Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3091/B

Business name: 
Poľnonákup TOPĽA, a.s.
  (from: 07/01/1994 until: 08/19/2013)
Registered seat: 
500
Gajary 900 61
  (from: 11/15/2002 until: 08/19/2013)
Železničná 4
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 07/01/1994 until: 11/14/2002)
Identification number (IČO): 
31 692 664
  (from: 07/01/1994)
Date of entry: 
07/01/1994
  (from: 07/01/1994)
Date of deletion: 
08/16/2013
  (from: 08/20/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/20/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1994)
Objects of the company: 
závodná kuchyňa
  (from: 07/01/1994 until: 08/19/2013)
čistenie, sušenie a skladovanie obilia, olejnín a strukovín
  (from: 07/01/1994 until: 08/19/2013)
maloobchod a veľkoobchod s obilninami, olejninami a strukovinami
  (from: 07/01/1994 until: 08/19/2013)
výroba hotových krmív
  (from: 07/01/1994 until: 08/19/2013)
maloobchod so zmiešaným tovarom - ochranné pracovné prostriedky, spotrebný a priemyselný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, textil, obuv, odevy
  (from: 07/01/1994 until: 08/19/2013)
veľkoobchod s ochrannými pracovnými prostriedkami, spotrebným a priemyselným tovarom, alkoholickými nápojmi, textilom, obuvou, odevami.
  (from: 07/01/1994 until: 08/19/2013)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 01/03/1995 until: 08/19/2013)
chov a predaj hospodárskych zvierat
  (from: 08/06/1996 until: 08/19/2013)
veľkoobchod a maloobchod - priemyselné hnojivá a chemikálie
  (from: 08/06/1996 until: 08/19/2013)
prevádzkovanie verejného skladu obilovín a olejnín
  (from: 07/12/2001 until: 08/19/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Managing board
  (from: 07/01/1994 until: 07/28/2002)
Ing. Anton Cingeľ - člen
Opálová 953
Vranov nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Ing. Anton Cingeľ - člen
Opálová 953
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Iveta Dömeová - člen
Šancová 3569/57
Bratislava
From: 07/19/2002
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Anton Haško - člen
Okulka bl. T3
Vranov nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Anton Haško - člen
Sídl. Okulka bl. T3
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Igor Havran - člen
M.R.Štefánika 1324/B
Šaštín - Stráže
From: 07/19/2002
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Jozef Hrabčak - člen
128
Dvorianky
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Vladimír Kolesár - člen
144
Kvakovce
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Ľudovít Mika - člen
30
Ondavské Matiašovce
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Ľudovít Mika - člen
30
Ondavské Matiašovce
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Ing. Zoltán Mocsári - člen
Sídl. Okulka 16/16
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Ing. Zoltán Mocsári - člen
Ždárska V/1
Vranov nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Ján Ocilka - člen
51
Čierne nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Ján Ocilka - člen
51
Čierne nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Ján Palenčík - člen
Záhradná 781
Vranov nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Vasil Rusyn - predseda
Bulharská 72
Bratislava
From: 07/19/2002
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Ing. Miroslav Trochca - člen
Sídl. 1. mája H2
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva koná a podpisuje predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Za akciovú spoločnosť konajú všetci členovia, predstavenstva. Pri právnych úkonoch vyžadujúcich písomnú formu sa vyžadujú podpisy dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/01/1994 until: 07/28/2002)
Capital: 
99 503 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 08/19/2013)
1 000 000 Sk
  (from: 07/01/1994 until: 01/02/1995)
Shares: 
Number of shares: 0
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/12/2001 until: 08/19/2013)
Number of shares: 0
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/12/2001 until: 08/19/2013)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1999 until: 07/11/2001)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1999 until: 07/11/2001)
Number of shares: 0
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 04/27/1999)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 04/27/1999)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/01/1994 until: 01/02/1995)
Supervisory board: 
Michal Bartko - člen
Lomnická 754
Vranov nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Michal Bartko - člen
Lomnická 754
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Jozef Hrabčak - člen
128
Dvorianky
  (from: 04/28/1999 until: 07/11/2001)
Vladislav Kolesár - člen
144
Kvakovce
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Ing. Ján Mitaľ - člen
Bernolákova 1036
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 07/12/2001 until: 07/28/2002)
Ján Palenčík - člen
Záhradná 781
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Ing. Pavol Plavecký - člen
Lomnická 700
Vranov nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Ing. Pavol Plavecký - člen
Lomnická 700
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Ing. Mária Tóthová - člen
1. mája 1224/27
Vranov nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Ing. Mária Tóthová - člen
Sídl.1. mája 1224/27
Vranov nad Topľou
Until: 07/19/2002
  (from: 04/28/1999 until: 07/28/2002)
Ing. Miroslav Trochca - člen
1. mája H2
Vranov nad Topľou
  (from: 07/01/1994 until: 04/27/1999)
Miroslava Pavlendová - člen
I. Krásku 7
Krupina
From: 07/19/2002
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Anna Strnová - člen
M.R.Štefánika 1324
Šaštín - Stráže
From: 07/19/2002
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Dagmar Danielová - člen
Hlavná 177
Veľké Leváre
From: 07/19/2002
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 32Exre/95/2012, zo dňa 11.09.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2013 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť Poľnonákup TOPĽA, a. s. Gajary 500, 900 61 Gajary, IČO: 31 692 664.
  (from: 08/20/2013)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou osvedčenou notárskou zápisnicou č. N 570/93, Nz 570/93 dňa 11.11.1993 JUDr. Valériou Zahorjanovou, notárkou vo Vranove nad Topľou. Stary spis: Sa 481
  (from: 07/01/1994 until: 08/19/2013)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 8.12.1994. Rozhodnutie akciovej spoločnosti o zlúčení s POĹNOTOPĹA a.s. Železničná 4, Vranov nad Topľou zrušený bez likvidácie ku dňu 3.1.1995 v zmysle § 69 ods. 1, 3 zák. č. 513/91 Zb. napísanej vo forme notárskej zápisnice N 485/94, Nz 437/94 dňa 8.12. 1994 vo Vranove nad Topľou. Spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti. Stary spis: Sa 481
  (from: 01/03/1995 until: 08/19/2013)
Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.12.1994. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 24.5.1996. Stary spis: Sa 481
  (from: 08/06/1996 until: 08/19/2013)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 7.6.2001.
  (from: 07/12/2001 until: 08/19/2013)
Zmena stanov a.s., schválená riadnym valným zhromaždením dňa 6.6.2002.
  (from: 07/11/2002 until: 08/19/2013)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.07.2002.
  (from: 07/29/2002 until: 08/19/2013)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 1.8.2002. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6.2.2003 č. 7K 76/02-29 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Poľnonákup TOPĽA, a.s. so sídlom Gajary 500, IČO: 31 692 664, podľa zák.č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Jozef Vaško, r.č. , advokát, Košice, Szakkayho 1.
  (from: 11/15/2002 until: 08/19/2013)
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnonákup Topľa, a. s. , Gajary 500, IČO: 31 692 664. Z b a v u j e JUDr. Jozefa Vaška, Szakkayho 1, Košice funkciu správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/06/2011 until: 08/19/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person