Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  115311/B

Business name: 
AE10 s.r.o.
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 06/21/2017 until: 11/22/2017)
Poludníková 3246/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 11/11/2016 until: 06/20/2017)
Identification number (IČO): 
50 387 707
  (from: 11/11/2016)
Date of entry: 
11/11/2016
  (from: 11/11/2016)
Person dissolved from: 
24. 10. 2017
  (from: 11/23/2017)
Date of deletion: 
11/23/2017
  (from: 11/23/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/23/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/11/2016)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
administratívne služby
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
reklamné a marketingové služby
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
finančný leasing
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
počítačové služby
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
skladovanie
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
verejné obstarávanie
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
Partners: 
AENEA Support s.r.o.
Jozefská 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 11/11/2016 until: 06/20/2017)
JUDr. Marian Garaj
Jozefská 7329/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 11/11/2016 until: 06/20/2017)
Mgr. Radovan Sukup
Fedákova 12/2741
Bratislava - Dúbravka 841 02
Slovak Republic
  (from: 06/21/2017 until: 11/22/2017)
WOOD & Company, investičný fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
náměstí Republiky 1a/1079
Praha 1 - Nové Město 110 00
Czech Republic
  (from: 06/21/2017 until: 11/22/2017)
Contribution of each member: 
JUDr. Marian Garaj
Amount of investment: 4 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 250 EUR
  (from: 11/11/2016 until: 06/20/2017)
AENEA Support s.r.o.
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 11/11/2016 until: 06/20/2017)
Mgr. Radovan Sukup
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 06/21/2017 until: 06/26/2017)
WOOD & Company, investičný fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
Amount of investment: 4 250 EUR Paid up: 4 250 EUR
  (from: 06/21/2017 until: 06/26/2017)
WOOD & Company, investičný fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
Amount of investment: 4 250 EUR Paid up: 4 250 EUR
  (from: 06/27/2017 until: 11/22/2017)
Mgr. Radovan Sukup
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 06/27/2017 until: 11/22/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
JUDr. Marian Garaj
Jozefská 7329/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 11/11/2016
  (from: 11/11/2016 until: 06/20/2017)
JUDr. Marian Garaj
Jozefská 7329/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 11/11/2016 Until: 06/08/2017
  (from: 06/21/2017 until: 06/20/2017)
Mgr. Radovan Sukup
Fedákova 12/2741
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 06/08/2017
  (from: 06/21/2017 until: 11/22/2017)
Mgr. Martin Šmigura
Klenová 15/12206
Bratislava 831 01
From: 06/08/2017
  (from: 06/21/2017 until: 11/22/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k obchodnému menu Spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/21/2017 until: 11/22/2017)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis
  (from: 11/11/2016 until: 06/20/2017)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica zo dňa 24.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 726/2017, Nz 38220/2017, NCRls 39009/2017, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 727/2017, Nz 38221/2017, NCRls 39043/2017. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť AE10 s.r.o.
  (from: 11/23/2017)
Spoločenská zmluva zo dňa 9.6.2016.
  (from: 11/11/2016 until: 11/22/2017)
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka WOOD & Company, investičný fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 64948 242 konajúceho prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a majetkové práva zo dňa 22.06.2017.
  (from: 06/27/2017 until: 11/22/2017)
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Mgr. Radovan Sukup v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 64948 242 konajúceho prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a majetkové práva zo dňa 22.06.2017.
  (from: 06/27/2017 until: 11/22/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/23/2017)
Legal successor: 
Dúbravská 2, s.r.o.
Laurinská 18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 11/23/2017)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person