Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1382/B

Business name: 
"ARION ", spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 03/30/1994 until: 11/23/2021)
" A r i o n ", spol. s.r.o.
  (from: 09/24/1991 until: 03/29/1994)
Registered seat: 
Drieňova 3
Bratislava 826 19
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Havelkova 36
Bratislava
  (from: 09/24/1991 until: 03/30/1993)
Identification number (IČO): 
17 321 867
  (from: 09/24/1991)
Date of entry: 
09/24/1991
  (from: 09/24/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/24/1991)
Objects of the company: 
analytické a konzultačné práce v oblasti automatizovaných systémov
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
vývoj software
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
dealerské a servisné služby
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
publikačná a propagačná činnosť
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť v oblasti nákupu a predaja programového vybavenia a mikroelektroniky
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodnej, sprostredkovateľskej a obsta- rávateľskej činnosti
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti marketingu
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
Partners: 
Peter Forgáč
Belinského 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Peter Forgáč
Belinského 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/02/1992 until: 08/24/1992)
Ing. Pavol Kubovič
Liščie Nivy 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Pavol Kubovič
Liščie Nivy 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/02/1992 until: 03/30/1993)
Ing. Pavol Kubovič
Liščie Nivy 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1991 until: 03/01/1992)
Ing. Boris Rosa
Kozia 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1991 until: 03/01/1992)
Ing. Ľudovít Schwaer
Višňová 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Ľudovít Schwaer
Višňová 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1991 until: 03/30/1993)
Ing. Marián Slivovský
Brančská 3a
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1991 until: 03/01/1992)
Ing. Oto Vokál
ČA 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Oto Vokál
ČA 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1991 until: 03/30/1993)
Pavol Forgáč
26 TH AVE S 321
Seatle 118 40
Washington USA
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Pavol Forgáč
26 TH AVE S 321
Seatle 118 40
Washington USA
  (from: 08/25/1992 until: 03/30/1993)
Pavol Forgáč
26 TH AVE S 321
Seatle 118 40
Washington USA
  (from: 03/02/1992 until: 08/24/1992)
Contribution of each member: 
Ing. Marián Slivovský
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/24/1991 until: 03/01/1992)
Ing. Ľudovít Schwaer
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/24/1991 until: 03/30/1993)
Ing. Oto Vokál
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/24/1991 until: 03/30/1993)
Ing. Boris Rosa
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/24/1991 until: 03/01/1992)
Ing. Pavol Kubovič
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/24/1991 until: 03/01/1992)
Ing. Pavol Kubovič
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/02/1992 until: 03/30/1993)
Peter Forgáč
Amount of investment: 58 000 Sk
  (from: 03/02/1992 until: 08/24/1992)
Pavol Forgáč
Amount of investment: 62 000 Sk
  (from: 03/02/1992 until: 08/24/1992)
Pavol Forgáč
Amount of investment: 120 000 Sk
  (from: 08/25/1992 until: 03/30/1993)
Ing. Ľudovít Schwaer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Oto Vokál
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Pavol Kubovič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Pavol Forgáč
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Peter Forgáč
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/31/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/30/1994 until: 04/19/2017)
konatelia
  (from: 08/25/1992 until: 03/29/1994)
konatelia
  (from: 03/02/1992 until: 08/24/1992)
konatelia
  (from: 09/24/1991 until: 03/01/1992)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, ktorí sa označujú ako riaditeľ spoločnosti a obchodný riaditeľ. Riaditelia konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Podpisové právo má každý z nich samostatne. Riaditeľom spoločnosti je Ing.Pavol Kubovič, bytom Bratislava, Líščie Nivy 4
  (from: 08/25/1992 until: 03/29/1994)
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, ktorí sa označujú ako riaditeľ spoločnosti a obchodný riaditeľ. Riaditelia konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Podpisové právo má každý z nich samostatne. Riaditeľom spoločnosti je Ing.Pavol Kubovič, bytom Bratislava, Líščie Nivy 4 Obchodným riaditeľom je Peter Forgáč, bytom Bratislava, Belinského 8
  (from: 03/02/1992 until: 08/24/1992)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Boris Rosa, riaditeľ spoločnosti a Ing. Pavol Kubovič, zástupca riaditeľa, a to každý samostatne.
  (from: 09/24/1991 until: 03/01/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/02/1992 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Pavol Kubovič
Liščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 03/30/1994 until: 04/19/2017)
 Liquidators:
Ing. Pavol Kubovič
Liščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 04/20/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 03/30/1994 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.7.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2531
  (from: 09/24/1991 until: 11/23/2021)
Spoločnosť bola založená a do likvidácie vstúpila na základe rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.2.1994. Stary spis: S.r.o. 2531
  (from: 03/30/1994 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person