Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6515/B

Business name: 
DÚHA, a.s.
  (from: 05/27/1994)
Registered seat: 
Pribinova 4195/25
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 08/10/2023)
Identification number (IČO): 
31 690 360
  (from: 05/27/1994)
Date of entry: 
05/27/1994
  (from: 05/27/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/27/1994)
Objects of the company: 
prevádzkovanie ekologických stavieb
  (from: 05/27/1994)
spracovanie odborných posudkov v oblasti geológie a ekológie
  (from: 05/27/1994)
vykonávanie bytových a občianských stavieb, inžinierských stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných stavieb
  (from: 05/27/1994)
inžinierska činnosť v oblasti ekologických stavieb pozemných a dopravných stavieb, inžinierských sietí a krajinotvorby
  (from: 05/27/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/27/1994)
finančný leasing
  (from: 05/27/1994)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 05/27/1994)
vykonávanie geologických prác - projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického, inžinierskogeologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
  (from: 01/23/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/09/1998)
cestná motorová doprava
  (from: 01/09/1998)
spracovanie údajov
  (from: 03/17/2003)
služby súvisiace s databázami tvorba www stránok
  (from: 03/17/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/17/2003)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 03/17/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/17/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/17/2003)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (from: 09/29/2004)
spracovanie a povrchová úprava kovov (okrem galvanizácie)
  (from: 09/29/2004)
inžinierska činnosť v strojárstve
  (from: 09/29/2004)
výroba strojárskych výrobkov
  (from: 09/29/2004)
vykonávanie terénnych a sadových úprav
  (from: 01/09/2007)
stolárstvo
  (from: 01/09/2007)
podlahárstvo
  (from: 01/09/2007)
prieskum trhu
  (from: 01/09/2007)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/09/2007)
izolatérske práce
  (from: 01/09/2007)
zámočníctvo
  (from: 01/09/2007)
montáž a údržba elektrických zariadení
  (from: 01/09/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 01/09/2007)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 01/09/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/09/2007)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 01/09/2007)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/09/2007)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/09/2007)
prenájom nehnueľností, bytových a nebytových priestorov /pokiaľ sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom/
  (from: 01/09/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/09/2007)
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí a diskoték usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 01/09/2007)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 01/09/2007)
marketing
  (from: 01/09/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/09/2007)
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 01/09/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/09/2007)
činnosť vykonávaná banským spôsobom- strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
  (from: 02/14/2014)
Činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu: - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamníc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3 - práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce) - zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
  (from: 03/04/2015)
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 03/04/2015)
Vykonávanie trhacích prác
  (from: 11/25/2015)
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamníc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3, práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce), zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100.000 m3 horniny
  (from: 11/25/2015)
Nákladná cestná doprava
  (from: 12/01/2020)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 12/01/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/2003)
Ing. Mgr. Martin Holub - Chairman of the Board of Directors
Na výslní 2953/5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 11/05/2015
  (from: 08/24/2023)
Mgr. Marek Bakoš - Member of the Board of Directors
Korytnická 5162/1
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/05/2015
  (from: 08/24/2023)
Ing. Peter Máša , MBA - Member of the Board of Directors
Višňové 844
Višňové 013 23
From: 07/10/2023
  (from: 08/10/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú predseda predstavenstva samostatne, alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/31/2012)
Capital: 
332 271,128074 EUR Paid up: 332 271,128074 EUR
  (from: 03/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 610
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 60
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 88
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/31/2009)
Stockholder: 
ARLEEN TRADING LIMITED
Akropoleos, Savvides Center 59-61,1st floor, Flat/Office 102
Nicosia 2012
Cyperská republika
  (from: 08/04/2022)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Remeta
Čapajevova 29
Prešov 080 01
From: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015)
Mgr. Peter Stredanský
Zuzany Chalupovej 15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 07/11/2023
  (from: 08/10/2023)
Mgr. Slávka Vattaiová
Lužany pri Topli 35
Lužany pri Topli 087 01
From: 01/12/2023
  (from: 08/10/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.4.1994 č. N 176/94, Nz 157/94, spísanej JUDr. Mariánom Petrom, notárom v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 466
  (from: 05/27/1994)
Zmeny stanov a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.1.1996.
  (from: 01/23/1996)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valnym zhromaždením. Zvýšené základné imanie z 1.100.000,- Sk na 10.010.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 9.1.1998.
  (from: 01/09/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.12.1999.
  (from: 03/07/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 18.10.2002.
  (from: 03/17/2003)
Záverečný protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 22.02.2018.
  (from: 03/17/2018)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person