Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1441/V

Business name: 
DAMAX, spol. s r. o. Košice
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
Registered seat: 
Rožňavská 3
Košice 040 01
  (from: 10/18/1994 until: 10/19/1995)
Hlavná 68
Košice 040 01
  (from: 05/18/1992 until: 10/17/1994)
Identification number (IČO): 
31 652 476
  (from: 05/18/1992)
Date of entry: 
05/18/1992
  (from: 05/18/1992)
Person dissolved from: 
20. 10. 1995
  (from: 10/20/1995)
Date of deletion: 
10/20/1995
  (from: 10/20/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 10/20/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/18/1992)
Objects of the company: 
maloobchod s elektronickým a elektrotechnickým materiálom
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
maloobchod s meracou, regulačnou, zdravotnou a výpočtovou technikou
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
maloobchod so satelit. zariadeniami, elektrotech. výrobkami
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
maloobchod so spotrebnou elektrotechnikou pre domácnosť
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
maloobchod s priem., spotrebným, stavebným a železiarskym tovarom
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
maloobchod s drevom a výrobkami z dreva, textilného a odevného tovaru
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
maloobchod s obuv. a kož. tovarom, hračkami, výrobkami zo skla a porcelánu
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
maloobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
maloobchod s potravinami, tabakom, liehovinami, ovocím, zeleninou
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
veľkoobchod s tovarom ako u maloobchodu
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
montáž, oprava, údržba el. zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A
  (from: 10/19/1992 until: 10/19/1995)
údržba a opravy el. zariadení do 110 kV v objektoch triedy A
  (from: 10/19/1992 until: 10/19/1995)
montáž, oprava, údržba bezpečnostných a signalizačných zariadení
  (from: 10/18/1994 until: 10/19/1995)
Partners: 
Ján Hynek
Obchodná 90
Nižná Myšľa
Slovak Republic
  (from: 10/16/1995 until: 10/19/1995)
Miroslav Jánošík
Rožňavská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 10/19/1995)
Miroslav Jánošík
Rožňavská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/18/1992 until: 10/17/1994)
Pavol Keczer
Čínska 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/18/1992 until: 10/17/1994)
Karol Repa
Ružová 50
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/16/1995 until: 10/19/1995)
Jiří Vrátný
Čínska 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/16/1995 until: 10/19/1995)
Contribution of each member: 
Pavol Keczer
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 10/17/1994)
Miroslav Jánošík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 10/17/1994)
Miroslav Jánošík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 10/19/1995)
Ján Hynek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1995 until: 10/19/1995)
Karol Repa
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1995 until: 10/19/1995)
Jiří Vrátný
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1995 until: 10/19/1995)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/18/1994 until: 10/19/1995)
konatelia
  (from: 05/18/1992 until: 10/17/1994)
Pavol Keczer
Čínska 1
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 10/17/1994)
Miroslav Jánošík
Rožňavská 3
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojísvoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/18/1994 until: 10/19/1995)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/18/1992 until: 10/17/1994)
Capital: 
160 000 Sk
  (from: 10/16/1995 until: 10/19/1995)
100 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 10/15/1995)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: DAMAX, spol. s r.o. Košice Sídlo: Rožňavská 3 Košice 040 01 IČO: 31 652 476 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jej zrušenie bez likvidácie zlúčením podľa § 68 ods. 3 písm. c a § 69 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.9.1995. Majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti preberá Motec, a.s. Košice so sídlom Rožňavská 3, Košice, a to ku dňu 20.10.1995.
  (from: 10/20/1995)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1992, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/18/1992 until: 10/19/1995)
Doplnok č.l zo dňa 28.9.1992 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/19/1992 until: 10/19/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.10.1994.
  (from: 10/18/1994 until: 10/19/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27.9.1995.
  (from: 10/16/1995 until: 10/19/1995)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person