Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  28055/B

Business name: 
Claremont Management, s. r. o.
  (from: 07/08/2008 until: 12/31/2014)
Apollo Business Center II., s.r.o.
  (from: 12/29/2005 until: 07/07/2008)
Inside Real Investments s.r.o.
  (from: 01/20/2003 until: 12/28/2005)
Registered seat: 
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
  (from: 05/16/2012 until: 12/31/2014)
Prievozská 4
Bratislava 821 09
  (from: 07/08/2008 until: 05/15/2012)
Mlynské Nivy 43
Bratislava 821 09
  (from: 04/01/2005 until: 07/07/2008)
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 09/14/2004 until: 03/31/2005)
Krátka 11
Bratislava 811 03
  (from: 01/20/2003 until: 09/13/2004)
Identification number (IČO): 
35 850 523
  (from: 01/20/2003)
Date of entry: 
01/20/2003
  (from: 01/20/2003)
Date of deletion: 
01/01/2015
  (from: 01/01/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/20/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, osobných automobilov
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 o znalcoch a tlmočníkoch
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
prieskum trhu
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
organizovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
inžinierska, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
Partners: 
ALMOND & BATON komerčná právnická kancelária, s.r.o. IČO: 35 762 896
Krátka 11
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 01/20/2003 until: 05/05/2004)
Central European Investment Fund, LLC
100 Congress Avenue, Suite 2200
Austin 78 701
  (from: 01/26/2008 until: 07/07/2008)
Central European Investments Fund, LLC
Congress Ave. 301
Austin 1900
United States of America
  (from: 04/01/2005 until: 01/25/2008)
SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o.
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Mgr. Michal Sallem
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Mgr. Michal Sallem
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 01/20/2003 until: 05/05/2004)
Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 07/08/2008 until: 12/31/2014)
AUPARK Holding a.s.
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 12/05/2012 until: 12/31/2014)
Contribution of each member: 
ALMOND & BATON komerčná právnická kancelária, s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 01/20/2003 until: 05/05/2004)
Mgr. Michal Sallem
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/20/2003 until: 05/05/2004)
Mgr. Michal Sallem
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Central European Investments Fund, LLC
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/01/2005 until: 01/25/2008)
Central European Investment Fund, LLC
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/26/2008 until: 07/07/2008)
Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/08/2008 until: 03/06/2009)
Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 12/04/2012)
Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
Amount of investment: 5 311 EUR Paid up: 5 311 EUR
  (from: 12/05/2012 until: 12/31/2014)
AUPARK Holding a.s.
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 12/05/2012 until: 12/31/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/05/2012 until: 12/31/2014)
Individual managing director
  (from: 01/20/2003 until: 12/04/2012)
Mgr. Zdenko Kučera
Námestie SNP 14
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 07/02/2008
  (from: 07/08/2008 until: 12/02/2013)
JUDr. Igor Nagy
Mierová 58
Bratislava 821 05
From: 05/02/2012
  (from: 05/16/2012 until: 09/02/2013)
Mgr. Michal Sallem
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
From: 01/20/2003
  (from: 01/20/2003 until: 03/31/2005)
Mgr. Michal Sallem
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
From: 01/20/2003 Until: 03/21/2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Mgr. Marcel Sedlák
Landauova 26
Bratislava 841 01
From: 03/21/2005
  (from: 04/01/2005 until: 12/31/2014)
Mgr. Zdenko Kučera
Brumovická 8
Bratislava 841 06
From: 07/02/2008
  (from: 12/03/2013 until: 12/31/2014)
JUDr. Igor Nagy
Merlotová 13363/6
Bratislava 831 02
From: 05/02/2012
  (from: 09/03/2013 until: 12/31/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 12/31/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/20/2003 until: 03/06/2009)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 4208/2014, Nz 59298/2014, NCRls 60209/2014 zo dňa 17.12.2014.
  (from: 01/01/2015)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.2002 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 01/20/2003 until: 12/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26. 3. 2004.
  (from: 05/06/2004 until: 12/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2004.
  (from: 09/14/2004 until: 12/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2005 o zmene obchodného mena z Inside Real Investments s.r.o. na Apollo Business Center II., s.r.o.
  (from: 12/29/2005 until: 12/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.7.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.7.2008. Zmena obchodného mena z Apollo Business Center II., s.r.o. na nové Claremont Management, s.r.o..
  (from: 07/08/2008 until: 12/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 1915/2011, Nz 56953/2011, NCRls 58080/2011 zo dňa 14.12.2011 o zlúčení so spoločnosťami PS 5, s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 943 998 a KMU 1, s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 36 755 141 zrušenými bez likvidácie ku dňu 31.12.2011 a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1918/2011, Nz 56962/2011, NCRls 58091/2011 zo dňa 14.12.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť Claremont Management, s. r. o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 850 523 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností PS 5, s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 943 998 a KMU 1, s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 36 755 141 s účinnosťou odo dňa 1.1.2012.
  (from: 01/01/2012 until: 12/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2012.
  (from: 12/05/2012 until: 12/31/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2012 until: 12/31/2014)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
KMU 1, s.r.o.
Prievozská 4
Bratislava 821 09
  (from: 01/01/2012)
PS 5, s.r.o.
Prievozská 4
Bratislava 821 09
  (from: 01/01/2012)
Legal successor: 
INLOGIS LCR a. s. ;
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
  (from: 01/01/2015)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person