Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38654/T

Business name: 
SAGE BRATISLAVA, s.r.o. - v likvidácii
  (from: 05/28/1997 until: 05/04/2017)
SAGE BRATISLAVA, spol. s r.o.
  (from: 11/29/1993 until: 05/27/1997)
Registered seat: 
Lipový rad 458/8
Malé Dvorníky 929 01
  (from: 10/07/2016 until: 05/04/2017)
Trnavská 22
Senec 903 01
  (from: 11/29/1993 until: 10/06/2016)
Identification number (IČO): 
31 446 256
  (from: 11/29/1993)
Date of entry: 
11/29/1993
  (from: 11/29/1993)
Person dissolved from: 
12.3.1997
  (from: 05/05/2017)
Date of deletion: 
05/05/2017
  (from: 05/05/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/05/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/29/1993)
Objects of the company: 
kompletizácia dodávok v strojárenstve
  (from: 11/29/1993 until: 05/04/2017)
konštrukčné práce v strojárenstve
  (from: 11/29/1993 until: 05/04/2017)
obchodná živnosť-obchodné zastúpenie
  (from: 11/29/1993 until: 05/04/2017)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/29/1993 until: 05/04/2017)
obchodná živnosť-kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 11/29/1993 until: 05/04/2017)
Partners: 
SAGE BRNO, spol. s r.o.
Hoppova 6
Brno
Czech Republic
  (from: 02/21/1997 until: 05/04/2017)
SAGE BRNO, spol. s r.o.
Hoppova 6
Brno
Czech Republic
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
Ing. Walter Heringeš
Lipový rad 458/8
Malé Dvorníky 929 01
Slovak Republic
  (from: 02/21/1997 until: 05/04/2017)
Ing. Walter Heringeš
Trnavská 22
Senec
Slovak Republic
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
Ing .Jozef Schwarcz
Ďurgalova 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
Contribution of each member: 
SAGE BRNO, spol. s r.o.
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 28 000 Sk
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
Ing. Walter Heringeš
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
Ing .Jozef Schwarcz
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
SAGE BRNO, spol. s r.o.
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/21/1997 until: 10/06/2016)
Ing. Walter Heringeš
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/21/1997 until: 10/06/2016)
SAGE BRNO, spol. s r.o.
Amount of investment: 2 323,57 EUR Paid up: 2 323,57 EUR
  (from: 10/07/2016 until: 05/04/2017)
Ing. Walter Heringeš
Amount of investment: 995,82 EUR Paid up: 995,82 EUR
  (from: 10/07/2016 until: 05/04/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/07/2016 until: 05/04/2017)
likvidátor
  (from: 05/28/1997 until: 10/06/2016)
konatelia
  (from: 02/21/1997 until: 05/27/1997)
konatelia
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
Ing. Walter Heringeš
Trnavská 22
Senec
  (from: 11/29/1993 until: 05/27/1997)
Ing .Jozef Schwarcz
Ďurgalova 16
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
Ing. Dalibor Musil
Hoppova 6
Brno
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Trnavská 22
Senec
  (from: 11/29/1993 until: 05/27/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje v obchodných prípadoch do 100 000 Sk ktorýkoľvek z konateľov, v obchodných prípadoch nad 100 000 Sk obidvaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí v obchodných prípadoch do 100 000 Sk svoj podpis ktorýkoľvek konateľ, v obchodných prípadoch nad 100 000 Sk pripoja k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti svoj podpis obidvaja konatelia spoločne.
  (from: 02/21/1997 until: 05/27/1997)
V mene spoločnosti koná a podpisuje ktorýkoľvek konateľ, pri obchodných prípadoch nad 100 000 Sk aspoň dvaja konatelia, z toho vždy musí byť jeden Ing.Dalibor Musil.Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z konateľov, pri obchod ných prípadoch nad 200 000 Sk aspoň dvaja konatelia, z toho vždy jedným musí byť Ing.Dalibor Musil.
  (from: 11/29/1993 until: 02/20/1997)
Capital: 
3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 10/07/2016 until: 05/04/2017)
100 000 Sk
  (from: 11/29/1993 until: 10/06/2016)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Walter Heringes
Lipový rad 458/8
Malé Dvorníky 921 01
Until: 05/05/2017
  (from: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Walter Heringeš
Lipový rad 458/8
Malé Dvorníky 921 01
  (from: 10/07/2016 until: 06/28/2017)
 Liquidators:
Ing. Walter Heringeš
Trnavská 22
Senec 903 01
  (from: 05/28/1997 until: 10/06/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor spoločnosti.
  (from: 10/07/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvi- dátor spoločnosti.
  (from: 05/28/1997 until: 10/06/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.5.1993 a jej dodatkom č.1 zo dňa 28.6.1993 v súlade s ustanovením § 56 a nas ledujúcich a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11257 Stary spis: S.r.o. 19711
  (from: 11/29/1993 until: 05/04/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.01.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 03.07.1996. Stary spis: S.r.o. 19711
  (from: 02/21/1997 until: 05/04/2017)
Zápisnica a uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1997, na ktorom bol schválený vstup spoločnosti do likvidácie. Stary spis: S.r.o. 19711
  (from: 05/28/1997 until: 05/04/2017)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person