Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10187/R

Business name: 
CEMDESIGN, spol. s r.o.
  (from: 06/11/1998)
Portlandbetón, spol. s r.o.
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Registered seat: 
Bratislavská 483
Trenčín 911 05
  (from: 07/10/2007)
Zlatovská 3072
Trenčín 911 00
  (from: 03/08/1999 until: 07/09/2007)
J. Kráľa
Ladce 018 63
  (from: 04/10/1997 until: 03/07/1999)
Identification number (IČO): 
36 295 159
  (from: 04/10/1997)
Date of entry: 
04/10/1997
  (from: 04/10/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/10/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti
  (from: 04/10/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/10/1997)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 04/10/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/10/1997)
ekonomické poradenstvo
  (from: 04/10/1997)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/10/1997)
administratívne činnosti
  (from: 06/11/1998)
projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - zariadenia strojárskej výroby - dielčie projekty pre cementársku výrobu
  (from: 06/11/1998)
projektovanie stavieb- technologické zariadenia stavieb - zariadenia strojárskej výroby a stojárenské technológie
  (from: 06/11/1998)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 06/11/1998)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/11/1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/11/1998)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 06/11/1998)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 06/11/1998)
výroba účelových strojov pre cementársku výrobu
  (from: 06/11/1998)
elektroinštalácie
  (from: 06/11/1998)
montáž a servis strojov a zariadení
  (from: 06/11/1998)
výroba strojov a zariadení pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 06/11/1998)
revízie a skúšky stabilných tlakových nádob skupiny A a B
  (from: 06/11/1998)
prenájom nehnuteľností v spojení s inými než základnými službami
  (from: 05/12/1999)
organizovanie prednášok a seminárov
  (from: 10/24/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/24/2000)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/28/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/10/2007)
inžinierske stavby- komplexné priemyselné stavby
  (from: 07/10/2007)
technické, technologické a energertické vybavenie stavieb- výrobné technologické zariadenia
  (from: 07/10/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 06/11/1998 until: 07/09/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/11/1998 until: 07/09/2007)
výroba transportného betónu
  (from: 04/10/1997 until: 07/09/2007)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/11/1998 until: 07/09/2007)
prieskum trhu
  (from: 04/10/1997 until: 07/09/2007)
reklamná činnosť
  (from: 04/10/1997 until: 07/09/2007)
podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárstva
  (from: 06/11/1998 until: 07/09/2007)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 06/11/1998 until: 07/09/2007)
Partners: 
Ing. Jozef Kostka
Pod hájom l359/l40
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 08/06/2022)
Považská cementáreň, a.s. IČO: 31 615 716
J. Kráľa
Ladce 018 63
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/29/2001)
Ing. Anton Barcík
Novomeského 7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Mária Kebísková
Halalovka 4
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Jozef Kostka
Pod hájom l359/l4O
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 01/30/2001 until: 07/14/2009)
Ing. Jozef Kostka
Pod hájom l359/l4O
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/29/2001)
Ing. Pavel Martauz
Cementárska 160
Ladce
Slovak Republic
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Ľubomír Martinka
Horeblatie 391/17
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Jozef Mikušinec
J. Kráľa 465
Ladce
Slovak Republic
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Jozef Kostka
Pod hájom l359/l4O
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 07/15/2009 until: 08/05/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Kostka
( peňažný vklad )
  (from: 12/04/2009 until: 08/05/2022)
Ing. Jozef Kostka
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/06/2022)
Ing. Anton Barcík
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Mária Kebísková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Jozef Mikušinec
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Pavel Martauz
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Ľubomír Martinka
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Jozef Kostka
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/29/2001)
Považská cementáreň, a.s.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/29/2001)
Ing. Jozef Kostka
( peňažný vklad )
  (from: 01/30/2001 until: 07/14/2009)
Ing. Jozef Kostka
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/15/2009 until: 12/03/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/14/2015)
Individual managing director
  (from: 01/30/2001 until: 04/13/2015)
konatelia
  (from: 06/11/1998 until: 01/29/2001)
konatelia
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Jozef Kostka
Pod hájom l359/l4O
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 07/15/2009)
JUDr. Ing. Daša Kostková
Pod hájom 1359/140
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/02/2015
  (from: 04/14/2015)
Ing. Anton Barcík
Novomeského 7
Trenčín
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Mária Kebísková
Halalovka 4
Trenčín
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Jozef Kostka
Pod hájom l359/l4O
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 06/11/1998 until: 07/14/2009)
Ing. Jozef Mikušinec
J. Kráľa 465
Ladce
  (from: 06/11/1998 until: 01/29/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/30/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Všetky záväzky spoločnosti, ktorých hodnota prevyšuje čiastku l.OOO.OOO,-Sk /slovom: jeden milión Sk/ podpisujú obaja konatelia spoločne.
  (from: 06/11/1998 until: 01/29/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/04/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/10/2007 until: 12/03/2009)
120 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 06/10/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.03.1997, podľa § 105 a nasl. zák.č.513/1991 Zb.
  (from: 04/10/1997)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 7.5.l998 Spoločenská zmluva zo dňa 7.5.l998
  (from: 06/11/1998)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 29.6.1998.
  (from: 03/08/1999)
Valné zhromaždenie dňa 18. 01. 1999 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/12/1999)
Valné zhromaždenie dňa 31.08.2000 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/24/2000)
Valné zhromaždenie dňa 2.11.2000 schválilo prevod obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu z 20.11.2000) a dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/30/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.januára 2003 - Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/28/2003)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person