Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3512/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Adventure Weber Group, s.r.o.
  (from: 05/30/2001)
KOBA, s.r.o.
  (from: 04/30/1996 until: 05/29/2001)
Registered seat: 
Kremnická 20
Bratislava 851 01
  (from: 04/16/2003)
Družstevná 22
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 10/29/1997 until: 04/15/2003)
Dr. Clementisa 2/180
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Identification number (IČO): 
36 001 759
  (from: 04/30/1996)
Date of entry: 
04/30/1996
  (from: 04/30/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/30/1996)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/30/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/30/1996)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 04/30/1996)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/30/1996)
poskytovanie finančného a vecného leasingu
  (from: 05/30/2001)
sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľností
  (from: 05/30/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/30/2001)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 05/30/2001)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 05/30/2001)
vykonávanie laborarórnych prác pre geologický prieskum
  (from: 05/30/2001)
Partners: 
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/30/2001)
Richard Míka
Beskydská 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/30/2001)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/30/1998 until: 05/29/2001)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/29/1997 until: 07/29/1998)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Peter Kovács
Dr. Clementisa 2/180
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Contribution of each member: 
Ing. Ľudovít Bolha
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/30/2001)
Richard Míka
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/30/2001)
Ing. Ľudovít Bolha
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 25 500 Sk
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Peter Kovács
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 24 500 Sk
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Ing. Ľudovít Bolha
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/29/1997 until: 07/29/1998)
Ing. Ľudovít Bolha
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/30/1998 until: 05/29/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/30/2001)
Individual managing director
  (from: 10/29/1997 until: 05/29/2001)
konatelia
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
From: 04/30/1996
  (from: 04/16/2003)
Richard Míka
Beskydská 11
Banská Bystrica
From: 11/28/2000
  (from: 04/16/2003)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (from: 04/30/1996 until: 04/15/2003)
Peter Kovács
Dr. Clementisa 2/180
Rimavská Sobota
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Richard Míka
Beskydská 11
Banská Bystrica
  (from: 05/30/2001 until: 04/15/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tým spôsobom, že nad názov spoločnosti pripojí svoje meno jeden z konateľov, ktorý podpisuje za spoločnosť vždy samostatne.
  (from: 05/30/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/29/1997 until: 05/29/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/16/2003)
200 000 Sk
  (from: 07/30/1998 until: 04/15/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/30/1996 until: 07/29/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.4.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9154
  (from: 04/30/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.10.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/29/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.7.1998 bol schválený Dodatok č.2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/30/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.11.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 05/30/2001)
. Valné zhromaždenie dňa 16.12.2002 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/16/2003)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person