Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3085/B

Business name: 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
  (from: 05/08/2009 until: 03/31/2018)
Registered seat: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 68
  (from: 12/31/2008 until: 03/31/2018)
Identification number (IČO): 
35 851 023
  (from: 01/27/2003)
Date of entry: 
01/27/2003
  (from: 01/27/2003)
Date of deletion: 
04/01/2018
  (from: 04/01/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/27/2003)
Capital: 
7 011 000 EUR Paid up: 7 011 000 EUR
  (from: 05/30/2013 until: 03/31/2018)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 332/2018, Nz 6532/2018, NCRls 6626/2018 zo dňa 28.02.2018. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018. Akciová spoločnosť Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO: 35 851 023, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 3085/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2018)
Legal successor: 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 23
  (from: 04/01/2018)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person