Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  526/B

Business name: 
Bytové družstvo Vlčie Hrdlo
  (from: 04/15/2003)
Registered seat: 
Vlčie Hrdlo 63
Bratislava 821 07
  (from: 04/15/2003)
Identification number (IČO): 
35 859 831
  (from: 04/15/2003)
Date of entry: 
04/15/2003
  (from: 04/15/2003)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/15/2003)
Objects of the company: 
prideľovanie družstevných ubytovacích jednotiek a nebytových priestorov do nájmu svojim členom
  (from: 11/16/2005)
prideľovanie ubytovacích jednotiek a nebytových priestorov fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú členmi družstva,
  (from: 11/16/2005)
zabezpečovanie chodu a správy ubytovacích jednotiek a nebytových priestorov
  (from: 11/16/2005)
zabezpečovanie riadnej a včasnej údržby a opráv družstevného majetku, domu a nebytových priestorov v družstve
  (from: 11/16/2005)
zabezpečovanie poskytovania služieb spojených s užívaním ubytovacích jednotiek a nebytových priestorov
  (from: 11/16/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/2003)
Ján Petrík - predseda predstavenstva
Gagarinova 4
Senec 903 01
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Vladimír Pribila - podpredseda predstavenstva
171
Kuklov 908 78
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
JUDr. Martin Zvara - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/15/2003)
Supervisory board: 
Miroslava Hollá
Vlčie Hrdlo 83
Bratislava 821 07
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Monika Zdražilová
Furdekova 17
Bratislava 851 04
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Romana Fatulová
Vlčie Hrdlo 63
Bratislava 821 07
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Juraj Bartovič
Vlčie Hrdlo 56
Bratislava 821 07
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Registered capital: 
1 713 EUR
  (from: 03/03/2010)
Basic member contribution: 
40 EUR
  (from: 03/03/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou schôdzou družstva dňa 9. októbra 2002, ktorá bola spísaná do notárskej zápisnice v Notárskom úrade JUDr. Ondreja Ďuriača, notára so sídlom v Partizánskom pod č. NZ 489/2002. Základný kapitál: splatené: 51 600,-Sk
  (from: 04/15/2003)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 28.4.2008.
  (from: 08/14/2008)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 08.02.2010.
  (from: 03/24/2010)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 08.06.2010. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 15.06.2010.
  (from: 06/22/2010)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 07.03.2011, 08.03.2011, 10.03.2011 a zo dňa 11.03.2011. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 31.03.2011.
  (from: 05/04/2011)
Zápisnica č. 1/2016 zo schôdze predstavenstva zo dňa 14.06.2016.
  (from: 08/10/2016)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person