Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1411/B

Business name: 
A + E, Admina Exclusive s.r.o., v likvidácii
  (from: 07/26/1995 until: 12/06/2007)
Registered seat: 
Ondavská 3
Bratislava 826 47
  (from: 12/02/1993 until: 12/06/2007)
Identification number (IČO): 
17 329 591
  (from: 10/01/1991)
Date of entry: 
10/01/1991
  (from: 10/01/1991)
Date of deletion: 
07/08/1998
  (from: 12/07/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/07/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1991)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 06/18/1992 until: 12/06/2007)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ferdinand Lacuš
Húščavova 11
Bratislava 841 01
Until: 07/08/1998
  (from: 07/26/1995)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácii koná navonok a podpisuje za ňu likvidátor.
  (from: 07/26/1995)
Other legal facts: 
Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 28K 77/95 - 50 zo dňa 9.10.1996 v konkurznej právnej veci navrhovateľa - veriteľa Zemědělské družstvo Velké Lovosice, zastúpeného advokátom JUDr. Zdeňkem Doležalom, Tyrsova 342, 592 31 Nové Město na Moravě proti odporcovi - dlžníkovi A + E, ADMINA EXCLUSIVE, spol. s r.o. v likvidácii, Ondavská 3, Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka bolo rozhodnuté, že sa návrh zamieta. V Y M A Z U J E S A : Obchodná spoločnosť A + E, ADMINA EXCLUSIVE, spol. s r.o. v likvidácii, Ondavská 3, 826 47 Bratislava, IČO: 17 329 591 zapísaná v odd. S.r.o. vo vložke č. 1411/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 12/07/2007)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person