Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10252/L

Business name: 
PRO-FIL, s.r.o.
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
Registered seat: 
Vaňovská 12
Turany 038 53
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
Identification number (IČO): 
36 370 690
  (from: 04/25/1997)
Date of entry: 
04/25/1997
  (from: 04/25/1997)
Date of deletion: 
08/29/2012
  (from: 08/29/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 26Exre/15/2012-120 zo dňa 16.07.2012 súd povolil výmaz z obchodného registra, nakoľko po zrušení konkurzu nezostal v spoločnosti žiadny majetok potrebný na likvidáciu.
  (from: 08/29/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/25/1997)
Objects of the company: 
približovanie dreva a pomocné práce v lese
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
výroba piliarska a impregnácia dreva
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
výroba drevených obalov
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
výroba tovaru z dreva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
výroba neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
odlievanie kovov
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
zámočníctvo
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
kovoobrábanie
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
výroba nábytku /neremeselná/
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
Partners: 
Emil Kapusta
ul. ČA 13
Turany
Slovak Republic
  (from: 04/25/1997 until: 12/19/2001)
Ing. Milan Kapusta
R. Viesta 29
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/25/1997 until: 12/19/2001)
Emil Kapusta
ul. ČA 13
Turany
Slovak Republic
  (from: 12/20/2001 until: 08/28/2012)
Contribution of each member: 
Emil Kapusta
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 12/19/2001)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 12/19/2001)
Emil Kapusta
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 08/28/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
Zuzana Kapustová
R. Viesta 29
Martin
  (from: 04/25/1997 until: 12/19/2001)
Emil Kapusta
ul. ČA 13
Turany
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 08/28/2012)
100 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 12/19/2001)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/21/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/130/2005-60 zo dňa 21.04.2006 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 06/23/2011)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/21/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/130/2005-60 zo dňa 21.04.2006 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 09/08/2006 until: 06/22/2011)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Anna Machajdová
ČA 35
Turany 038 53
From: 04/21/2006
  (from: 09/08/2006)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 05/31/2011
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/130/2005-Že-284 zo dňa 18.4.2011 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kubinca PhD., advokáta, Tajovského 5, Žilina.
  (from: 06/23/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12. 2. 1997, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/25/1997 until: 08/28/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2.10. 2001 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/20/2001 until: 08/28/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.12. 2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/02/2003 until: 08/28/2012)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/130/2005 - Že-214 zo dňa 11.2.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.6.2010, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Annu Machajdovú, Budovateľská 516/2, Turany. Súd ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kubinca PhD., Tajovského 5, Žilina.
  (from: 06/26/2010 until: 08/28/2012)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person