Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27875/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
CITI s.r.o.
  (from: 04/21/2006)
KLIKA, spol. s r.o.
  (from: 02/19/2002 until: 04/20/2006)
ELPROMT s.r.o.
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
Registered seat: 
Hlavná 631/2
Kráľovský Chlmec 077 01
  (from: 04/21/2006)
Šafárikovo nám. 7
Bratislava 811 02
  (from: 08/21/2002 until: 04/20/2006)
Ondavská 19
Košice 2 040 11
  (from: 02/19/2002 until: 08/20/2002)
Masarykova 22
Prešov 080 01
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
Vajanského 71
Prešov 080 01
  (from: 01/22/1997 until: 01/17/2001)
Identification number (IČO): 
36 443 263
  (from: 01/22/1997)
Date of entry: 
01/22/1997
  (from: 01/22/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1997)
Objects of the company: 
maliarske a natieračske práce
  (from: 01/22/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/05/1997)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/05/1997)
montáž stropných podhľadov a sadrokartónov
  (from: 12/05/1997)
zemné výkopové a pretláčacie práce
  (from: 12/05/1997)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja výrobkov a tovarov elektrotechnického priemyslu
  (from: 01/22/1997 until: 12/04/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/22/1997 until: 12/04/1997)
poradenské služby v elektrotechnike
  (from: 01/22/1997 until: 12/04/1997)
výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce v rozsahu: elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti
  (from: 12/05/1997 until: 02/18/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/05/1997 until: 02/18/2002)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektric- kých zariadení v rozsahu:
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov poznámka: zariadenia do 52 kV
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
elektroinštalatérstvo
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
Partners: 
Tibor Cicu
Hlavná 631/2
Kráľovský Chlmec 077 01
Slovak Republic
  (from: 04/21/2006)
Ing. Ján Katuščák
Chmeľovec 20
Kapušany 082 12
Slovak Republic
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
Ing. Ján Katuščák
Chmeľovec 20
Kapušany 082 12
Slovak Republic
  (from: 04/21/1999 until: 01/17/2001)
Ing. Ján Katuščák
Chmeľovec 20
Kapušany 082 12
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Ján Matis
Chmeľovec 20
Kapušany 082 12
Slovak Republic
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
Ján Matis
Chmeľovec 20
Kapušany 082 12
Slovak Republic
  (from: 04/21/1999 until: 01/17/2001)
Ján Matis
Chmeľovec 20
Kapušany 082 12
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Jaroslav Migaš
Solivarská 70
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
Jaroslav Migaš
Solivarská 70
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 04/21/1999 until: 01/17/2001)
Jaroslav Migaš
Solivarská 70
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Ing. Jozef Sminčák
Bernolákova 23
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Jiří Klika
Ondavská 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/19/2002 until: 04/20/2006)
Contribution of each member: 
Tibor Cicu
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/21/2006)
Ing. Ján Katuščák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Ján Matis
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Jaroslav Migaš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Ing. Jozef Sminčák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Ing. Ján Katuščák
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 01/17/2001)
Ján Matis
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 01/17/2001)
Jaroslav Migaš
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 01/17/2001)
Ing. Ján Katuščák
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
Ján Matis
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
Jaroslav Migaš
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 01/18/2001 until: 02/18/2002)
Jiří Klika
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/19/2002 until: 04/20/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/19/2002)
konatelia
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
Tibor Cicu
Hlavná 631/2
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 04/07/2006
  (from: 04/21/2006)
Ing. Ján Katuščák - do 18.1.2002
Prostějovská 9
Prešov
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
Ján Matis - do 18.1.2002
Chmeľovec 20
Kapušany 082 12
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
Jaroslav Migaš - do 18.1.2002
Solivarská 70
Prešov 080 05
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
Ing. Jozef Sminčák
Bernolákova 23
Košice 040 11
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Jiří Klika - od 18.1.2002
Ondavská 19
Košice
Until: 04/07/2006
  (from: 04/21/2006 until: 04/20/2006)
Jiří Klika - od 18.1.2002
Ondavská 19
Košice
  (from: 02/19/2002 until: 04/20/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/19/2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanémualebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/22/1997 until: 02/18/2002)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/21/1999)
100 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 04/20/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1996 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/22/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.7.1998.
  (from: 04/21/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 1.3.2000.Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17.7.2000.Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10.1.2001.
  (from: 01/18/2001)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 22.1.2002.Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.1.2002.
  (from: 02/19/2002)
Zmena spoločenskej zmluvy - úplné znenie vo forme notárskej zápisnice č. N 260/2002, Nz 260/2002 zo dňa 9.8.2002.
  (from: 08/21/2002)
Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2006. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 07.04.2006. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 07.04.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného KLIKA, spol. s r.o. na nové CITI s.r.o.
  (from: 04/21/2006)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person