Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2612/T

Business name: 
I M P L A N T A spoločnosť s ručením obmedzeným "v likvidácii"
  (from: 11/27/2014 until: 10/19/2015)
I M P L A N T A spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 10/10/1991 until: 11/26/2014)
Registered seat: 
Koniarekova 17
Trnava 917 00
  (from: 07/17/2004 until: 10/19/2015)
Koniarekova 16
Trnava 917 00
  (from: 09/24/1998 until: 07/16/2004)
V. Clementisa 13
Trnava
  (from: 03/19/1993 until: 09/23/1998)
Trhová 2
Trnava
  (from: 10/10/1991 until: 03/18/1993)
Identification number (IČO): 
18 046 941
  (from: 10/10/1991)
Date of entry: 
10/10/1991
  (from: 10/10/1991)
Person dissolved from: 
28.10.2014
  (from: 10/20/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 10/20/2015)
Date of deletion: 
10/20/2015
  (from: 10/20/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/20/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/10/1991)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti finančníctva, daňovníctva, účtovníctva a podnikania a zavádzania nových výrob a technológií
  (from: 10/10/1991 until: 07/08/1992)
poradenská činnosť pri realizácii malej a veľkej privatizácie v priemysle a v zdravotníctve
  (from: 10/10/1991 until: 07/08/1992)
výchova a vzdelávanie formou kurzov, seminára, prednášok, rekvalifikačných kurzov, jazykových kurzov a ďalších foriem vzdelávania
  (from: 10/10/1991 until: 07/08/1992)
zahranično-obchodná činnosť a obchodno-sprostredkovateľská činnosť v ČSFR v oblasti nákupu a predaja tovaru pre obyvateľstvo a výrobnú spotrebu pre potreby priemyslu, stavebníctva, poľnohospodárstva a zdravotníctva, nákup strojov a zariadení
  (from: 10/10/1991 until: 07/08/1992)
ekonomické poradenstvo
  (from: 07/09/1992 until: 10/19/2015)
organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, prednášok, rekvalifikačných kurzov, jazykových kurzov a iných foriem vzdelávania
  (from: 07/09/1992 until: 10/19/2015)
výroba a opravy brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
  (from: 07/09/1992 until: 10/19/2015)
výroba pekárenských výrobkov vrátane výrobkov cukrárenských, okrem trvanlivých výrobkov
  (from: 07/09/1992 until: 10/19/2015)
maloobchod s chlebom, cukrárenskými výrobkami a cukrovinkami, mliekom, mliečnymi výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi
  (from: 07/09/1992 until: 10/19/2015)
sprostredkovanie obchodu s: - mäsom a mäsovými výrobkami; mliekom a mliečnými výrobkami; vajciami a vaječnými výrobkami; tukmi; mlynárenskými, pekárenskými a cukrárenskými výrobkami; ovocím, zeleninou a zemiakmi; alkoholickými a nealkoholickými nápojmi; ostatným potravinárskym tovarom; textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom; potrebami pre domácnosť; elektrickými prístrojmi a zariadeniami pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prijímačov a videotechniky; knihami, časopismi, papierom, papierenskými výrobkami, potrebami školskými i kancelárskymi, hračkami a spoločenskými hrami; pracími, čistiacimi a saponátovými prostriedkami; kozmetickými výrobkami; tabakovými výrobkami a fajčiarskými potrebami; drevom a stavebnými materiálmi; palivami; zdravotníckymi zariadeniami; zahranično-obchodné činnosti
  (from: 07/09/1992 until: 10/19/2015)
maloobchod s mäsom, mäsovými výrobkami a tukmi
  (from: 03/19/1993 until: 10/19/2015)
Partners: 
Lekárska komora stomatológov v Slovenskej republike
Trhová 2
Trnava
Slovak Republic
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Štefan Bartko
Nedvědova 28
Trnava
Slovak Republic
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Ing. Jozef Dolník
Vinohradská l
Hlohovec
Slovak Republic
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Alfonz Magula
Hospodárska 78
Trnava
Slovak Republic
  (from: 07/09/1992 until: 09/23/1998)
Ing. Štefan Magula
Októbrova 32
Trnava
Slovak Republic
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Ing. Vladimír Machata
Beethovenova 14
Trnava
Slovak Republic
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Ing. Vladimír Machata
Beethovenova 14
Trnava 917 08
Slovak Republic
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
Ing. Štefan Magula
Špačinská cesta 66
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
Štefan Bartko
A. Kubinu 19
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
Slovenská komora zubných lekárov IČO: 17 639 646
Fibichova 14
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
Ing. Jozef Dolník
Jilemnického 15
Hlohovec 920 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
Alfonz Magula
Hospodárska 78
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Machata
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Ing. Štefan Magula
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Štefan Bartko
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Lekárska komora stomatológov v Slovenskej republike
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Ing. Jozef Dolník
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/10/1991 until: 09/23/1998)
Alfonz Magula
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 07/09/1992 until: 09/23/1998)
Ing. Vladimír Machata
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 11/26/2014)
Ing. Štefan Magula
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 11/26/2014)
Štefan Bartko
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 11/26/2014)
Slovenská komora zubných lekárov
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 11/26/2014)
Ing. Jozef Dolník
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 11/26/2014)
Alfonz Magula
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 11/26/2014)
Ing. Vladimír Machata
Amount of investment: 1 129 EUR Paid up: 1 129 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 10/19/2015)
Ing. Štefan Magula
Amount of investment: 1 129 EUR Paid up: 1 129 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 10/19/2015)
Štefan Bartko
Amount of investment: 1 129 EUR Paid up: 1 129 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 10/19/2015)
Slovenská komora zubných lekárov
Amount of investment: 1 129 EUR Paid up: 1 129 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 10/19/2015)
Ing. Jozef Dolník
Amount of investment: 1 129 EUR Paid up: 1 129 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 10/19/2015)
Alfonz Magula
Amount of investment: 1 129 EUR Paid up: 1 129 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 10/19/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
konatelia
  (from: 07/09/1992 until: 09/23/1998)
konatelia
  (from: 10/10/1991 until: 07/08/1992)
Štefan Bartko
  (from: 07/09/1992 until: 09/23/1998)
Štefan Bartko
A. Kubinu 19
Trnava
  (from: 09/24/1998 until: 07/16/2004)
Ing. Štefan Magula
  (from: 07/09/1992 until: 09/23/1998)
Ing. Štefan Magula
Špačinská cesta 66
Trnava
  (from: 09/24/1998 until: 07/16/2004)
Ing. Vladimír Machata
  (from: 07/09/1992 until: 09/23/1998)
Ing. Vladimír Machata
Beethovenova 14
Trnava
  (from: 09/24/1998 until: 07/16/2004)
Ing. Štefan Magula
Špačinská cesta 66
Trnava 917 01
From: 10/10/1991
  (from: 07/17/2004 until: 10/19/2015)
Ing. Vladimír Machata
Beethovenova 14
Trnava 917 08
From: 10/10/1991
  (from: 07/17/2004 until: 10/19/2015)
Štefan Bartko
A. Kubinu 19
Trnava 917 01
From: 10/10/1991
  (from: 07/17/2004 until: 10/19/2015)
Acting in the name of the company: 
Ing. Vladimír Machata samostatne, Ing. Štefan Magula a Štefan Bartko vždy s ďalším konateľom.
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
Ing. Štefan Magula samostatne; Ing. Vladimír Machata a Štefan Bartko vždy s ďalším konateľom.
  (from: 07/09/1992 until: 09/23/1998)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti Ing. Štefan Magula, alebo iný na základe plnej moci poverený zástupca.
  (from: 10/10/1991 until: 07/08/1992)
Capital: 
6 774 EUR Paid up: 6 774 EUR
  (from: 11/27/2014 until: 10/19/2015)
204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 07/17/2004 until: 11/26/2014)
204 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 07/16/2004)
120 000 Kčs
  (from: 07/09/1992 until: 09/23/1998)
100 000 Kčs
  (from: 10/10/1991 until: 07/08/1992)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/28/2014
  (from: 11/27/2014)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Machata
Beethovenova 14
Trnava 917 08
From: 10/28/2014 Until: 10/20/2015
  (from: 11/27/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/27/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.7.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2787
  (from: 10/10/1991 until: 10/19/2015)
Spoločenská zmluva zo dňa 30.6.1992 vypracovaná podľa §§ 105-153 Obch. zák., Živnostenský list č.j. 736/1992 zo dňa 25.3.1992 vydaný Obvodným úradom Trnava. Stary spis: S.r.o. 2787
  (from: 07/09/1992 until: 10/19/2015)
Valné zhromaždenie spoločníkov konané dňa 22.05.1998 (podpis overený 02.07.1998) schválilo zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/24/1998 until: 10/19/2015)
Na základe príkazu na začatie exekúcie zo dňa 29.01.2001 č. Ex 1669/03 exekútora Mgr. Jozefa Ďuricu bola začatá exekúcia na obchodný podiel spoločníka Ing. Jozefa Dolníka v spoločnosti I M P L A N T A spoločnosť s ručením obmedzeným, Koniarekova 16, 917 00 Trnava.
  (from: 09/11/2004 until: 10/19/2015)
Na základe oznámenia súdneho exekútora Mgr. Jozefa Ďuricu zo dňa 30.01.2006 bol zrušený príkaz na začatie exekúcie na obchodný podiel spoločníka Ing. Jozefa Dolníka v obchodnej spoločnosti IMPLANTA, spol. s r. o., Trnava z dôvodu zastavenia exekúcie.
  (from: 02/16/2006 until: 10/19/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person