Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1388/B

Business name: 
A4G, s. r. o.
  (from: 09/26/2014)
R I V A L spol. s.r.o.
  (from: 09/24/1991 until: 09/25/2014)
Registered seat: 
Černyševského 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 12/21/2021)
Líščie údolie 63
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 06/28/2016 until: 12/20/2021)
Kadnárova 65
Bratislava 831 51
  (from: 09/26/2014 until: 06/27/2016)
Vajnorská 66
Bratislava 831 03
  (from: 07/02/2009 until: 09/25/2014)
Bulharská 115
Bratislava 821 04
  (from: 11/14/2000 until: 07/01/2009)
Bulharská 72
Bratislava 821 04
  (from: 05/03/1994 until: 11/13/2000)
Bratislava
  (from: 09/24/1991 until: 05/02/1994)
Identification number (IČO): 
30 415 446
  (from: 09/24/1991)
Date of entry: 
09/24/1991
  (from: 09/24/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/24/1991)
Objects of the company: 
dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem tých druhov, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 09/24/1991)
obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľko- a maloobchodu s výnimkou tovaru, pre ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 09/24/1991)
podnikateľská činnosť výrobnej, investičnej a finančnej povahy v súlade s príslušnými právnymi predpismi
  (from: 09/24/1991)
Partners: 
Pavel Gall
Líščie údolie 63
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 12/21/2021)
MUDr. Eva Fellnerová
Líščie údolie 208
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 12/21/2021)
Patrik Cvengroš
Kríková 7
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 09/26/2014 until: 08/12/2020)
Ing. Juraj Štaffa , PhD.
Vajnorská 66
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 07/02/2009 until: 09/25/2014)
Juraj Štaffa
Kuklovská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/18/1996 until: 07/01/2009)
Juraj Štaffa
Kuklovská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/1994 until: 10/17/1996)
Juraj ŠTAFFA
Kuklovská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1991 until: 05/02/1994)
MUDr. Eva Fellnerová
Líščie údolie 208
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 06/28/2016 until: 12/20/2021)
Pavel Gall
Líščie údolie 63
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 09/26/2014 until: 12/20/2021)
Aydin Karakaya
Turgutreis Caddesi
Bodrum
Turecko
  (from: 05/03/1994 until: 10/17/1996)
Aydin KARAKAYA
Turgutreis Caddesi
Bodrum
Turecko
  (from: 09/24/1991 until: 05/02/1994)
Contribution of each member: 
MUDr. Eva Fellnerová
( peňažný vklad )
  (from: 06/28/2016 until: 12/20/2021)
MUDr. Eva Fellnerová
Amount of investment: 6 885 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 885 EUR
  (from: 12/21/2021)
Pavel Gall
  (from: 08/13/2020 until: 12/20/2021)
Pavel Gall
Amount of investment: 6 615 EUR Paid up: 6 615 EUR
  (from: 12/21/2021)
Aydin KARAKAYA
Amount of investment: 380 000 Sk
  (from: 09/24/1991 until: 05/02/1994)
Juraj ŠTAFFA
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/24/1991 until: 05/02/1994)
Aydin Karakaya
Amount of investment: 380 000 Sk Paid up: 380 000 Sk
  (from: 05/03/1994 until: 10/17/1996)
Juraj Štaffa
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/03/1994 until: 10/17/1996)
Juraj Štaffa
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/18/1996 until: 07/01/2009)
Ing. Juraj Štaffa , PhD.
Amount of investment: 13 277,57 EUR Paid up: 13 277,57 EUR
  (from: 07/02/2009 until: 09/25/2014)
Patrik Cvengroš
Amount of investment: 3 983,27 EUR Paid up: 3 983,27 EUR
  (from: 09/26/2014 until: 06/27/2016)
Pavel Gall
Amount of investment: 9 294,3 EUR Paid up: 9 294,3 EUR
  (from: 09/26/2014 until: 06/27/2016)
Patrik Cvengroš
Amount of investment: 1 350 EUR Paid up: 1 350 EUR
  (from: 06/28/2016 until: 08/12/2020)
Pavel Gall
Amount of investment: 5 265 EUR Paid up: 5 265 EUR
  (from: 06/28/2016 until: 08/12/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/13/2020)
konatelia
  (from: 09/26/2014 until: 08/12/2020)
Individual managing director
  (from: 05/03/1994 until: 09/25/2014)
konatelia
  (from: 09/24/1991 until: 05/02/1994)
Pavel Gall
Líščie údolie 63
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
From: 07/16/2014
  (from: 08/13/2020)
Patrik Cvengroš
Kríková 7
Bratislava 821 07
From: 07/16/2014
  (from: 09/26/2014 until: 06/27/2016)
Patrik Cvengroš
Kríková 7
Bratislava 821 07
From: 07/16/2014 Until: 05/19/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Pavel Gall
Hagarova 3
Bratislava 831 52
From: 07/16/2014
  (from: 09/26/2014 until: 08/12/2020)
Eva Stopiaková
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 03/05/2007
  (from: 03/24/2007 until: 07/01/2009)
Eva Stopiaková
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 03/05/2007 Until: 05/08/2009
  (from: 07/02/2009 until: 07/01/2009)
Juraj Štaffa
Kuklovská 5
Bratislava
  (from: 05/03/1994 until: 03/23/2007)
Juraj Štaffa
Kuklovská 5
Bratislava
Until: 03/05/2007
  (from: 03/24/2007 until: 03/23/2007)
Ing. Juraj Štaffa , PhD.
Vajnorská 66
Bratislava 831 03
From: 05/08/2009
  (from: 07/02/2009 until: 09/25/2014)
Ing. Juraj Štaffa , PhD.
Vajnorská 66
Bratislava 831 03
From: 05/08/2009 Until: 07/16/2014
  (from: 09/26/2014 until: 09/25/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne
  (from: 08/13/2020)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení konatelia spoločne.
  (from: 09/26/2014 until: 08/12/2020)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 07/02/2009 until: 09/25/2014)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľka Eva Stopiaková.
  (from: 03/24/2007 until: 07/01/2009)
Juraj Štaffa, bytom Bratislava, Kuklovská 5.
  (from: 05/03/1994 until: 03/23/2007)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Juraj Š t a f f a .
  (from: 09/24/1991 until: 05/02/1994)
Capital: 
13 500 EUR Paid up: 13 500 EUR
  (from: 06/28/2016)
13 277,57 EUR Paid up: 13 277,57 EUR
  (from: 07/02/2009 until: 06/27/2016)
400 000 Sk
  (from: 05/03/1994 until: 07/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.8.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a podľa Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení Zákona č. 112/1990 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 132/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2539
  (from: 09/24/1991)
V súlade s ustanovenín § 764 ods.2 z.č. 513/1991 Zb. bola spoločenská zmluva prispôsobená úprave tohto zákona. Stary spis: S.r.o. 2539
  (from: 05/03/1994)
Notárska zápisnica N 114/96, Nz 105/96 zo dňa 26.6.1996. Stary spis: S.r.o. 2539
  (from: 10/18/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 255/2000, Nz 232/2000 zo dňa 8.11.2000 spísaná notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
  (from: 11/14/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2007.
  (from: 03/24/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.5.2009.
  (from: 07/02/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti z R I V A L spol. s r.o. na A4G, s. r. o.
  (from: 09/26/2014)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person