Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1069/B

Business name of the organisational unit: 
GOURMETERIA Handels & Lebensmittelproduktions GmbH - organizačná zložka Slovensko
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
Registered seat of organisational unit: 
Ovsištské nám. 1
Bratislava 851 04
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
Date of entry: 
02/20/2003
  (from: 02/20/2003)
Date of deletion: 
09/30/2006
  (from: 09/30/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/30/2006)
Legal form: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
  (from: 02/20/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
prieskum trhu
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
marketing
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
leasingová činnosť
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a software
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
Head of organisational unit: 
Ing. Pavel Derkay
H. Meličkovej 19
Bratislava 841 05
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky koná a podpisuje jej vedúci samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.
  (from: 02/20/2003)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 2.3.2006 o zrušení organizačnej zložky v SR. Súhlas Daňového úradu Bratislava V č.k. 604/230/118371/06/Ada zo dňa 11.9.2006 s výmazom daňového subjektu GOURMETERIA Handels & LebensmittelproductionS GmbH - organizačná zložka Slovensko, DIČ: 2022190324, Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava z obchodného registra. Organizačná zložka GOURMETERIA Handels & LebensmittelproductionSGmbH - organizačná zložka Slovensko, Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v oddieli Po vo vložke č. 1069/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 09/30/2006)
Ing. Pavel Derkay, vznik funkcie dňa 20.2.2003. Údaje o zriaďovateľovi: Právna forma: GmbH /spoločnosť s ručením obmedzeným/ Register zriaďovateľa: FN 151060 y v registri JUSTIZ/ Firmenbuch/ Obchodný register súd Viedeň, Rakúska republika Štatutárny orgán zriaďovateľa: Konateľ: Erich Leist, nar. 4.8.1958 bytom Unterfahrenbach 44 8451 Heimschuh, Rakúska republika Zastupovanie: Konateľ zriaďovateľa zastupuje samostatne od 3.10.1998. Predmet podnikania zriaďovateľa: - export, import a obchod s tovarom všetkého druhu /veľkoobchod, maloobchod/ obzvlášť obchod s nápojmi, obchod s potravinami všetkého druhu a výroba potravín všetkého druhu, obzvlášť pre labužníkov /Gourmets/, - uzatváranie všetkých obchodov, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie účelu spoločnosti, spoločnosť je oprávnená sa podieľať na iných podnikoch, obzvlášť ako vedúci spoločník; bankové a burzové obchody sú vylúčené Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky o jej založení zo dňa 26.6.2002.
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
Foreign person: 
Business name: GOURMETERIA Handels & Lebensmittelproduktions GmbH
Registered seat:
Schreygasse 4
Wien 1020
Rakúska republika
Register and Registration number:
  (from: 02/20/2003 until: 09/29/2006)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person