Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1375/V

Business name: 
MILLA, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 04/24/1992 until: 06/24/2008)
Registered seat: 
44
Beniakovce
  (from: 04/24/1992 until: 06/24/2008)
Identification number (IČO): 
31 650 953
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
04/24/1992
  (from: 04/24/1992)
Person dissolved from: 
22. 5. 2008
  (from: 06/25/2008)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 06/25/2008)
Date of deletion: 
06/25/2008
  (from: 06/25/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/25/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj potravinárskeho a priemyselného tovaru
  (from: 04/24/1992 until: 06/24/2008)
Partners: 
Ing. Ladislav Gbúr
Užhorodská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ladislav Lauf
Tr. Sov. armády 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ing. Milan Markus
Pasteurovo nám. 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ing. Milan Markus
Pasteurovo nám. 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
Ing. Ladislav Gbúr
Užhorodská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Markus
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ing. Ladislav Gbúr
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ladislav Lauf
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ing. Milan Markus
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
Ing. Ladislav Gbúr
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
konatelia
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ing. Ladislav Gbúr
Užhorodská 4
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ladislav Lauf
Tr. Sov. armády 20
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ing. Milan Markus
Pasteurovo nám. 10
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Ing. Milan Markus
Pasteurovo nám. 10
Košice
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
Ing. Ladislav Gbúr
Užhorodská 4
Košice
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
Za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja konatelia
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
600 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 05/24/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č. k. 29Cbr/77/2006-36 zo dňa 21.4.2008.
  (from: 06/25/2008)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou z 23.4.1992 podľa ust. § 105 zák.č.513/91 Zb.
  (from: 04/24/1992 until: 06/24/2008)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.1.1995 a dodatok č.3 zo dňa 9.1.1998.
  (from: 05/25/1998 until: 06/24/2008)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person