Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1462/V

Business name: 
AISDAT, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 08/13/1996 until: 06/02/2005)
AISDAT spol. s r.o.
  (from: 05/25/1992 until: 08/12/1996)
Registered seat: 
Jesenského 6
Košice 040 01
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Jesenského 6
Košice 040 01
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Identification number (IČO): 
31 652 751
  (from: 05/25/1992)
Date of entry: 
05/25/1992
  (from: 05/25/1992)
Person dissolved from: 
21.5.2005
  (from: 06/03/2005)
Date of deletion: 
06/03/2005
  (from: 06/03/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/03/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/25/1992)
Objects of the company: 
predaj apl. progr. vybavenia, realizácia program. vybavenia
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
realizácia počítačových sieti z oblasti ASR, ASP
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
spracovanie údajov prípravy dát
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
návrh a realizácia projekt. využitia prostriedkov VT v praxi
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
predaj programových modulov s databázovým a riadiacim zameraním
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
krajčírstvo, pletiarstvo, vyšivkárstvo
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
zberňa prádla, šatstva
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
maloobchod s kozmetikou, prac. práškami, zdrav. výrobkami
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
maloobchodná predajňa FARBY-LAKY
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
maloobchod. s text. tovarom, vlnou, CD diskami
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
maloobchod s výpočt. technikou, fir. program. vybavenia
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
Partners: 
SPORTINVALID Košice
Orlia 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Ján Bartko
Ťahanovské riadky 77
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
PaeDr. Ján Garančovský , CSc.
Krupská 38
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Miroslav Kačmár
Huncovská 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Juraj Kitka
Bielocerkevská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Doc. MVDr. Marián Kozák , CSc.
Kurská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Ladislav Pleša
Ladožská 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Alžbeta Šimkovičová
Havlíčkova 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Ján Bartko
Ťahanovské riadky 77
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Alžbeta Šimkovičová
Havlíčkova 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Doc. MVDr. Marián Kozák , CSc.
Kurská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Ing. Miroslav Kačmár
Huncovská 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Bartko
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Ladislav Pleša
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Alžbeta Šimkovičová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Doc. MVDr. Marián Kozák , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
PaeDr. Ján Garančovský , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Juraj Kitka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Miroslav Kačmár
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
SPORTINVALID Košice
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Ján Bartko
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Alžbeta Šimkovičová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Doc. MVDr. Marián Kozák , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Ing. Miroslav Kačmár
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/13/1996 until: 06/02/2005)
Individual managing director
  (from: 07/10/1996 until: 08/12/1996)
konatelia
  (from: 01/12/1996 until: 07/09/1996)
Individual managing director
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Ján Bartko
Ťahanovské riadky 77
Košice
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Ján Bartko
Ťahanovské riadky 77
Košice
  (from: 01/12/1996 until: 07/09/1996)
Jozef Danko
Uralská 4
Košice
  (from: 01/12/1996 until: 07/09/1996)
Rudolf Timan
Krosnianska 27
Košice
  (from: 07/10/1996 until: 08/12/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/10/1996 until: 08/12/1996)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/12/1996 until: 07/09/1996)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Capital: 
450 000 Sk
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
980 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 01/11/1996)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/1996
  (from: 08/13/1996)
 Liquidators:
Ing. Xénia Lukáčová
Skautská 3
Košice 040 03
Until: 06/03/2005
  (from: 08/13/1996)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 08/13/1996)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: AISDAT, spol. s r.o. v likvidácii Sídlo: Jesenského 6, Košice IČO: 31 652 751 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 114/04-12 zo dňa 26.4.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.5.2005 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AISDAT, spol. s r.o. v likvidácii, Jesenského 6, Košice, IČO: 31 652 751 pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 06/03/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.3.1992 v znení jej dodatkov zo dňa 18.3. a 22.4.1992, uzavretými podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/25/1992 until: 06/02/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.7.1995.
  (from: 01/12/1996 until: 06/02/2005)
Zápisnica z VZ spoločníkov zo dňa 28.6.1996 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 1.7.1996. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 13.8.1996.
  (from: 08/13/1996 until: 06/02/2005)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person