Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3061/B

Business name: 
FinCo Services, a.s.
  (from: 03/11/2015)
Fin Consulting, a.s.
  (from: 12/12/2009 until: 03/10/2015)
Salve Finance Professionals, a.s.
  (from: 03/27/2009 until: 12/11/2009)
FinCo&Partners, a.s.
  (from: 12/05/2002 until: 03/26/2009)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 06/05/2013)
Lombardíniho 22/A
Bratislava 831 03
  (from: 12/12/2009 until: 06/04/2013)
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 60
  (from: 08/14/2004 until: 12/11/2009)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 12/05/2002 until: 08/13/2004)
Identification number (IČO): 
35 848 979
  (from: 12/05/2002)
Date of entry: 
12/05/2002
  (from: 12/05/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/05/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 07/11/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/11/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
  (from: 07/11/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/11/2014)
organizovanie kurzov, seminárov, školení
  (from: 07/11/2014)
vydávanie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/11/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/11/2014)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 6. starobného dôchodkového sporenia
  (from: 07/11/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/23/2017)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/13/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/05/2002 until: 07/10/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/05/2002 until: 07/10/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
  (from: 12/05/2002 until: 07/10/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/05/2002 until: 07/10/2014)
sprostredkovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
  (from: 12/05/2002 until: 07/28/2010)
vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra podľa zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve
  (from: 12/05/2002 until: 04/03/2006)
organizovanie kurzov, seminárov, školení
  (from: 03/09/2004 until: 07/10/2014)
vydávanie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2004 until: 07/10/2014)
sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent podľa zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 04/04/2006 until: 07/28/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/24/2009 until: 07/10/2014)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov
  (from: 07/29/2010 until: 07/10/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/05/2002)
Ing. Július Rusňák - podpredseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018)
Ing. Tomáš Kročian - člen predstavenstva
Slnečná 24
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/15/2019
  (from: 02/01/2019)
Vilém Podliska - Member of the Board of Directors
Koukolová 1138/5
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 06/20/2019
  (from: 11/30/2022)
Ing. Marek Blaha - člen
V záhradách 22/2037
Bratislava 811 03
From: 03/21/2009
  (from: 03/27/2009 until: 11/24/2009)
Ing. Marek Blaha - člen
V záhradách 22/2037
Bratislava 811 03
From: 03/21/2009 Until: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 11/24/2009)
Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva
Bělohorská 1703/144
Praha 169 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018 until: 07/30/2019)
Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva
Bělohorská 1703/144
Praha 169 00
Česká republika
From: 09/19/2018 Until: 06/20/2019
  (from: 07/31/2019 until: 07/30/2019)
Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva
Bělohorská 1703/144
Praha 169 00
Česká republika
From: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 11/07/2018)
Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva
Bělohorská 1703/144
Praha 169 00
Česká republika
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/08/2018 until: 11/07/2018)
Petr Hrubý - podpredseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 02/07/2013
  (from: 03/13/2013 until: 10/25/2013)
Petr Hrubý - podpredseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 02/07/2013 Until: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 10/25/2013)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 11/07/2018)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/08/2018 until: 11/07/2018)
Ing. Peter Krištofovič - člen
Bullova 3
Bratislava 841 04
From: 12/05/2002
  (from: 12/05/2002 until: 03/08/2004)
Ing. Peter Krištofovič - člen predstavenstva
Bullova 3
Bratislava 841 04
From: 12/05/2002
  (from: 03/09/2004 until: 12/15/2006)
Ing. Peter Krištofovič - člen predstavenstva
Bullova 3
Bratislava 841 04
From: 12/05/2002 Until: 11/07/2006
  (from: 12/16/2006 until: 12/15/2006)
Ing. Pavel Matoušek - podpredseda predstavenstva
Pálavská 86
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 02/12/2010
  (from: 02/20/2010 until: 03/12/2013)
Ing. Pavel Matoušek - podpredseda predstavenstva
Pálavská 86
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 02/12/2010 Until: 02/06/2013
  (from: 03/13/2013 until: 03/12/2013)
Silvia Petrušková - člen
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
From: 12/05/2002
  (from: 12/05/2002 until: 03/08/2004)
Silvia Petrušková - člen predstavenstva
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
From: 12/05/2002
  (from: 03/09/2004 until: 12/15/2006)
Silvia Petrušková - člen predstavenstva
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
From: 12/05/2002 Until: 11/07/2006
  (from: 12/16/2006 until: 12/15/2006)
Andrea Piešová - člen
Holíčska 16
Bratislava 851 05
From: 01/02/2010
  (from: 01/29/2010 until: 02/19/2010)
Andrea Piešová - člen
Holíčska 16
Bratislava 851 05
From: 01/02/2010 Until: 02/11/2010
  (from: 02/20/2010 until: 02/19/2010)
Vilém Podliska - člen predstavenstva
Koukolová 1138/5
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 06/20/2019
  (from: 07/31/2019 until: 11/29/2022)
Ing. Július Rusňák - predseda
Ústecko - Orlická 2345/7
Poprad 058 01
From: 12/05/2002
  (from: 12/05/2002 until: 03/08/2004)
Ing. Július Rusňák - podpredseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava 841 03
From: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 11/07/2018)
Ing. Július Rusňák - podpredseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava 841 03
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/08/2018 until: 11/07/2018)
Ing. Július Rusňák - predseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava 841 03
From: 12/05/2002
  (from: 03/09/2004 until: 10/25/2013)
Ing. Július Rusňák - predseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava 841 03
From: 12/05/2002 Until: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 10/25/2013)
RNDr. Ivan Sedilek - člen
Matúšova 20
Bratislava 811 01
From: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 10/25/2013)
RNDr. Ivan Sedilek - člen
Matúšova 20
Bratislava 811 01
From: 11/06/2009 Until: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 10/25/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 11/30/2022)
Za spoločnosť bude konať a podpisovať podpredseda predstavenstva samostatne vo všetkých záležitostiach okrem tých, ktorých hodnota presahuje sumu 10.000 EUR (desaťtisíc euro) a okrem záležitostí podľa článku 17 bodu 2 stanov spoločnosti. V záležitostiach, ktorých hodnota presahuje sumu 10.000 EUR (desaťtisíc euro) a v záležitostiach podľa článku 17 bodu 2 stanov spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vždy spoločne.
  (from: 08/20/2014 until: 11/29/2022)
Za spoločnosť bude konať a podpisovať podpredseda predstavenstva samostatne do hodnoty transakcií 10.000 EUR (desaťtisíc euro) vrátane, nad uvedený limit a v záležitostiach podľa článku 17 bodu 2 Stanov spoločnosti vždy s predsedom predstavenstva.
  (from: 10/26/2013 until: 08/19/2014)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne do hodnoty transakcií 10.000 EUR, nad uvedený limit vždy predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/29/2010 until: 10/25/2013)
V mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/27/2009 until: 01/28/2010)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/16/2006 until: 03/26/2009)
Za spoločnosť koná vždy spoločne predseda predstavenstva s iným členom predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu sa pripojí podpis.
  (from: 12/05/2002 until: 12/15/2006)
Procuration: 
Stanislav Čisárik
Mudrochova 11
Bratislava 831 06
From: 07/26/2008
  (from: 07/26/2008 until: 11/24/2009)
Stanislav Čisárik
Mudrochova 11
Bratislava 831 06
From: 07/26/2008 Until: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 11/24/2009)
Prokurista koná a podpisuje samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok, označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/26/2013 until: 06/12/2018)
Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko, dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 07/26/2008 until: 10/25/2013)
Capital: 
25 200 EUR Paid up: 25 200 EUR
  (from: 12/24/2022)
25 200 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 11/30/2022 until: 12/23/2022)
398 400 EUR Paid up: 398 400 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 11/29/2022)
12 000 000 Sk Paid up: 12 000 000 Sk
  (from: 11/22/2005 until: 02/23/2009)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 03/09/2004 until: 11/21/2005)
3 000 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 12/05/2002 until: 03/08/2004)
Shares: 
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 210 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií a zriadenie záložného práva na akcie podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením. Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej trojštvrtinovej väčšiny (3/4) hlasov všetkých akcionárov. V prípade prevodu akcií, akcionári spoločnosti majú predkupné právo k akciám ostatných akcionárov.
  (from: 11/30/2022)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií a zriadenie záložného práva na akcie podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením. Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej trojštvrtinovej väčšiny (3/4) hlasov všetkých akcionárov. V prípade prevodu akcií, akcionári spoločnosti majú predkupné právo k akciám ostatných akcionárov.
  (from: 10/26/2013 until: 11/29/2022)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií a zriadenie záložného práva na akcie podlieha predchádzajúcemu schváleniu dozornou radou. Dozorná rada je povinná odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií, ak nadobúdateľom akcií alebo záložným veriteľom má byť iná osoba ako akcionár vlastniaci najmenej jednu akciu okrem prípadu, ak ide o takú osobu, ktorá bude ako budúci akcionár spoločnosti schválená rozhodnutím valného zhromaždenia.
  (from: 01/29/2010 until: 10/25/2013)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 01/28/2010)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/22/2005 until: 02/23/2009)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/05/2002 until: 11/21/2005)
Stockholder: 
AFS - Investičné a poisťovacie služby, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 12/05/2002 until: 04/27/2004)
SALVE GROUP LTD
Juliana Close 29
Londýn N 2 OTJ
Veľká Británia
  (from: 04/28/2004 until: 11/21/2005)
SALVE GROUP LTD
New Bond Street, Mayfair 72
Londýn W1S 1RR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 11/22/2005 until: 11/24/2009)
Ing. Július Rusňák
Suchohradská 415/6
Bratislava 841 04
  (from: 11/25/2009 until: 01/28/2010)
Supervisory board: 
Ing. Andrea Piešová
Holíčska 16
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018)
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018)
Ing. Petr Hora
Sladová 2794/9
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/30/2022)
Mgr. Jiří Čejka
Vaňurova 816
Liberec 460 00
Česká republika
From: 01/02/2010
  (from: 01/29/2010 until: 10/25/2013)
Mgr. Jiří Čejka
Vaňurova 816
Liberec 460 00
Česká republika
From: 01/02/2010 Until: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 10/25/2013)
Stanislav Čisárik
Mudrochova 11
Bratislava 831 06
From: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 08/10/2012)
Stanislav Čisárik
Mudrochova 11
Bratislava 831 06
From: 11/06/2009 Until: 06/14/2012
  (from: 08/11/2012 until: 08/10/2012)
Ing. Róbert Gaboš
Ústredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 09/13/2005
  (from: 11/22/2005 until: 12/19/2007)
Ing. Róbert Gaboš
Ústredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 09/13/2005 Until: 11/30/2007
  (from: 12/20/2007 until: 12/19/2007)
Katarína Gallová
Čaklovská 2
Bratislava 821 02
From: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 01/28/2010)
Katarína Gallová
Čaklovská 2
Bratislava 821 02
From: 11/06/2009 Until: 01/01/2010
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Petr Hora
Manětínska 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 11/07/2018)
Ing. Petr Hora
Manětínska 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/08/2018 until: 11/07/2018)
Ing. Petr Hora - predseda dozornej rady
Manětínská 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 02/07/2013
  (from: 03/13/2013 until: 10/25/2013)
Ing. Petr Hora - predseda dozornej rady
Manětínská 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 02/07/2013 Until: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 10/25/2013)
Petr Hrubý
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 02/12/2010
  (from: 02/20/2010 until: 03/12/2013)
Petr Hrubý
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 02/12/2010 Until: 02/06/2013
  (from: 03/13/2013 until: 03/12/2013)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava 831 02
From: 12/01/2007
  (from: 12/20/2007 until: 11/24/2009)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava 831 02
From: 12/01/2007 Until: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 11/24/2009)
Ing. Richard Kolárik
Jána Smreka 6155/5
Bratislava 841 08
From: 12/01/2007
  (from: 12/20/2007 until: 11/24/2009)
Ing. Richard Kolárik
Jána Smreka 6155/5
Bratislava 841 08
From: 12/01/2007 Until: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 11/24/2009)
Ing. Peter Krištofovič
Bullova 3
Bratislava 841 01
From: 12/01/2007
  (from: 12/20/2007 until: 03/26/2009)
Ing. Peter Krištofovič
Chrasťova 12314/19
Bratislava 831 01
From: 12/01/2007
  (from: 03/27/2009 until: 11/24/2009)
Ing. Peter Krištofovič
Chrasťova 12314/19
Bratislava 831 01
From: 12/01/2007 Until: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 11/24/2009)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
From: 12/05/2002
  (from: 12/05/2002 until: 03/08/2004)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
From: 12/05/2002
  (from: 03/09/2004 until: 12/19/2007)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
From: 12/05/2002 Until: 11/30/2007
  (from: 12/20/2007 until: 12/19/2007)
Ing. Pavel Matoušek
Pálavská 86
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 01/02/2010
  (from: 01/29/2010 until: 02/19/2010)
Ing. Pavel Matoušek
Pálavská 86
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 01/02/2010 Until: 02/11/2010
  (from: 02/20/2010 until: 02/19/2010)
Ing. Andrea Piešová
Holíčska 16
Bratislava 851 05
From: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 11/07/2018)
Ing. Andrea Piešová
Holíčska 16
Bratislava 851 05
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/08/2018 until: 11/07/2018)
Ing. Andrea Rusňáková
Suchohradská 415/6
Bratislava 841 04
From: 11/06/2009
  (from: 11/25/2009 until: 01/28/2010)
Ing. Andrea Rusňáková
Suchohradská 415/6
Bratislava 841 04
From: 11/06/2009 Until: 01/01/2010
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Rastislav Velič - člen
369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/05/2002
  (from: 12/05/2002 until: 03/08/2004)
Ing. Rastislav Velič - člen
369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/05/2002
  (from: 03/09/2004 until: 12/19/2007)
Ing. Rastislav Velič - člen
369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/05/2002 Until: 11/30/2007
  (from: 12/20/2007 until: 12/19/2007)
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava 841 01
From: 06/14/2012
  (from: 08/11/2012 until: 10/25/2013)
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava 841 01
From: 06/14/2012 Until: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 10/25/2013)
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava 841 01
From: 09/18/2013
  (from: 10/26/2013 until: 11/07/2018)
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava 841 01
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/08/2018 until: 11/07/2018)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 12/05/2002
  (from: 12/05/2002 until: 03/08/2004)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 12/05/2002
  (from: 03/09/2004 until: 11/21/2005)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 12/05/2002 Until: 08/01/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Petr Hora
Manětínská 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/08/2018 until: 11/29/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 27.8.2002, osvedčená do notárskej zápisnice č. NZ 345/2002, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 12/05/2002)
Notárska zápisnica N 609/2003, Nz 114591/2003 zo dňa 4.12.2003.
  (from: 03/09/2004)
Notárska zápisnica č.N 153/2005, Nz 42367/2005, NCRls 41880/2005 zo dňa 13.09.2005.
  (from: 11/22/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 513/2006, Nz 43932/2006 zo dňa 07.11.2006.
  (from: 12/16/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2007.
  (from: 12/20/2007)
Notárska zápisnica N 257/2008, Nz 25289/2008 zo dňa 13.06.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/26/2008)
Notárska zápisnica N 26/2009, Nz 3532/2009, NCRls 3510/2009 zo dňa 6.2.2009.
  (from: 02/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 42/2009, Nz 5952/2009 zo dňa 26.2.2009.
  (from: 03/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 65/2009, Nz 8905/2009 zo dňa 20.3.2009.
  (from: 03/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6. 11.2009.
  (from: 11/25/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 194/2009, Nz 46052/2009, NCRIs 46710/2009 zo dňa 2.12.2009 o zmene obchodného mena a sídla.
  (from: 12/12/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 212/2009, Nz 54190/2009, NCRls 54812/2009 zo dňa 17.12.2009.
  (from: 01/29/2010)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 12/2010 Nz 4541/2010 zo dňa 11.02.2010.
  (from: 02/20/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 14. 06. 2012.
  (from: 08/11/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.02.2013.
  (from: 03/13/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 163/2013, Nz 13440/2013, NCRls 13726/2013 dňa 24.04.2013.
  (from: 06/05/2013)
Notárska zápisnica č. N 585/2013, NZ 31911/2013 zo dňa 18.09.2013.
  (from: 10/26/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.08. 2014.
  (from: 08/20/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2015
  (from: 03/11/2015)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person