Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  28117/B

Business name: 
ATRIUM HOLDING, s.r.o.
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Haanova 39
Bratislava - 5 851 04
  (from: 11/29/2002 until: 11/23/2021)
Hotel PELIKÁN, Vajanského 2928
Lučenec 984 01
  (from: 01/16/2001 until: 11/28/2002)
Mengusovska 6
Košice 040 01
  (from: 08/19/1996 until: 01/15/2001)
Letná 45
Košice 040 01
  (from: 06/06/1996 until: 08/18/1996)
Identification number (IČO): 
31 352 987
  (from: 06/06/1996)
Date of entry: 
04/20/1993
  (from: 06/06/1996)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/06/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
leasing
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
zásielkový predaj
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
leasing spojený s financovaním
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
výskum trhu
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
služby v lesníctve, ťažba dreva
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
výroba drevených obalov
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
výroba výrobkov z dreva
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
maloobchod a veľkoobchod s drevom a výrobkami z dreva
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
ambulantný predaj
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/27/2001 until: 11/23/2021)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 06/27/2001 until: 11/23/2021)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 06/27/2001 until: 11/23/2021)
skladovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/27/2001 until: 11/23/2021)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/27/2001 until: 11/23/2021)
Partners: 
Peter Ďurica
Majerovej 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Peter Ďurica
Majerovej 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Ing. Juraj Mačejovský
Kutuzovová 30
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 01/16/2001 until: 11/28/2002)
Michal Pavljuk
Mengusovská 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Michal Pavljuk
Mengusovská 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Ing. František Vargovčák
Americká trieda 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Ing. František Vargovčák
Americká trieda 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Jozef Smrek
Krupinská 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/29/2002 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Peter Ďurica
Amount of investment: 60 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Ing. František Vargovčák
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Michal Pavljuk
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Peter Ďurica
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Ing. František Vargovčák
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Michal Pavljuk
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Ing. Juraj Mačejovský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/16/2001 until: 11/28/2002)
Jozef Smrek
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/29/2002 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/16/2001 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
konatelia
  (from: 08/19/1996 until: 11/24/1998)
Individual managing director
  (from: 06/06/1996 until: 08/18/1996)
Ing. Juraj Mačejovský
Kutuzovová 30
Bardejov
Until: 08/12/2002
  (from: 01/16/2001 until: 11/28/2002)
Michal Pavljuk
Mengusovska 6
Košice
  (from: 08/19/1996 until: 01/15/2001)
Ing. František Vargovčák
Americká trieda 3
Košice
  (from: 06/06/1996 until: 01/15/2001)
Jozef Smrek
Krupinská 8
Košice
From: 08/12/2002
  (from: 11/29/2002 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/16/2001 until: 11/23/2021)
Písomnosti, ktoré zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov a prokurista samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/19/1996 until: 11/24/1998)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/06/1996 until: 08/18/1996)
Procuration: 
MVDr. Ayele Gebru Tesfaye
Čsl. armády 29
Košice
  (from: 08/19/1996 until: 01/15/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/29/2002 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 11/25/1998 until: 11/28/2002)
100 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená dňa 14.12.1992 spoločenskou zmluvou podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve podpísaný dňa 28. 7. 1993. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.1996. Obchodné meno sa zmenilo z GARANT LEASING s.r.o. na ATRIUM HOLDING s.r.o. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, uzavretý dňa 7.5.1993. Dodatok č. 3 zo dňa 19.3.1996 k spoločenskej zmluve. Spoločnosť vznikla dňa 20.4.1993 zápisom v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 10 882/B uznesením Obvodného súdu Bratislava 1. Do obchodného registra pri Obvodnom súde Košice I. bola zapísaná na základe uznesenia súdu o zmene zápisu sídla spoločnosti z Bratislavy, Záhradnícka 93 do Košíc, Letná 45.
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
Zmena spoločenskej zmluvy dodatkom č. 4 zo dňa 17. 5. 1996 a dodatkom č. 5 zo dňa 22. 7. 1996.
  (from: 08/19/1996 until: 11/23/2021)
Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/25/1998 until: 11/23/2021)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.1.2001.
  (from: 01/16/2001 until: 11/23/2021)
. Valné zhromaždenie dňa 17.5.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluy - Dodatok č. 8.
  (from: 06/27/2001 until: 11/23/2021)
Zmena zakladateľskej listiny formou Notárskej zápisnice N 328/2002, Nz 235/2002 zo dňa 12.08.2002 a jej úplné znenie. Spis odstúpený na OS Bratislava 29.1.03-zmena sídla.
  (from: 11/29/2002 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person