Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10187/R

Business name: 
CEMDESIGN, spol. s r.o.
  (from: 06/11/1998)
Registered seat: 
Bratislavská 483
Trenčín 911 05
  (from: 07/10/2007)
Identification number (IČO): 
36 295 159
  (from: 04/10/1997)
Date of entry: 
04/10/1997
  (from: 04/10/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/10/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti
  (from: 04/10/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/10/1997)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 04/10/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/10/1997)
ekonomické poradenstvo
  (from: 04/10/1997)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/10/1997)
administratívne činnosti
  (from: 06/11/1998)
projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - zariadenia strojárskej výroby - dielčie projekty pre cementársku výrobu
  (from: 06/11/1998)
projektovanie stavieb- technologické zariadenia stavieb - zariadenia strojárskej výroby a stojárenské technológie
  (from: 06/11/1998)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 06/11/1998)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/11/1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/11/1998)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 06/11/1998)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 06/11/1998)
výroba účelových strojov pre cementársku výrobu
  (from: 06/11/1998)
elektroinštalácie
  (from: 06/11/1998)
montáž a servis strojov a zariadení
  (from: 06/11/1998)
výroba strojov a zariadení pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 06/11/1998)
revízie a skúšky stabilných tlakových nádob skupiny A a B
  (from: 06/11/1998)
prenájom nehnuteľností v spojení s inými než základnými službami
  (from: 05/12/1999)
organizovanie prednášok a seminárov
  (from: 10/24/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/24/2000)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/28/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/10/2007)
inžinierske stavby- komplexné priemyselné stavby
  (from: 07/10/2007)
technické, technologické a energertické vybavenie stavieb- výrobné technologické zariadenia
  (from: 07/10/2007)
Partners: 
Ing. Jozef Kostka
Pod hájom l359/l40
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 08/06/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Kostka
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/06/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/14/2015)
Ing. Jozef Kostka
Pod hájom l359/l4O
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 07/15/2009)
JUDr. Ing. Daša Kostková
Pod hájom 1359/140
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/02/2015
  (from: 04/14/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/30/2001)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.03.1997, podľa § 105 a nasl. zák.č.513/1991 Zb.
  (from: 04/10/1997)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 7.5.l998 Spoločenská zmluva zo dňa 7.5.l998
  (from: 06/11/1998)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 29.6.1998.
  (from: 03/08/1999)
Valné zhromaždenie dňa 18. 01. 1999 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/12/1999)
Valné zhromaždenie dňa 31.08.2000 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/24/2000)
Valné zhromaždenie dňa 2.11.2000 schválilo prevod obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu z 20.11.2000) a dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/30/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.januára 2003 - Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/28/2003)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person