Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1475/V

Business name: 
TEHELKILN, spol. s r.o., v likvidácii
  (from: 05/14/2009)
Registered seat: 
Štefánikova 60
Košice
  (from: 07/12/1995)
Identification number (IČO): 
31 652 905
  (from: 05/27/1992)
Date of entry: 
05/27/1992
  (from: 05/27/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/27/1992)
Objects of the company: 
výroba tehál a iných stavebných tehliarských výrobkov
  (from: 05/27/1992)
marketing, managering a poradenská činnosť súvisiaca s výrobou tehál a iných tehliarsých výrobkov
  (from: 05/27/1992)
komercializácia lícových tehál a iných tehliarských výrobkov /veľkoobchod a maloobchod/
  (from: 05/27/1992)
Partners: 
INTERKILN CORPORATION OF AMERICA
Suite 5320, Transco Tower
Boulevard Houston
United States of America
  (from: 05/27/1992)
STAVOCONSUL, s.r.o.
Štefánikova č.60
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/12/1995)
SEVEROSLOVENSKÉ TEHELNE akciová spoločnosť IČO: 31 563 082
Bytčická 89
Žilina 010 99
Slovak Republic
  (from: 09/28/1995)
Contribution of each member: 
INTERKILN CORPORATION OF AMERICA
Amount of investment: 310 000 Sk Paid up: 310 000 Sk
  (from: 05/27/1992)
STAVOCONSUL, s.r.o.
Amount of investment: 360 000 Sk Paid up: 360 000 Sk
  (from: 07/12/1995)
SEVEROSLOVENSKÉ TEHELNE akciová spoločnosť
Amount of investment: 330 000 Sk Paid up: 330 000 Sk
  (from: 09/28/1995)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/02/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/12/1995)
Procuration: 
Jozef Klimko
127
Kendice
  (from: 04/06/1994)
JUDr. Alexandra Luptáková
B.Němcovej 2
Košice
  (from: 04/06/1994)
JUDr. Olga Schnitzerová
Šafárikova tr. 10
Košice
  (from: 06/30/2017)
Richard Gordon Hay
Alvyne Road 38
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 05/27/1992)
Frank Henshall
Inverness 88
Boulevard Houston
Spojené štáty americké
  (from: 05/27/1992)
Elmer Thomas Salgo
Willowick 2200
Houston
Spojené štáty americké
  (from: 05/27/1992)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/27/1992)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Mgr. Štefan Jakab , značka správcu S1683
Nerudova 9
Košice 040 01
From: 05/04/2018
  (from: 08/02/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 09/29/2012)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti TEHELKILN s.r.o. so sídlom v Košiciach so zahraničnou majetkovou účasťou spísaná v zmysle § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. a podpísaná dňa 24.4.1992. Dodatok č.l spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti TEHELKILN s.r.o. spísaný a podpísaný spoločníkmi 25.5.1992. Živnostenský list ev.č. 97/1992 vydaný na základe rozhodnutia Obvodného úradu Košice I. živnostenské oddelenie č.j. 259/1992 zo dňa 5.2.1992.
  (from: 05/27/1992)
Zmeny vykonané v zmysle zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 16.2.1994. Dohodovacie konanie sa začína v zmysle § 4 a ods. 7 zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 2.12.1994. Rada veriteľov bola zvolená 14.12.1994.
  (from: 04/06/1994)
Dodatok č. 1 a 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.3.1995. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.6.1995.
  (from: 07/12/1995)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.8.1995 v znení dodatku zo dňa 25.9.1995.
  (from: 09/28/1995)
Krajský súd v Košiciach uznesením číslo K 285/96 zo dňa 16.12.1997 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TEHELKILN, s.r.o., so sídlom v Košiciach na ul. Štefánikovej č. 60, IČO: 31 652 905 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Jaroslava Homzu, advokáta so sídlom v Košiciach na ul. Krmanovej č. 16.
  (from: 01/13/1998)
Krajský súd v Košiciach uznesením 1K 285/96-28 zo dňa 26.februára 1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TEHELKILN, s.r.o., so sídlom v Košiciach na ul. Štefánikovej č.60, IČO: 31 652 905 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Homza, advokát, so sídlom v Košiciach, Krmanova č.16.
  (from: 04/01/1999)
Uznesením č.k. 33Exre/105/2011 zo dňa 24.2.2012 súd začal konanie o zmenu zápisu v obchodnom registri v spoločnosti TEHELKIN, spol. s r.o., v likvidácii z dôvodu, že uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 33Cbr/18/2010 zo dňa 21.2.2011, právoplatným dňa 17.3.2011 bol odvolaný z funkcie likvidátora Ing. Boris Holuby, Hodonínska 19, Košice a menovaný Ing. Branislav Brezáni, Lietava 37.
  (from: 09/29/2012)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person