Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  116875/B

Business name: 
STRETTON s.r.o.
  (from: 01/26/2017)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 01/26/2017)
Identification number (IČO): 
50 677 420
  (from: 01/26/2017)
Date of entry: 
01/26/2017
  (from: 01/26/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/2017)
Objects of the company: 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/25/2019)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/25/2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/25/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/25/2019)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 01/25/2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/25/2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/25/2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/26/2017)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/25/2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/25/2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/25/2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/25/2019)
Administratívne služby
  (from: 01/26/2017)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/25/2019)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 01/26/2017)
Prevádzkovanie taxislužby
  (from: 05/23/2020)
Dokoncˇovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Financˇný lízing
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Faktoring a forfaiting
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Prenájom nehnutelˇností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Prenájom hnutelˇných vecí
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Informacˇná cˇinnostˇ
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Cˇistiace a upratovacie služby
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Sprostredkovatelˇská cˇinnostˇ v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Kúpa tovaru na úcˇely jeho predaja konecˇnému spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatelˇom živnosti (velˇkoobchod)
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Vedenie úcˇtovníctva
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Cˇinnostˇ podnikatelˇských, organizacˇných a ekonomických poradcov
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Stˇahovacie služby
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Skladovanie a pomocné cˇinnosti v doprave
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Fotografické služby
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Kuriérske služby
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských cˇinností
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Vydavatelˇská cˇinnostˇ, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Výroba nápojov
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Textilná výroba
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Odevná výroba
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpecˇným odpadom
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej cˇinnosti
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Prevádzkovanie kultúrnych, spolocˇenských a zábavných zariadení
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spolocˇenských podujatiach
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Prevádzkovanie cˇistiarne a prácˇovne
  (from: 01/26/2017 until: 01/24/2019)
Partners: 
JUDr. Ing. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
Slovak Republic
  (from: 01/20/2022)
JUDr. Ing. František Kocúr
Novoť 777
Novoť 029 55
Slovak Republic
  (from: 01/20/2022)
František Kocúr
Novoť 777
Novoť 029 55
Slovak Republic
  (from: 01/26/2017 until: 01/19/2022)
Mgr. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
Slovak Republic
  (from: 01/26/2017 until: 01/19/2022)
Contribution of each member: 
Mgr. Damián Onufer
( peňažný vklad )
  (from: 12/28/2017 until: 01/19/2022)
JUDr. Ing. Damián Onufer
Amount of investment: 15 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 EUR
  (from: 01/20/2022)
JUDr. Ing. František Kocúr
Amount of investment: 15 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 EUR
  (from: 01/20/2022)
František Kocúr
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 01/26/2017 until: 12/27/2017)
Mgr. Damián Onufer
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 01/26/2017 until: 12/27/2017)
František Kocúr
Amount of investment: 15 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 EUR
  (from: 12/28/2017 until: 01/19/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/23/2020)
konatelia
  (from: 01/26/2017 until: 05/22/2020)
JUDr. Ing. František Kocúr
Novoť 777
Novoť 029 55
From: 01/26/2017
  (from: 01/20/2022)
Mgr. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
From: 01/26/2017
  (from: 01/26/2017 until: 05/22/2020)
Mgr. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
From: 01/26/2017 Until: 01/15/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
František Kocúr
Novoť 777
Novoť 029 55
From: 01/26/2017
  (from: 01/26/2017 until: 01/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/23/2020)
Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť každý samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 12/28/2017 until: 05/22/2020)
V mene Spoločnosti konajú a za Spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť uskutoční konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/26/2017 until: 12/27/2017)
Capital: 
30 000 EUR Paid up: 30 000 EUR
  (from: 12/28/2017)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/26/2017 until: 12/27/2017)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 21.12.2016
  (from: 01/26/2017)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person