Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3076/B

Business name: 
ALTRON SK, a.s.
  (from: 01/14/2003)
Registered seat: 
Galvániho 15C
Bratislava 821 04
  (from: 02/25/2009)
Identification number (IČO): 
31 354 521
  (from: 01/14/2003)
Date of entry: 
07/15/1993
  (from: 01/14/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/14/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 01/14/2003)
nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
  (from: 01/14/2003)
inštalácie, montáž, opravy a servis elektrických zariadení
  (from: 01/14/2003)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 01/14/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/14/2003)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 01/14/2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 01/14/2003)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/18/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/18/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/18/2009)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/08/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/08/2014)
Počítačové služby
  (from: 08/08/2014)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/08/2014)
Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 08/08/2014)
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 08/08/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/04/2018)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/22/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/14/2003)
Ing. Vlastimil Daníček - člen
Jurkovičova 7476/1
Bratislava 831 06
From: 09/29/2010
  (from: 10/02/2010)
Peter Balšan - predseda
Mlynárska 5
Pezinok 902 01
From: 07/31/2015
  (from: 10/22/2015)
Mgr. Veronika Godályová - člen
Štefunkova 17
Bratislava 821 03
From: 07/31/2015
  (from: 10/22/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 02/25/2009)
Capital: 
300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 10/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 150
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 EUR
  (from: 10/31/2009)
Supervisory board: 
Miroslav Danek
Parková 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 07/11/2019
  (from: 07/27/2019)
Roland Sill
Eliášovce 715
Nový Život 930 38
From: 07/11/2019
  (from: 07/27/2019)
Richard Kovács
Eliášovce 715
Nový Život 930 38
From: 07/11/2019
  (from: 07/27/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17. 6. 1993 v súlade s ust. § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa prehlásenia správcu vkladu podľa § 60 ods. 3 Obchodného zákonníka splatili spoloč- níci svoje vklady tak, že každý zo spoloční- kov splatil 10 000 Sk. Stary spis: S.r.o. 11152
  (from: 07/15/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 4. 1994. Stary spis: S.r.o. 11152
  (from: 01/25/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.11.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1996. Stary spis: S.r.o. 11152
  (from: 10/01/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.1.1998, na ktorom boli schválené preprevody obchodných podielov a zmena obchodného mena z ALTRON Bratislava, spol. s r.o. na ALTRON SK, spol. s r.o. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1998. Stary spis: S.r.o. 11152
  (from: 03/06/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Spoločenská zmluva zo dňa 3.9.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Zz.
  (from: 03/12/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.1999.
  (from: 11/16/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2000. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.9.2000.
  (from: 10/23/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 6.9.2001.
  (from: 09/12/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 19.12.2001. Úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/26/2002)
Notárska zápisnica Nz 1053/2002 zo dňa 16122002 osvedčujúca rozhodnutie o zmene právnej formy na skciovú spoločnosť zo spoločnosti ALTRON SK, spol. s r.o.
  (from: 01/14/2003)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 620/2004 Nz 67716/2004 JUDr. Ľubomírom Vlhom dňa 02.09.2004.
  (from: 10/01/2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 01.02.2007. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 17/2007, Nz 3789/2007 spísanej notárom JUDr. Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 04/01/2007)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.7.2008.
  (from: 08/14/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 37/2009, Nz 4458/2009, NCRls 4446/2009 zo dňa 13.02.2009.
  (from: 02/25/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 31.3.2009.
  (from: 05/05/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 283/2009, Nz 33369/2009 zo dňa 30.9.2009.
  (from: 10/31/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 367/2009, Nz 46931/2009, NCRls 47556/2009 zo dňa 04.12.2009.
  (from: 12/18/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
  (from: 07/22/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.08.2010.
  (from: 09/09/2010)
Notárska zápisnica N 218/2010, Nz 34862/2010 zo dňa 29.09.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 10/02/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014.
  (from: 08/08/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 31.07.2015.
  (from: 08/19/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 340/2018, Nz 6589/2018, NCRls 6684/2018 zo dňa 01.03.2018.
  (from: 04/04/2018)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person