Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3481/S

Business name: 
MOVIS - R.D.S., spol. s r.o.
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Registered seat: 
Trojičné námestie 21
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Identification number (IČO): 
36 000 949
  (from: 04/16/1996)
Date of entry: 
04/16/1996
  (from: 04/16/1996)
Person dissolved from: 
30.5.2007
  (from: 06/15/2007)
Date of deletion: 
06/15/2007
  (from: 06/15/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/15/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/16/1996)
Objects of the company: 
revízie technickej, mechanickej, fyzickej ochrany objektu
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
projektovanie, montáž, servis, revízie elektronických zabezpečovacích systémov
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
vykonávanie revízie rozvodov zemného plynu
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
revízie požiarnej ochrany
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Partners: 
C.B.A.-R.T.L., spol. s r.o. IČO: 31 595 928
Rubigal, Trojičné nám. 7/3
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Vladimír Radosa
Jilemnického 1268
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Contribution of each member: 
C.B.A.-R.T.L., spol. s r.o.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Vladimír Radosa
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
JUDr. Milan Šulva
Rovianková 13
Bratislava
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Vladimír Radosa
Jilemníckého 1268/40
Partizánske
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne, okrem vecí, ktorých hodnota presahuje sumu 500.000 Sk, kedy podpisujú obidvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26 Cbr 75/2007-49 zo dňa 18. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 05. 2007, súd zrušil obchodnú spoločnosť MOVIS - R.D.S., spol. s r.o., so sídlom Trojičné námestie 21, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 000 949, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sro, vložke č. 3481/S bez likvidácie.
  (from: 06/15/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.2.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9077
  (from: 04/16/1996 until: 06/14/2007)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person