Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  526/B

Business name: 
Bytové družstvo Vlčie Hrdlo
  (from: 04/15/2003)
Registered seat: 
Vlčie Hrdlo 63
Bratislava 821 07
  (from: 04/15/2003)
Identification number (IČO): 
35 859 831
  (from: 04/15/2003)
Date of entry: 
04/15/2003
  (from: 04/15/2003)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/15/2003)
Objects of the company: 
prideľovanie družstevných ubytovacích jednotiek a nebytových priestorov do nájmu svojim členom
  (from: 11/16/2005)
prideľovanie ubytovacích jednotiek a nebytových priestorov fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú členmi družstva,
  (from: 11/16/2005)
zabezpečovanie chodu a správy ubytovacích jednotiek a nebytových priestorov
  (from: 11/16/2005)
zabezpečovanie riadnej a včasnej údržby a opráv družstevného majetku, domu a nebytových priestorov v družstve
  (from: 11/16/2005)
zabezpečovanie poskytovania služieb spojených s užívaním ubytovacích jednotiek a nebytových priestorov
  (from: 11/16/2005)
kúpa alebo nájom bytového domu nachádzajúceho sa v Bratislave, ulici Vlčie Hrdlo 589/63 821 07 Bratislava, s celkovým počtom bytových jednotiek 54, vrátane súvisiaceho pozemku p. č. 5063/101, zapísaného na liste vlastníctva č. 988, kat. územie BRATISLAVA - m.č. Ružinov od vlastníka SLOVNAFT a.s. so sídlom v BRATISLAVE, ulica Vlčie Hrdlo, PSČ 824 12
  (from: 04/15/2003 until: 11/15/2005)
prideľovanie družstevných bytov svojim členom, garáží a nebytových priestorov do nájmu
  (from: 04/15/2003 until: 11/15/2005)
prideľovanie do nájmu bytov a nebytových priestorov fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú členmi družstva. Zabezpečovanie chodu a správy bytového fondu a nebytových priestorov
  (from: 04/15/2003 until: 11/15/2005)
zabezpečovanie riadnej a včasnej údržby a opráv družstevného majetku, domu a nebytových priestorov družstva
  (from: 04/15/2003 until: 11/15/2005)
zabezpečovanie poskytovania služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
  (from: 04/15/2003 until: 11/15/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/2003)
Ján Petrík - predseda predstavenstva
Gagarinova 4
Senec 903 01
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Vladimír Pribila - podpredseda predstavenstva
171
Kuklov 908 78
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
JUDr. Martin Zvara - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Peter Gonek
215
Horné Obdokovce
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 12/01/2004)
Peter Gonek
215
Horné Obdokovce
From: 04/15/2003 Until: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Marek Hanes - člen predstavenstva
Vlčie hrdlo 569/62
Bratislava 821 07
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 06/21/2010)
Marek Hanes - člen predstavenstva
Vlčie hrdlo 569/62
Bratislava 821 07
From: 02/09/2010 Until: 06/08/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Zuzana Hauliková
Kuklovská 492/1
Bratislava
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 12/01/2004)
Zuzana Hauliková
Kuklovská 492/1
Bratislava
From: 04/15/2003 Until: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Branislav Kovár
Janšáková 5790/8
Bratislava
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 12/01/2004)
Branislav Kovár
Janšáková 5790/8
Bratislava
From: 04/15/2003 Until: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Peter Krivošík - člen predstavenstva
M. Bazovského 1886/16
Zvolen 960 01
From: 04/01/2011
  (from: 05/04/2011 until: 08/09/2016)
Peter Krivošík - člen predstavenstva
M. Bazovského 1886/16
Zvolen 960 01
From: 04/01/2011 Until: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Peter Krivošík - podpredseda predstavenstva
M. Bazovského 1886/16
Zvolen 960 01
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 06/21/2010)
Peter Krivošík - podpredseda predstavenstva
M. Bazovského 1886/16
Zvolen 960 01
From: 02/09/2010 Until: 06/15/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Peter Krivošík - predseda predstavenstva
M. Bazovského 1886/16
Zvolen 960 01
From: 06/15/2010
  (from: 06/22/2010 until: 05/03/2011)
Peter Krivošík - predseda predstavenstva
M. Bazovského 1886/16
Zvolen 960 01
From: 06/15/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 05/04/2011 until: 05/03/2011)
Miloš Lalik
Nitrianska 2522/23
Hlohovec
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 12/01/2004)
Miloš Lalik
Nitrianska 2522/23
Hlohovec
From: 04/15/2003 Until: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Marek Mikláš - člen predstavenstva
Nákovná 9756/21
Bratislava 821 06
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 06/21/2010)
Marek Mikláš - člen predstavenstva
Nákovná 9756/21
Bratislava 821 06
From: 02/09/2010 Until: 06/08/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Ján Petrík
Gagarinova 272/4
Senec
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 12/01/2004)
Ján Petrík
Gagarinova 272/4
Senec
From: 04/15/2003 Until: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Ján Petrík - podpredseda
Gagarinova 272/4
Senec 903 01
From: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 08/13/2008)
Ján Petrík - podpredseda
Gagarinova 272/4
Senec 903 01
From: 10/26/2004 Until: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Ján Petrík - predseda predstavenstva
Gagarinova 4
Senec 903 01
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Ján Petrík - predseda predstavenstva
Gagarinova 4
Senec 903 01
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Vladimír Pribila - podpredseda predstavenstva
Kuklov 171
Kuklov 908 78
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Vladimír Pribila - podpredseda predstavenstva
Kuklov 171
Kuklov 908 78
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Ladislav Slezák - člen
Mlynská 8
Krompachy 053 42
From: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 08/13/2008)
Ladislav Slezák - člen
Mlynská 8
Krompachy 053 42
From: 10/26/2004 Until: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Ladislav Slezák - člen predstavenstva
Vlčie hrdlo 63
Bratislava 821 07
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Ladislav Slezák - člen predstavenstva
Vlčie hrdlo 63
Bratislava 821 07
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Marián Šarközy - predseda predstavenstva
Vlčie hrdlo 584/56
Bratislava 821 07
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 06/21/2010)
Marián Šarközy - predseda predstavenstva
Vlčie hrdlo 584/56
Bratislava 821 07
From: 02/09/2010 Until: 06/08/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Rudolf Tóth - predseda
Vlčie Hrdlo 569/62
Bratislava
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 12/01/2004)
Rudolf Tóth - predseda
Vlčie Hrdlo 569/62
Bratislava
From: 04/15/2003 Until: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Rudolf Tóth - predseda
Vlčie Hrdlo 569/62
Bratislava 821 07
From: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 08/13/2008)
Rudolf Tóth - predseda
Vlčie Hrdlo 569/62
Bratislava 821 07
From: 10/26/2004 Until: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Mgr. Monika Trnovská - predseda predstavenstva
Vlčie hrdlo 569/62
Bratislava 821 07
From: 04/01/2011
  (from: 05/04/2011 until: 08/09/2016)
Mgr. Monika Trnovská - predseda predstavenstva
Vlčie hrdlo 569/62
Bratislava 821 07
From: 04/01/2011 Until: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Karol Vidra - člen predstavenstva
Ševčenkova 902/25
Bratislava 851 01
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 06/21/2010)
Karol Vidra - člen predstavenstva
Ševčenkova 902/25
Bratislava 851 01
From: 02/09/2010 Until: 06/15/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Karol Vidra - podpredseda predstavenstva
Ševčenkova 902/25
Bratislava 851 01
From: 06/15/2010
  (from: 06/22/2010 until: 08/09/2016)
Karol Vidra - podpredseda predstavenstva
Ševčenkova 902/25
Bratislava 851 01
From: 06/15/2010 Until: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Roman Záhradníček
Hornádska 5120/30
Bratislava
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 12/01/2004)
Roman Záhradníček
Hornádska 5120/30
Bratislava
From: 04/15/2003 Until: 10/26/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/15/2003)
Supervisory board: 
Miroslava Hollá
Vlčie Hrdlo 83
Bratislava 821 07
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Monika Zdražilová
Furdekova 17
Bratislava 851 04
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Romana Fatulová
Vlčie Hrdlo 63
Bratislava 821 07
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Juraj Bartovič
Vlčie Hrdlo 56
Bratislava 821 07
From: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016)
Jarmila Borbélyová
Bratislavská cesta 4
Tvrdošovce 941 10
From: 09/22/2005
  (from: 11/16/2005 until: 08/13/2008)
Jarmila Borbélyová
Bratislavská cesta 4
Tvrdošovce 941 10
From: 09/22/2005 Until: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Anton Bratko
Makarenkova 150/9
Partizánske
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 11/15/2005)
Anton Bratko
Makarenkova 150/9
Partizánske
From: 04/15/2003 Until: 09/22/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Ľubomír Butaš
J.Kubinu 2473/36
Malacky 901 01
From: 09/22/2005
  (from: 11/16/2005 until: 08/13/2008)
Ľubomír Butaš
J.Kubinu 2473/36
Malacky 901 01
From: 09/22/2005 Until: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Iveta Butašová
J. Kubinu 2473/36
Malacky
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 11/15/2005)
Iveta Butašová
J. Kubinu 2473/36
Malacky
From: 04/15/2003 Until: 09/22/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Veronika Halúsková
Grösslingova 47
Bratislava 811 09
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Veronika Halúsková
Grösslingova 47
Bratislava 811 09
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Marek Hanes
Červeňany 300
Červeňany 049 64
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Marek Hanes
Červeňany 300
Červeňany 049 64
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Adriana Hatalová
Semerovo 597
Semerovo 941 32
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Adriana Hatalová
Semerovo 597
Semerovo 941 32
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Emil Jankovič
Znievska 13
Bratislava 851 06
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Emil Jankovič
Znievska 13
Bratislava 851 06
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Peter Krivošík
Bazovského 16
Zvolen 960 01
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Peter Krivošík
Bazovského 16
Zvolen 960 01
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Zuzana Kultanová
Skalité 1289
Čadca 022 01
From: 09/22/2005
  (from: 11/16/2005 until: 08/13/2008)
Zuzana Kultanová
Skalité 1289
Čadca 022 01
From: 09/22/2005 Until: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Dana Petreje
Malá Okružná 905/36
Partizánske
From: 04/15/2003
  (from: 04/15/2003 until: 11/15/2005)
Dana Petreje
Malá Okružná 905/36
Partizánske
From: 04/15/2003 Until: 09/22/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Marián Šarkőzy
Malá okružná 1014/5
Partizánske 958 01
From: 05/16/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/23/2010)
Marián Šarkőzy
Malá okružná 1014/5
Partizánske 958 01
From: 05/16/2008 Until: 02/08/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Veronika Halúsková
Grösslingova 47
Bratislava 811 09
From: 02/09/2010 Until: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Ľubomír Bogár
Štúrova 5
Šaľa 927 01
From: 02/09/2010 Until: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Ivan Voštiar
Jasovská 39
Bratislava 851 07
From: 02/09/2010 Until: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Ján Šalík
Bílkove Humence 56
Borský Mikuláš 908 77
From: 02/09/2010 Until: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Peter Prachař
Vlčie hrdlo 56
Bratislava 821 07
From: 02/09/2010 Until: 06/14/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Veronika Halúsková
Grösslingova 47
Bratislava 811 09
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 08/09/2016)
Ľubomír Bogár
Štúrova 5
Šaľa 927 01
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 08/09/2016)
Ivan Voštiar
Jasovská 39
Bratislava 851 07
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 08/09/2016)
Ján Šalík
Bílkove Humence 56
Borský Mikuláš 908 77
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 08/09/2016)
Peter Prachař
Vlčie hrdlo 56
Bratislava 821 07
From: 02/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 08/09/2016)
Registered capital: 
1 713 EUR
  (from: 03/03/2010)
51 600 Sk
  (from: 04/15/2003 until: 03/02/2010)
Basic member contribution: 
40 EUR
  (from: 03/03/2010)
1 200 Sk
  (from: 04/15/2003 until: 03/02/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou schôdzou družstva dňa 9. októbra 2002, ktorá bola spísaná do notárskej zápisnice v Notárskom úrade JUDr. Ondreja Ďuriača, notára so sídlom v Partizánskom pod č. NZ 489/2002. Základný kapitál: splatené: 51 600,-Sk
  (from: 04/15/2003)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 28.4.2008.
  (from: 08/14/2008)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 08.02.2010.
  (from: 03/24/2010)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 08.06.2010. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 15.06.2010.
  (from: 06/22/2010)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 07.03.2011, 08.03.2011, 10.03.2011 a zo dňa 11.03.2011. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 31.03.2011.
  (from: 05/04/2011)
Zápisnica č. 1/2016 zo schôdze predstavenstva zo dňa 14.06.2016.
  (from: 08/10/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person