Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3478/S

Business name: 
STAVEBNO-OBCHODNÁ FIRMA FRANEK spol. s r.o.
  (from: 10/28/1997)
Registered seat: 
Strojárenská 295/14
Valaská 976 81
  (from: 12/22/2019)
Identification number (IČO): 
36 000 892
  (from: 04/15/1996)
Date of entry: 
04/15/1996
  (from: 04/15/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/15/1996)
Objects of the company: 
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (from: 04/15/1996)
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
  (from: 04/15/1996)
maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 04/15/1996)
veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 04/15/1996)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 10/28/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
  (from: 10/28/1997)
Partners: 
Mgr. Jozef Franek
Tehelňa 2951/15A
Brezno 977 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2019)
Contribution of each member: 
Mgr. Jozef Franek
Amount of investment: 8 300 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 8 300 EUR
  (from: 12/22/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/22/2019)
Mgr. Jozef Franek
Tehelňa 2951/15A
Brezno 977 01
From: 04/15/1996
  (from: 12/22/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/15/1996)
Capital: 
8 300 EUR Paid up: 8 300 EUR
  (from: 12/22/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9074
  (from: 04/15/1996)
Valné zhromaždenie, konané dňa 5.6.1997, schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/28/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/29/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v znení Dodatku č. 3.
  (from: 07/04/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.8.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 09/17/2002)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person