Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1433/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SOFIAS a.s.
  (from: 06/04/1997)
Registered seat: 
Mlynská 307/7
Dunajská Streda 929 01
  (from: 09/24/2009)
Mlynské Pole 10
Limbach 900 91
  (from: 08/04/2007 until: 09/23/2009)
Havelkova 7
Bratislava - Lamač 841 03
  (from: 12/12/2002 until: 08/03/2007)
Nový Život - časť Tonkovce 500
Nový Život 930 38
  (from: 11/28/2001 until: 12/11/2002)
Mýtna 42
Bratislava 811 07
  (from: 06/04/1997 until: 11/27/2001)
Identification number (IČO): 
35 720 727
  (from: 06/04/1997)
Date of entry: 
06/04/1997
  (from: 06/04/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/04/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/04/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/04/1997)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
  (from: 06/04/1997)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 06/04/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 06/04/1997)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti
  (from: 06/04/1997)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/04/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/04/1997)
poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach
  (from: 12/13/1999)
pohostinská činnosť
  (from: 12/13/1999)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/25/2001)
výroba, požičiavanie, distribúcia, šírenie, nákup a predaj zvukových a zvukovoobrazových záznamov videa
  (from: 04/25/2001 until: 05/12/2003)
poskytovanie technických služieb - vývoj , výroba, predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích zariadení
  (from: 12/13/1999 until: 05/12/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby filmov a videofilmov
  (from: 04/25/2001 until: 05/12/2003)
technicko-organizačné zabezpečenie výroby filmov a videofilmov
  (from: 04/25/2001 until: 05/12/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby filmov a videofilmov
  (from: 04/25/2001 until: 05/12/2003)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 12/13/1999 until: 05/12/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/1997)
Tamás Hervay - predseda
Neratovické nám. 11/2146
Dunajská Streda 929 01
From: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009)
Zlatica Šviháleková - člen
Vrbina 13
Čiližská Radvaň 930 08
From: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009)
Tomáš Mátis - člen
Mlynská 307/7
Dunajská Streda 929 01
From: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009)
Pavel Brázda - člen
Hlavná 192
Kráľovský Chlmec
  (from: 06/04/1997 until: 12/12/1999)
Ing. Ondrej Knut - člen
Kpt. Nálepku 102
Svit
  (from: 06/04/1997 until: 08/03/2007)
Ing. Ondrej Knut - člen
Kpt. Nálepku 102
Svit
Until: 07/17/2007
  (from: 08/04/2007 until: 08/03/2007)
Ing Ivan Lacko - predseda
Pod Rovnicami 61
Bratislava
  (from: 12/13/1999 until: 08/03/2007)
Ing. Eduard Urminský - predseda
Brančská 9
Bratislava
  (from: 06/04/1997 until: 12/12/1999)
Ing. Eduard Urminský - člen
Brančská 9
Bratislava
  (from: 12/13/1999 until: 08/03/2007)
Ing. Eduard Urminský - člen
Brančská 9
Bratislava
Until: 07/17/2007
  (from: 08/04/2007 until: 08/03/2007)
Ing. Ivan Lacko - predseda
Mlynské Pole 10
Limbach 900 91
From: 07/17/2007 Until: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009 until: 09/23/2009)
Ing. Jana Lacková - člen
Mlynské Pole 10
Limbach 900 91
From: 07/17/2007 Until: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009 until: 09/23/2009)
Ing. Ivana Lacková - člen
Miroslavská 38
Medzev 044 25
From: 07/17/2007 Until: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009 until: 09/23/2009)
Ing. Ivan Lacko - predseda
Mlynské Pole 10
Limbach 900 91
  (from: 08/04/2007 until: 09/23/2009)
Ing. Jana Lacková - člen
Mlynské Pole 10
Limbach 900 91
From: 07/17/2007
  (from: 08/04/2007 until: 09/23/2009)
Ing. Ivana Lacková - člen
Miroslavská 38
Medzev 044 25
From: 07/17/2007
  (from: 08/04/2007 until: 09/23/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a v jej mene konajú a podpisujú členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva samostatne a dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne.
  (from: 06/04/1997)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 09/24/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/04/1997 until: 09/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 09/24/2009)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/13/1999 until: 09/23/2009)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/04/1997 until: 12/12/1999)
Stockholder: 
Tamás Hervay
Neratovické nám. 11/2146
Dunajská Streda 929 01
  (from: 09/24/2009)
Supervisory board: 
Marek Beke
394
Sokolce 946 17
From: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009)
Lívia Zsolnaiová
Nám. SNP 43/197
Dunajská Streda 929 01
From: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009)
Tibor Nagy
Radničné nám. 18/379
Dunajská Streda 929 01
From: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009)
JUDr. Ing. Ján Bílek - člen
Kuzmányho 1885
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 12/12/1999)
JUDr Ján Furák - predseda
Holíčska 6
Bratislava
  (from: 12/13/1999 until: 05/12/2003)
JUDr. Vladimír Janočko - člen
Mlynska 1
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 12/12/1999)
Ing. Ivan Lacko - predseda
Miroslavská 38
Medzev
  (from: 06/04/1997 until: 12/12/1999)
Jana Lacková - člen
Pod Rovnicami 61
Bratislava
  (from: 12/13/1999 until: 08/03/2007)
Jana Lacková - člen
Pod Rovnicami 61
Bratislava
Until: 07/17/2007
  (from: 08/04/2007 until: 08/03/2007)
JUDr Dana Leštáková , PhD - člen
Sitnianska 16
Banská Bystrica
  (from: 12/13/1999 until: 08/03/2007)
JUDr Dana Leštáková , PhD - člen
Sitnianska 16
Banská Bystrica
Until: 07/17/2007
  (from: 08/04/2007 until: 08/03/2007)
Jana Lacková - predseda
Havelkova 7
Bratislava 841 03
From: 09/30/2002 Until: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009 until: 09/23/2009)
Ing. Eduard Urminský
Brančská 9
Bratislava 851 05
From: 07/17/2007 Until: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009 until: 09/23/2009)
Miroslav Lacko
Mlynské Pole 10
Limbach 900 91
From: 07/17/2007 Until: 08/27/2009
  (from: 09/24/2009 until: 09/23/2009)
Jana Lacková - predseda
Havelkova 7
Bratislava 841 03
From: 09/30/2002
  (from: 05/13/2003 until: 09/23/2009)
Ing. Eduard Urminský
Brančská 9
Bratislava 851 05
From: 07/17/2007
  (from: 08/04/2007 until: 09/23/2009)
Miroslav Lacko
Mlynské Pole 10
Limbach 900 91
From: 07/17/2007
  (from: 08/04/2007 until: 09/23/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.4.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 2022
  (from: 06/04/1997)
Notárska zápisnica zo dňa 3.6.1999 pod č. N 184/99, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1999)
Notárska zápisnica č. N 178/99, Nz 159/99 spísaná dňa 5.8.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a o zmene zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti v časti predmet činnosti v znení dodatku č. 2 k zakladateľskej listine a dodatku č. 2 k stanovám.
  (from: 04/25/2001)
Notárska zápisnica č. N 271/2001, Nz 243/2001 zo dňa 22.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla z : Mýtna 42, Bratislava na : Nový Život - časť Tonkovce č. 500 a Dodatok č.3 k stanovám spoločnosti.
  (from: 11/28/2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 30.08.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 319/2002, NZ 283/2002.
  (from: 12/12/2002)
Notárska zápisnica N 319/02, Nz 283/02 spísaná dňa 30.9.2002 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Funkcia člena dozornej rady JUDr. J. Furáka sa končí dňom 30.9.2002.
  (from: 05/13/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 31/2007, Nz 28062/2007 zo dňa 17.07.2007.
  (from: 08/04/2007)
Notárska zápisnica N 102/2009, NZ 28878/2009, NCRls 29337/2009 zo dňa 26.8.2009.
  (from: 09/24/2009)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person