Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3082/B

Business name: 
PARCUS, a.s.
  (from: 10/16/2004)
Registered seat: 
Sabinovská 8
Bratislava 821 02
  (from: 08/08/2015)
Identification number (IČO): 
35 850 680
  (from: 01/23/2003)
Date of entry: 
01/23/2003
  (from: 01/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/23/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/16/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/16/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2004)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2004)
ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/16/2004)
organizovanie školení, prednášok a seminárov a kurzov
  (from: 10/16/2004)
kancelárske a administratívne služby
  (from: 10/16/2004)
prenájom strojov, prístrojov a automobilov
  (from: 10/16/2004)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových preistorov spojených s poskytovaním aj iných doplnkových služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/16/2004)
prieskum trhu - marketing
  (from: 10/16/2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2004)
leasing strojov a zariadení
  (from: 10/16/2004)
poskytovanie verejne dostupných informácií a reklamných služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
  (from: 10/16/2004)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 10/16/2004)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 10/16/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2004)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 10/16/2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkou pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3-4
  (from: 10/11/2006)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 10/11/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyslne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 10/11/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
  (from: 10/11/2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyslene vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 10/11/2006)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 10/11/2006)
technicko - organizačné zabezpečenie školení, prednášok, seminárov a kurzov, vzdelávacích podujatí, športových, kultúrnych podujatí, výstav a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2006)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 10/11/2006)
donášková služba v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu tela
  (from: 10/11/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2006)
požičiavanie športových potrieb
  (from: 10/11/2006)
požičiavanie záhradníckej techniky
  (from: 10/11/2006)
údržba zelene - pilčické práce
  (from: 10/11/2006)
inžinierska činnosť
  (from: 11/28/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/28/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/16/2004)
Krisztína Lőrincz - člen predstavenstva
Sídlisko Platan 2727/3
Šamorín 931 01
From: 01/13/2012
  (from: 03/27/2020)
Ing. Ivan Palčo - predseda predstavenstva
Stromová 40
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 09/30/2019
  (from: 03/08/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne.
  (from: 03/08/2020)
Capital: 
1 000 000 EUR Paid up: 1 000 000 EUR
  (from: 11/05/2016)
Shares: 
Number of shares: 10000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 11/05/2016)
Supervisory board: 
Tomáš Kaczor
Radničné nám. 376/11
Dunajská Streda 929 01
From: 10/28/2015
  (from: 11/28/2015)
Mária Egyháziová
Radničné námestie 376/11
Dunajská Streda 929 01
From: 10/28/2015
  (from: 11/28/2015)
Dezider Vizent
Čakany 135
Čakany 930 40
From: 10/28/2015
  (from: 11/28/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou lisstinou vo forme notárskej zápisnice č. N 1161/02, NZ 1100/02 zo dňa 11.12.2002 podľa § 154 - 220 a Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá zároveň osvedčuje rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Jediný akcionár: PALĆO BROKERS o.c.p., a.s., Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, IČO: 35 680 105.
  (from: 01/23/2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-024/2002/KISS zo dňa 31.12.2002, ktorým udeľuje spoločnosti PARCUS ASSET MANAGEMENT, správcovská spoločnosť, a.s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s označením Dlhopisový fond o.p.f. - PARCUS ASSET MANAGEMENT správ. spol., a.s., povolenie na vydávanie podielových listov a schválenie štatútu a predajného prospektu podielového fondu. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s. zahraničná pobočka v SR so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava.
  (from: 03/28/2003)
Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle ustanovení článku IX stanov spoločnosti. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 295/03, Nz 29867/03 spísanej dňa 23.4.2003 notárom JUDr. Macákom.
  (from: 07/23/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 3.9.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. J. Ralbovskej zaniká dňa 3.9.2003. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-044/2003/KISS zo dňa 22.8.2003.
  (from: 12/11/2003)
Notárska zápisnica N 528/2004, Nz65601/2004, zo dňa 18.8.2004. Trvanie funkcie členov predstavenstva Mgr. R. Droppu a PhDr. R. Bohyníka, a členov dozornej rady Ing. I. Boledoviča a Ing. M. Pavlíka od 23.1.2003 do 18.8.2004. Trvanie funkcie člena dozornej rady Ing. J. Rudíka od 3.9.2004 do 18.8.2004.
  (from: 10/16/2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 538/2006, Nz 36127/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 10/11/2006)
Notárska zápisnica N 923/2007 Nz 46651/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2007.
  (from: 11/21/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08.2010.
  (from: 08/24/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2012.
  (from: 01/25/2012)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.08. 2012.
  (from: 08/17/2012)
Notárska zápisnica N 605/2015, Nz 26471/2015, NCRls 27072/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2015.
  (from: 08/08/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 353/2015, Nz 40188/2015, NCRls 41061/2015 zo dňa 28.10.2015.
  (from: 11/28/2015)
Date of updating data in databases:  08/04/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person