Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6515/B

Business name: 
DÚHA, a.s.
  (from: 05/27/1994)
Registered seat: 
Pribinova 4195/25
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 08/10/2023)
Prievozská 4D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 11/19/2016 until: 08/09/2023)
Čapajevova 29
Prešov 080 01
  (from: 05/27/1994 until: 11/18/2016)
Identification number (IČO): 
31 690 360
  (from: 05/27/1994)
Date of entry: 
05/27/1994
  (from: 05/27/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/27/1994)
Objects of the company: 
prevádzkovanie ekologických stavieb
  (from: 05/27/1994)
spracovanie odborných posudkov v oblasti geológie a ekológie
  (from: 05/27/1994)
vykonávanie bytových a občianských stavieb, inžinierských stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných stavieb
  (from: 05/27/1994)
inžinierska činnosť v oblasti ekologických stavieb pozemných a dopravných stavieb, inžinierských sietí a krajinotvorby
  (from: 05/27/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/27/1994)
finančný leasing
  (from: 05/27/1994)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 05/27/1994)
vykonávanie geologických prác - projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického, inžinierskogeologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
  (from: 01/23/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/09/1998)
cestná motorová doprava
  (from: 01/09/1998)
spracovanie údajov
  (from: 03/17/2003)
služby súvisiace s databázami tvorba www stránok
  (from: 03/17/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/17/2003)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 03/17/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/17/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/17/2003)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (from: 09/29/2004)
spracovanie a povrchová úprava kovov (okrem galvanizácie)
  (from: 09/29/2004)
inžinierska činnosť v strojárstve
  (from: 09/29/2004)
výroba strojárskych výrobkov
  (from: 09/29/2004)
vykonávanie terénnych a sadových úprav
  (from: 01/09/2007)
stolárstvo
  (from: 01/09/2007)
podlahárstvo
  (from: 01/09/2007)
prieskum trhu
  (from: 01/09/2007)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/09/2007)
izolatérske práce
  (from: 01/09/2007)
zámočníctvo
  (from: 01/09/2007)
montáž a údržba elektrických zariadení
  (from: 01/09/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 01/09/2007)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 01/09/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/09/2007)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 01/09/2007)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/09/2007)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/09/2007)
prenájom nehnueľností, bytových a nebytových priestorov /pokiaľ sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom/
  (from: 01/09/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/09/2007)
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí a diskoték usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 01/09/2007)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 01/09/2007)
marketing
  (from: 01/09/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/09/2007)
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 01/09/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/09/2007)
činnosť vykonávaná banským spôsobom- strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
  (from: 02/14/2014)
Činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu: - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamníc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3 - práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce) - zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
  (from: 03/04/2015)
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 03/04/2015)
Vykonávanie trhacích prác
  (from: 11/25/2015)
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamníc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3, práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce), zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100.000 m3 horniny
  (from: 11/25/2015)
Nákladná cestná doprava
  (from: 12/01/2020)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 12/01/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/2003)
Managing board
  (from: 01/23/1996 until: 03/16/2003)
Managing board
  (from: 05/27/1994 until: 01/22/1996)
Ing. Mgr. Martin Holub - Chairman of the Board of Directors
Na výslní 2953/5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 11/05/2015
  (from: 08/24/2023)
Mgr. Marek Bakoš - Member of the Board of Directors
Korytnická 5162/1
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/05/2015
  (from: 08/24/2023)
Ing. Peter Máša , MBA - Member of the Board of Directors
Višňové 844
Višňové 013 23
From: 07/10/2023
  (from: 08/10/2023)
Andrej Fedor - člen
Komenského 16
Bardejov 085 01
From: 11/30/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Andrej Fedor - člen
Komenského 16
Bardejov 085 01
From: 11/30/2006
  (from: 12/13/2007 until: 03/30/2009)
Ing. Andrej Fedor - člen
Komenského 16
Bardejov 085 01
From: 11/30/2006 Until: 01/31/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Ing. Peter Ferenc - člen
K Amfiteátru 1
Prešov
  (from: 01/23/1996 until: 01/08/1998)
Ján Garčár - člen
Horovova 6
Košice- Barca 040 17
From: 11/30/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Ján Garčár - člen
Horovova 6
Košice - Barca 040 17
From: 02/01/2009
  (from: 03/31/2009 until: 12/29/2010)
Ing. Ján Garčár - člen
Horovova 6
Košice - Barca 040 17
From: 02/01/2009 Until: 11/03/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Ján Garčár - člen
Horovova 6
Košice- Barca 040 17
From: 11/30/2006
  (from: 12/13/2007 until: 03/30/2009)
Ing. Ján Garčár - člen
Horovova 6
Košice- Barca 040 17
From: 11/30/2006 Until: 01/31/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Ing. Igor Guspan - predseda
Vajanského nábrežie 17
Bratislava 811 02
From: 11/06/2007
  (from: 12/13/2007 until: 03/30/2009)
Ing. Igor Guspan - predseda
Vajanského nábrežie 17
Bratislava 811 02
From: 11/06/2007 Until: 12/31/2008
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Ing. Peter Horvát - člen
Levočská 71
Prešov
  (from: 05/27/1994 until: 01/22/1996)
Ing. Peter Horvát - člen
Levočská 71
Prešov
  (from: 01/23/1996 until: 09/09/2002)
Ing. Peter Horvát - predseda
Levočská 71
Prešov
  (from: 09/10/2002 until: 03/16/2003)
Ing. Peter Horvát - predseda
Levočská 71
Prešov
From: 02/07/2002
  (from: 03/17/2003 until: 01/08/2007)
Ing. Peter Horvát - predseda
Levočská 71
Prešov
From: 02/07/2002 Until: 11/29/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ladislav Chromčík - člen predstavenstva
Nad plážou 1392/40
Banská Bystrica 974 01
From: 01/26/2015
  (from: 03/04/2015 until: 11/24/2015)
Ladislav Chromčík - člen predstavenstva
Nad plážou 1392/40
Banská Bystrica 974 01
From: 01/26/2015 Until: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015 until: 11/24/2015)
Mgr. Ľubomír Jankura - člen
Požiarnická 207/22
Šarišské Michaľany 082 22
From: 11/04/2010
  (from: 12/30/2010 until: 01/30/2012)
Mgr. Ľubomír Jankura - člen
Požiarnická 207/22
Šarišské Michaľany 082 22
From: 11/04/2010 Until: 01/18/2012
  (from: 01/31/2012 until: 01/30/2012)
Erik Karabinoš - člen
Strmá 18
Nitra 949 01
From: 02/01/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/03/2015)
Erik Karabinoš - člen
Strmá 18
Nitra 949 01
From: 02/01/2009 Until: 09/28/2014
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Ing. Rudolf Kulman - člen
Černík 386/4
Turany 038 53
From: 01/18/2012
  (from: 01/31/2012 until: 11/24/2015)
Ing. Rudolf Kulman - člen
Černík 386/4
Turany 038 53
From: 01/18/2012 Until: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015 until: 11/24/2015)
Ing. Viliam Mikláš - člen
Prostějovská 13
Prešov
  (from: 03/07/2000 until: 03/16/2003)
Ing. Viliam Mikláš - člen
Prostějovská 13
Prešov
From: 12/30/1999
  (from: 03/17/2003 until: 01/08/2007)
Ing. Viliam Mikláš - člen
Prostějovská 13
Prešov
From: 12/30/1999 Until: 11/29/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ing. František Mrava - člen
Hlavná 303
Spišský Štiavnik
From: 02/06/2002
  (from: 09/10/2002 until: 01/08/2007)
Ing. František Mrava - člen
Hlavná 303/2
Spišský Štiavnik 059 14
From: 02/06/2002
  (from: 01/09/2007 until: 03/30/2009)
Ing. František Mrava - člen
Hlavná 303/2
Spišský Štiavnik 059 14
From: 02/06/2002 Until: 01/31/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Ing. František Mrava - predseda
Hlavná 303/2
Spišský Štiavnik 059 14
From: 02/01/2009
  (from: 03/31/2009 until: 11/24/2015)
Ing. František Mrava - predseda
Hlavná 303/2
Spišský Štiavnik 059 14
From: 02/01/2009 Until: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015 until: 11/24/2015)
Jozef Petrik - predseda
Jarková 65
Prešov 080 01
From: 11/30/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/12/2007)
Jozef Petrik - predseda
Jarková 65
Prešov 080 01
From: 11/30/2006 Until: 11/05/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/12/2007)
Mgr. Martin Raučina - člen
Pavla Jozefa Šafárika 831/29
Palárikovo 941 11
From: 06/14/2019
  (from: 07/24/2019 until: 12/23/2020)
Mgr. Martin Raučina - člen
Pavla Jozefa Šafárika 831/29
Palárikovo 941 11
From: 06/14/2019 Until: 11/18/2020
  (from: 12/24/2020 until: 12/23/2020)
Ing. Miroslav Remeta - člen
Vihorlatská 3
Prešov
  (from: 05/27/1994 until: 01/22/1996)
Ing. Miroslav Remeta - predseda
Vihorlatská 3
Prešov
Until: 02/06/2002
  (from: 01/23/1996 until: 09/09/2002)
Bohuš Vargoško - člen
Čapajevova 2
Prešov
  (from: 01/09/1998 until: 03/06/2000)
Ing. Jozef Zavarský - člen
Popolná 8074/39
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015 until: 07/23/2019)
Ing. Jozef Zavarský - člen
Popolná 8074/39
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 11/05/2015 Until: 06/14/2019
  (from: 07/24/2019 until: 07/23/2019)
RNDr. Ondrej Žák - člen
Prostějovská 77
Prešov
  (from: 05/27/1994 until: 01/22/1996)
Ing. Mgr. Martin Holub - predseda
Kazanská 50
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015 until: 08/23/2023)
Mgr. Marek Bakoš - člen
Bzovícka 3174/22
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015 until: 08/23/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú predseda predstavenstva samostatne, alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/31/2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/31/2009 until: 01/30/2012)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/09/2007 until: 03/30/2009)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/17/2003 until: 01/08/2007)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členo- via predstavenstva spoločne. Písomnosti za- kladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/23/1996 until: 03/16/2003)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/27/1994 until: 01/22/1996)
Capital: 
332 271,128074 EUR Paid up: 332 271,128074 EUR
  (from: 03/31/2009)
10 010 000 Sk Paid up: 10 010 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 03/30/2009)
10 010 000 Sk
  (from: 01/09/1998 until: 03/16/2003)
1 100 000 Sk
  (from: 05/27/1994 until: 01/08/1998)
Shares: 
Number of shares: 610
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 60
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 88
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 610
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/07/2000 until: 03/30/2009)
Number of shares: 60
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/07/2000 until: 03/30/2009)
Number of shares: 88
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/07/2000 until: 03/30/2009)
Number of shares: 610
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/09/1998 until: 03/06/2000)
Number of shares: 60
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/09/1998 until: 03/06/2000)
Number of shares: 88
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/09/1998 until: 03/06/2000)
Number of shares: 600
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/27/1994 until: 01/08/1998)
Number of shares: 50
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/27/1994 until: 01/08/1998)
Stockholder: 
ARLEEN TRADING LIMITED
Akropoleos, Savvides Center 59-61,1st floor, Flat/Office 102
Nicosia 2012
Cyperská republika
  (from: 08/04/2022)
ARLEEN TRADING LIMITED
Akropoleos, Savvides Center 59-61,1st floor, Flat/Office 102
Nicosia 2012
Cyperská republika
  (from: 03/04/2015 until: 08/03/2022)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Remeta
Čapajevova 29
Prešov 080 01
From: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015)
Mgr. Peter Stredanský
Zuzany Chalupovej 15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 07/11/2023
  (from: 08/10/2023)
Mgr. Slávka Vattaiová
Lužany pri Topli 35
Lužany pri Topli 087 01
From: 01/12/2023
  (from: 08/10/2023)
Mgr. Viliam Čobirka
Neubruchweg 7
Edelstal 2413
Rakúska republika
From: 02/15/2017
  (from: 03/03/2017 until: 03/16/2018)
Mgr. Viliam Čobirka
Neubruchweg 7
Edelstal 2413
Rakúska republika
From: 02/15/2017 Until: 02/21/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Mgr. Viliam Čobirka - člen
Rázusova 2677/12
Poprad
  (from: 03/07/2000 until: 03/16/2003)
Mgr. Viliam Čobirka - člen
Rázusova 2677/12
Poprad
From: 12/30/1999
  (from: 03/17/2003 until: 01/08/2007)
Mgr. Viliam Čobirka - člen
Rázusova 2677/12
Poprad
From: 12/30/1999 Until: 11/29/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
JUDr. Pavol Drotár - člen
J.Borodáča 13
Prešov
  (from: 01/23/1996 until: 01/08/1998)
RNDr. Milan Duda - člen
68
Babie
  (from: 05/27/1994 until: 01/22/1996)
Ing. Stanislav Eliáš - člen
216
Tulčík
  (from: 01/09/1998 until: 03/16/2003)
Ing. Stanislav Eliáš - člen
216
Tulčík
From: 11/17/1997
  (from: 03/17/2003 until: 01/08/2007)
Ing. Stanislav Eliáš - člen
216
Tulčík
From: 11/17/1997 Until: 11/29/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ing. Peter Ferenc - člen
K Amfiteátru 1
Prešov
  (from: 05/27/1994 until: 01/22/1996)
JUDr. Ivo Hlaváček
Habány 1634/5
Borský Mikuláš 908 77
From: 02/22/2018
  (from: 03/17/2018 until: 07/23/2019)
JUDr. Ivo Hlaváček
Habány 1634/5
Borský Mikuláš 908 77
From: 02/22/2018 Until: 06/14/2019
  (from: 07/24/2019 until: 07/23/2019)
Mgr. Martin Holub
Kazanska 50
Bratislava 821 06
From: 03/22/2013
  (from: 05/29/2013 until: 11/24/2015)
Mgr. Martin Holub
Kazanska 50
Bratislava 821 06
From: 03/22/2013 Until: 11/05/2015
  (from: 11/25/2015 until: 11/24/2015)
Bc. Štefan Hornáček
Fraňa Kráľa 1897/58
Hlohovec 920 01
From: 01/18/2012
  (from: 01/31/2012 until: 03/03/2015)
Bc. Štefan Hornáček
Fraňa Kráľa 1897/58
Hlohovec 920 01
From: 01/18/2012 Until: 01/26/2015
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Ing. Ján Horovský - člen
Pod Táborom 3
Prešov
  (from: 05/27/1994 until: 01/22/1996)
Ing. Ján Horovský - člen
Pod Táborom 3
Prešov
  (from: 01/23/1996 until: 01/08/1998)
Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
From: 11/30/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/12/2007)
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
From: 11/30/2006
  (from: 12/13/2007 until: 01/30/2012)
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
From: 11/30/2006 Until: 01/18/2012
  (from: 01/31/2012 until: 01/30/2012)
Tatiana Lutterová
Mukačevská 3
Prešov 080 01
From: 11/30/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Tatiana Lutterová
Antona Prídavku 12
Prešov 080 01
From: 11/30/2006
  (from: 12/13/2007 until: 03/02/2017)
Ing. Tatiana Lutterová
Antona Prídavku 12
Prešov 080 01
From: 11/30/2006 Until: 02/14/2017
  (from: 03/03/2017 until: 03/02/2017)
Ing. Peter Minarčík - člen
Švábska 30
Prešov
  (from: 01/09/1998 until: 03/16/2003)
Ing. Peter Minarčík - člen
Švábska 30
Prešov
From: 11/17/1997
  (from: 03/17/2003 until: 01/08/2007)
Ing. Peter Minarčík - člen
Švábska 30
Prešov
From: 11/17/1997 Until: 11/29/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ing. Lucia Mrázová
Pečnianska 3714/8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/14/2019
  (from: 07/24/2019 until: 03/21/2023)
Ing. Lucia Mrázová
Pečnianska 3714/8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/14/2019 Until: 11/18/2021
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Ján Novotný
Sládkovičova 76
Košice 040 01
From: 11/30/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Ján Novotný
Sládkovičova 76
Košice 040 01
From: 11/30/2006
  (from: 12/13/2007 until: 01/30/2012)
Ing. Ján Novotný
Sládkovičova 76
Košice 040 01
From: 11/30/2006 Until: 01/18/2012
  (from: 01/31/2012 until: 01/30/2012)
JUDr. Jozef Onďák - člen
Kotradova 2
Prešov
  (from: 01/09/1998 until: 03/06/2000)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava - Staré mesto 811 04
From: 01/18/2012
  (from: 01/31/2012 until: 05/28/2013)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava - Staré mesto 811 04
From: 01/18/2012 Until: 03/22/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/28/2013)
RNDr. Ondrej Žák - člen
Prostějovská 77
Prešov
  (from: 01/23/1996 until: 01/08/1998)
Ing. Štefan Tarášek
Orlia 122/9
Sokoľ 044 31
From: 01/26/2015 Until: 07/10/2023
  (from: 08/10/2023 until: 08/09/2023)
Ing. Štefan Tarášek
Orlia 122/9
Sokoľ 044 31
From: 01/26/2015
  (from: 03/04/2015 until: 08/09/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.4.1994 č. N 176/94, Nz 157/94, spísanej JUDr. Mariánom Petrom, notárom v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 466
  (from: 05/27/1994)
Zmeny stanov a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.1.1996.
  (from: 01/23/1996)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valnym zhromaždením. Zvýšené základné imanie z 1.100.000,- Sk na 10.010.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 9.1.1998.
  (from: 01/09/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.12.1999.
  (from: 03/07/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 18.10.2002.
  (from: 03/17/2003)
Záverečný protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 22.02.2018.
  (from: 03/17/2018)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person