From: 04/23/2003
  (from: 05/23/2003 until: 12/31/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 09/03/2003 until: 12/31/2003)
Za spoločnosť konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia Ing. Jarmila Považanová s Ing. Augustínom Hajkom spoločne alebo Ing. Jarmila Považanová s Ing. Augustonm Privitzerom spoločne.
  (from: 05/23/2003 until: 09/02/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/07/1996 until: 05/22/2003)
Capital: 
360 000 Sk Paid up: 360 000 Sk
  (from: 03/18/2003 until: 12/31/2003)
360 000 Sk
  (from: 08/25/1998 until: 03/17/2003)
240 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 08/24/1998)
Supervisory board: 
Ing. Peter Kuka - člen
ul. J.Bánika 1912/3
Zvolen
Until: 12/05/2002
  (from: 03/07/1996 until: 03/17/2003)
Ing. Milan Murín - člen
Záhonok 2448/39
Zvolen
  (from: 02/18/1998 until: 03/17/2003)
Ing. Andrej Olejár - člen
ul. Dubová 6
Prievidza
Until: 12/05/2002
  (from: 02/18/1998 until: 03/17/2003)
Ing. August Privitzer - člen
A. Hlinku 2571/43
Zvolen
Until: 12/05/2002
  (from: 03/07/1996 until: 03/17/2003)
Ing. Ivan Sedlák - člen
ul. J.Poničana 71
Zvolen
  (from: 03/07/1996 until: 03/17/2003)
Ing. Karol Štraus - člen
ul. 9. mája
Zvolen
  (from: 03/07/1996 until: 03/17/2003)
Ing. Ivan Sedlák - člen
ul. J.Poničana 71
Zvolen
From: 03/07/1996 Until: 04/23/2003
  (from: 03/18/2003 until: 05/22/2003)
Ing. Karol Štraus - člen
ul. 9. mája
Zvolen
From: 03/07/1996 Until: 04/23/2003
  (from: 03/18/2003 until: 05/22/2003)
Ján Košík - člen
Nad Kotlom 1819
Krupina
From: 12/05/2002 Until: 04/23/2003
  (from: 03/18/2003 until: 05/22/2003)
Other legal facts: 
. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 6.11.2003 o zrušení obchodnej spoločnosti Cestné stavby Lučenec, s.r.o. so sídlom Svätoplukova 2, Lučenec, IČO: 31 646 590 bez likvidácie zlúčením a schválením Zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Cesty mosty konštrukcie, spol. s r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, v skratke CMK, spol. s r.o. Zvolen, IČO: 31 559 123, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, sa obchodná spoločnosť Cestné stavby Lučenec, s.r.o. z obchodného registra v y m a z á v a ku dňu 1.1.2004.
  (from: 01/01/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.2.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č.. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 8828
  (from: 03/07/1996 until: 12/31/2003)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.4.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/18/1998 until: 12/31/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 23.5.1998 a dodatku č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/25/1998 until: 12/31/2003)
. Valné zhromaždenie konané dňa 2.9.1998 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/26/1999 until: 12/31/2003)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 17.8.1999 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/24/2000 until: 12/31/2003)
Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 03/18/2003 until: 12/31/2003)
Zapisuje sa zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 9.5.2003.
  (from: 05/09/2003 until: 12/31/2003)
Rozhodnutím jediného spoločníka došlo dňa 23.4.2003 ku zmene spoločenskej zmluvy a bolo schválené úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 05/23/2003 until: 12/31/2003)
. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 17.7.2003 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 09/03/2003 until: 12/31/2003)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person