Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3068/B

Business name: 
GENERIX INVESTMENT, a.s.
  (from: 07/10/2007)
BLUE CUBE, a.s.
  (from: 03/19/2005 until: 07/09/2007)
ZIPS TRADE, a.s.
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Registered seat: 
Šoltésovej 14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 11/22/2023)
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava 811 02
  (from: 06/28/2014 until: 11/21/2023)
Karadžičova 10
Bratislava 821 08
  (from: 07/10/2007 until: 06/27/2014)
Nám. Martina Benku 6
Bratislava 811 07
  (from: 07/19/2005 until: 07/09/2007)
Nám. Martina Benku 6
Bratislava 811 03
  (from: 12/19/2002 until: 07/18/2005)
Identification number (IČO): 
35 849 525
  (from: 12/19/2002)
Date of entry: 
12/19/2002
  (from: 12/19/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/2002)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/19/2002)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 12/19/2002)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/19/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/19/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/19/2002)
účtovný poradca
  (from: 12/19/2002)
organizačný a ekonomický poradca
  (from: 12/19/2002)
podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
  (from: 12/19/2002)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 12/19/2002)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 07/10/2007)
podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2007)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/03/2018)
Administratívne služby
  (from: 08/03/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/19/2002)
Ing. Pavel Venglovič - predseda
Radlinského 34
Bratislava 811 07
From: 05/27/2015
  (from: 07/17/2015)
Ing. Ľudmila NAGYOVÁ
Nám. Pajdušáka 25
Smižany
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Ing. Ľudmila NAGYOVÁ
Nám. Pajdušáka 25
Smižany
Until: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Mgr. Martina Neupauerová - podpredseda
Budatínska 3230/16
Bratislava 851 06
From: 01/18/2005
  (from: 08/25/2009 until: 06/15/2010)
Mgr. Martina Neupauerová - podpredseda
Budatínska 3230/16
Bratislava 851 06
From: 01/18/2005 Until: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Mgr. Martina Neupauerová - podpredseda
Šustekova 3697/49
Bratislava 851 04
From: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/16/2015)
Mgr. Martina Neupauerová - podpredseda
Šustekova 3697/49
Bratislava 851 04
From: 05/27/2015
  (from: 07/17/2015 until: 02/21/2017)
Mgr. Martina Neupauerová - podpredseda
Šustekova 3697/49
Bratislava 851 04
From: 05/27/2015 Until: 02/10/2017
  (from: 02/22/2017 until: 02/21/2017)
Robert SCHRÖTTER - predseda predstavenstva
Krčméryho 8
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Robert SCHRÖTTER - predseda predstavenstva
Krčméryho 8
Spišská Nová Ves 052 01
Until: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Mgr. Martina Vanková - člen
Belehradská 9
Košice 040 01
From: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 07/18/2005)
Mgr. Martina Vanková - podpredseda
Belehradská 9
Košice 040 01
From: 01/18/2005
  (from: 07/19/2005 until: 08/24/2009)
Ing. Pavel VENGLOVIČ - člen predstavenstva
Bardejovská 11
Svidník
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Ing. Pavel VENGLOVIČ - člen predstavenstva
Bardejovská 11
Svidník
Until: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Ing. Pavel Venglovič - predseda
Radlinského 34
Bratislava 811 07
From: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 06/15/2010)
Ing. Pavel Venglovič - predseda
Radlinského 34
Bratislava 811 07
From: 01/18/2005 Until: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Pavel Venglovič - predseda
Radlinského 34
Bratislava 811 07
From: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/16/2015)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva samostatne. Oprávnené osoby podpisujú za spoločnosť tak, že k písanému alebo vytlačenému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/23/2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/19/2002 until: 08/22/2005)
Capital: 
43 150,9 EUR Paid up: 43 150,9 EUR
  (from: 08/04/2009)
1 300 000 Sk Paid up: 1 300 000 Sk
  (from: 07/19/2005 until: 08/03/2009)
1 300 000 Sk Paid up: 390 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 07/18/2005)
Shares: 
Number of shares: 130
Druh: verejne neobchodovateľných
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 08/04/2009)
Number of shares: 130
Druh: verejne neobchodovateľných
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/19/2005 until: 08/03/2009)
Number of shares: 10
Druh: verejne neobchodovateľných
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Number of shares: 10
Druh: verejne neobchodovateľných
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Number of shares: 2
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez hlasovacieho práva verejne neobchodovateľné
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Stockholder: 
GENERIX GROUP LTD
The Rock
Hatfield, Nr. Leominster, Herefordshire HR6 0SE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 01/03/2023)
GENERIX GROUP LTD
Pollen street 6-7
Londýn W1S 1NJ
Veľká Británia
  (from: 08/21/2008 until: 08/02/2018)
GENERIX GROUP Ltd
Regent street 302
Londýn W1B 3HH
Veľká Británia
  (from: 07/05/2007 until: 08/20/2008)
GENERIX GROUP LTD
The Rock
Hatfield, Nr. Leominster, Herefordshire HR6 0SE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 08/03/2018 until: 01/02/2023)
GENERIX, a.s.
Nám. M. Benku 6
Bratislava 811 07
  (from: 03/19/2005 until: 07/04/2007)
Supervisory board: 
Ota Štros
Ve Smečkách 598/31
Praha 110 00
Česká republika
From: 05/27/2015
  (from: 07/17/2015)
Mgr. Martin Biroš
Tulipánová 431/16
Malá Ida 044 20
From: 08/29/2016
  (from: 09/27/2016)
Ing. Ján DENEŠ - člen dozornej rady
Hurbanova 8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/19/2002
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Ing. Ján DENEŠ - člen dozornej rady
Hurbanova 8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/19/2002 Until: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Ing. Silvia DENEŠOVÁ - predseda dozornej rady
Hurbanova 8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/19/2002
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Ing. Silvia DENEŠOVÁ - predseda dozornej rady
Hurbanova 8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/19/2002 Until: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Ing. Ján Mikaria
Pražská 9
Košice 040 01
From: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 04/13/2005)
Ing. Ján Mikiara
Pražská 9
Košice 040 01
From: 01/18/2005
  (from: 04/14/2005 until: 06/15/2010)
Ing. Ján Mikiara
Pražská 9
Košice 040 01
From: 01/18/2005 Until: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Ivana Seemannová
J. Mazúra 4427/6
Martin 036 01
From: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/16/2015)
Ing. Ivana Seemannová
J. Mazúra 4427/6
Martin 036 01
From: 05/26/2010 Until: 05/26/2015
  (from: 07/17/2015 until: 07/16/2015)
Otta Štros
Jižní XIV 1122/5
Praha 141 00
Česká republika
From: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/16/2015)
Otta Štros
Jižní XIV 1122/5
Praha 141 00
Česká republika
From: 05/26/2010 Until: 05/26/2015
  (from: 07/17/2015 until: 07/16/2015)
Ing. Zuzana TEPLICKÁ - člen dozornej rady
Dlhá 904
Pata
From: 12/19/2002
  (from: 12/19/2002 until: 03/18/2005)
Ing. Zuzana TEPLICKÁ - člen dozornej rady
Dlhá 904
Pata
From: 12/19/2002 Until: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Ing. Jaroslav Žáčik
Floriánska 8
Košice 040 01
From: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 07/18/2005)
Ing. Jaroslav Žáčik , CSc.
Floriánska 8
Košice 040 01
From: 01/18/2005
  (from: 07/19/2005 until: 06/15/2010)
Ing. Jaroslav Žáčik , CSc.
Floriánska 8
Košice 040 01
From: 01/18/2005 Until: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Jaroslav Žáčik , CSc.
Floriánska 8
Košice 040 01
From: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/27/2014)
Ing. Jaroslav Žáčik , CSc.
Floriánska 8
Košice 040 01
From: 05/26/2010 Until: 06/17/2014
  (from: 06/28/2014 until: 06/27/2014)
JUDr. Felix Neupauer
Šustekova 3697/49
Bratislava 851 04
From: 06/17/2014 Until: 08/29/2016
  (from: 09/27/2016 until: 09/26/2016)
Ing. Ivana Seemannová
J. Mazúra 4427/6
Martin 036 01
From: 05/27/2015 Until: 08/29/2016
  (from: 09/27/2016 until: 09/26/2016)
Ing. Ivana Seemannová
J. Mazúra 4427/6
Martin 036 01
From: 05/27/2015
  (from: 07/17/2015 until: 09/26/2016)
JUDr. Felix Neupauer
Šustekova 3697/49
Bratislava 851 04
From: 06/17/2014
  (from: 06/28/2014 until: 09/26/2016)
Otto Štros
Jižní XIV 5
Praha 141 00
Česká republika
From: 01/18/2005
  (from: 03/19/2005 until: 07/18/2005)
Otto Štros
Jižní XIV 1122/5
Praha 141 00
Česká republika
From: 01/18/2005
  (from: 07/19/2005 until: 08/22/2005)
Otta Štros
Jižní XIV 1122/5
Praha 141 00
Česká republika
From: 01/18/2005
  (from: 08/23/2005 until: 06/15/2010)
Otta Štros
Jižní XIV 1122/5
Praha 141 00
Česká republika
From: 01/18/2005 Until: 05/26/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 445/02, Nz 417/02 zo dňa 13.12.2002 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 12/19/2002)
Osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 18.1.2005 spísané do notárskej zápisnice N 4/2005, Nz 1996/2005, NCRls 1953/2005 notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Zmena obchodného mena, pôvodné: ZIPS TRADE, a.s.
  (from: 03/19/2005)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.2006, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 220/2006, Nz 38664/2006, NCRls 38529/2006 napísanej dňa 4.10.2006 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 07/05/2007)
Notárska zápisnica N 44/2007, Nz 6850/2007 zo dňa 21.02.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/10/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2010.
  (from: 06/16/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06. 2014.
  (from: 06/28/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.05.2015
  (from: 07/17/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.02.2017.
  (from: 02/22/2017)
Notárska zápisnica č. N 1179/2018, Nz 23594/2018, NCRls 24051/2018 zo dňa 19.07.2018.
  (from: 08/03/2018)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person