Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2625/T

Business name: 
BETRA MARKETING, spol. s r. o.
  (from: 11/04/1991)
Registered seat: 
223
Zvončín 919 01
  (from: 05/12/2015)
107
Zvončín 919 01
  (from: 04/17/2012 until: 05/11/2015)
Trstínska 10
Trnava 917 01
  (from: 04/07/2000 until: 04/16/2012)
Bulharská 40
Trnava
  (from: 11/01/1993 until: 04/06/2000)
Šmeralova 6
Trnava
  (from: 11/04/1991 until: 10/31/1993)
Identification number (IČO): 
17 643 767
  (from: 11/04/1991)
Date of entry: 
11/04/1991
  (from: 11/04/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/04/1991)
Objects of the company: 
reklamní a propagační činnosť
  (from: 03/16/1993)
prúzkum trhu
  (from: 03/16/1993)
zprostředkování obchodu a veľkoobchod s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápoji, tabákem a tabákovými výrobky, kuřačkými potřebami, drogistickým zbožím /s výjimkou jedú a žíravín/ potřebami a zařizením pro domácnost, kulturními zařizeními knihami, časopisy, papírem a papírovými výrobky, kancelářskými potřebami, potřebami pro dopravu a sport, stavebním materiálem, obuví, textilem, koženou galantérií, stroji a zařízeními pro zemědělství, potravinářský prúmysl, dřevozpracujíci prúmysl, dřevem a dřevařskými výrobky, sklem a sklářskými výrobky, elektronikou.
  (from: 03/16/1993)
chemická výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov kvality (s výnimkou jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov a žieravín)
  (from: 04/07/2000)
plastikárska výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov kvality
  (from: 04/07/2000)
poradenská činnosť v oblasti chémie
  (from: 04/07/2000)
Veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslových, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, výrobkov chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu.
  (from: 11/04/1991 until: 03/15/1993)
Zahraničná obchodná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach podľa komodít uvedených v colnom sadzobníku s výnimkou tovarov, ktoré podliehajú licencii.
  (from: 11/04/1991 until: 03/15/1993)
Partners: 
Ing. Pavol Suran
223
Zvončín 919 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
BERNER, Ltd.,
Eteläranta 48
Helsinky
Republic of Finland
  (from: 05/20/1997 until: 04/06/2000)
BERNER, Ltd.,
Eteläranta 48
Helsinky
Republic of Finland
  (from: 11/04/1991 until: 05/19/1997)
Tatrachema, výrobné družstvo,
Šmeralova 6
Trnava
Slovak Republic
  (from: 11/04/1991 until: 05/19/1997)
Ing. Peter Dobrotka
Poštová 22
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/07/2000 until: 07/23/2007)
Ing. Pavol Suran
223
Zvončín 919 01
Slovak Republic
  (from: 04/07/2000 until: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Suran
( peňažný vklad )
  (from: 05/07/2009 until: 05/17/2022)
Ing. Pavol Suran
Amount of investment: 9 958,18 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 958,18 EUR
  (from: 05/18/2022)
BERNER, Ltd.,
Amount of investment: 165 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 165 000 Kčs
  (from: 11/04/1991 until: 05/19/1997)
Tatrachema, výrobné družstvo,
Amount of investment: 135 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 135 000 Kčs
  (from: 11/04/1991 until: 05/19/1997)
BERNER, Ltd.,
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 04/06/2000)
Ing. Pavol Suran
Amount of investment: 240 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 240 000 Sk
  (from: 04/07/2000 until: 07/23/2007)
Ing. Peter Dobrotka
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/07/2000 until: 07/23/2007)
Ing. Pavol Suran
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 07/24/2007 until: 05/06/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/16/1993)
konatelia
  (from: 11/04/1991 until: 03/15/1993)
Ing. Pavol Suran
223
Zvončín 919 01
  (from: 05/18/2022)
Ing. Pavol Suran
Juraja Slottu 13
Trnava
  (from: 11/01/1993 until: 12/09/1998)
Ing. Pavol Suran
223
Zvončín 919 01
  (from: 12/10/1998 until: 05/17/2022)
Ing. Jiří Straširipka - jednatel
Chopinova 20
Praha 2
Česká republika
  (from: 03/16/1993 until: 10/31/1993)
Acting in the name of the company: 
Jednateľ jedná vo všetkých veciach spol. samostatne.
  (from: 03/16/1993)
poločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia správnej rady spoločne. Členmi správnej rady sú : PeterBerner, bytom Bomansonintie 3, Helsinki, Fínsko Otto Johanes Carpén, bytom Sotkatie 28, 00200 Helsinki,Fínsko Ing. Jiří Straširipka, bytom Praha, 28. pluku 28 Ing. František Ivanič, bytom Bratislava, Kukučínova16 Ing. Pavol Suran, bytom Trnava, Guskova 9
  (from: 11/04/1991 until: 03/15/1993)
Capital: 
9 958,18 EUR Paid up: 9 958,18 EUR
  (from: 05/07/2009)
300 000 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 05/06/2009)
300 000 Kčs
  (from: 11/04/1991 until: 05/19/1997)
Supervisory board: 
Tibor Hirner
Čajkovského 31
Trnava
  (from: 03/16/1993 until: 05/19/1997)
Harry B. Berner
Hopeasalmentie 7
Helsinky 570
Fínska republika
  (from: 03/16/1993 until: 12/09/1998)
George Berner
Vanha kelkamäki 7
Helsinky
Fínska republika
  (from: 03/16/1993 until: 12/09/1998)
Hannes Berner
Engelinaukio 19
Helsinky 150
Fínska republika
  (from: 05/20/1997 until: 12/09/1998)
Harry B. Berner
Hopeasalmentie 7
Helsinky 570
Fínska republika
  (from: 12/10/1998 until: 04/06/2000)
George Berner
Vanha kelkamäki 7
Helsinky
Fínska republika
  (from: 12/10/1998 until: 04/06/2000)
Hannes Berner
Engelinaukio 19
Helsinky 150
Fínska republika
  (from: 12/10/1998 until: 04/06/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26. 6. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení zákona č. 112/1990 Zb. a neskorších právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 3199
  (from: 11/04/1991)
Vnútorné pomery spol. upravené v súlade so zák. 513/91 Zb. a zák. 455/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3199
  (from: 03/16/1993)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.04.1997, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 05.03.1997. Zahraničný kapitál 300.000,- Sk.
  (from: 05/20/1997)
Dodatkom č. 4 zo dňa 28.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/10/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.11.1999. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.01.2000. Zmena sídla z: Bulharská 40, Trnava na: Trstínska 10, 917 01 Trnava.
  (from: 04/07/2000)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person