Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3061/B

Business name: 
FinCo Services, a.s.
  (from: 03/11/2015)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 06/05/2013)
Identification number (IČO): 
35 848 979
  (from: 12/05/2002)
Date of entry: 
12/05/2002
  (from: 12/05/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/05/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 07/11/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/11/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
  (from: 07/11/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/11/2014)
organizovanie kurzov, seminárov, školení
  (from: 07/11/2014)
vydávanie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/11/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/11/2014)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 6. starobného dôchodkového sporenia
  (from: 07/11/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/23/2017)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/13/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/05/2002)
Ing. Július Rusňák - podpredseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018)
Ing. Tomáš Kročian - člen predstavenstva
Slnečná 24
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/15/2019
  (from: 02/01/2019)
Vilém Podliska - Member of the Board of Directors
Koukolová 1138/5
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 06/20/2019
  (from: 11/30/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 11/30/2022)
Capital: 
25 200 EUR Paid up: 25 200 EUR
  (from: 12/24/2022)
Shares: 
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 210 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií a zriadenie záložného práva na akcie podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením. Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej trojštvrtinovej väčšiny (3/4) hlasov všetkých akcionárov. V prípade prevodu akcií, akcionári spoločnosti majú predkupné právo k akciám ostatných akcionárov.
  (from: 11/30/2022)
Supervisory board: 
Ing. Andrea Piešová
Holíčska 16
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018)
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018)
Ing. Petr Hora
Sladová 2794/9
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/30/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 27.8.2002, osvedčená do notárskej zápisnice č. NZ 345/2002, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 12/05/2002)
Notárska zápisnica N 609/2003, Nz 114591/2003 zo dňa 4.12.2003.
  (from: 03/09/2004)
Notárska zápisnica č.N 153/2005, Nz 42367/2005, NCRls 41880/2005 zo dňa 13.09.2005.
  (from: 11/22/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 513/2006, Nz 43932/2006 zo dňa 07.11.2006.
  (from: 12/16/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2007.
  (from: 12/20/2007)
Notárska zápisnica N 257/2008, Nz 25289/2008 zo dňa 13.06.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/26/2008)
Notárska zápisnica N 26/2009, Nz 3532/2009, NCRls 3510/2009 zo dňa 6.2.2009.
  (from: 02/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 42/2009, Nz 5952/2009 zo dňa 26.2.2009.
  (from: 03/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 65/2009, Nz 8905/2009 zo dňa 20.3.2009.
  (from: 03/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6. 11.2009.
  (from: 11/25/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 194/2009, Nz 46052/2009, NCRIs 46710/2009 zo dňa 2.12.2009 o zmene obchodného mena a sídla.
  (from: 12/12/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 212/2009, Nz 54190/2009, NCRls 54812/2009 zo dňa 17.12.2009.
  (from: 01/29/2010)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 12/2010 Nz 4541/2010 zo dňa 11.02.2010.
  (from: 02/20/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 14. 06. 2012.
  (from: 08/11/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.02.2013.
  (from: 03/13/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 163/2013, Nz 13440/2013, NCRls 13726/2013 dňa 24.04.2013.
  (from: 06/05/2013)
Notárska zápisnica č. N 585/2013, NZ 31911/2013 zo dňa 18.09.2013.
  (from: 10/26/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.08. 2014.
  (from: 08/20/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2015
  (from: 03/11/2015)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person