Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2208/N

Business name: 
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
  (from: 02/07/2002)
Registered seat: 
Cintorínska 31
Topoľčianky 951 93
  (from: 09/28/2004)
Identification number (IČO): 
18 047 181
  (from: 09/09/1991)
Date of entry: 
09/09/1991
  (from: 09/09/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/09/1991)
Objects of the company: 
výroba potravín a nápojov
  (from: 12/04/1998)
spracovanie vínnych kvasníc
  (from: 12/04/1998)
výroba hroznového vína
  (from: 12/04/1998)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 12/04/1998)
výroba potravinárskych koncentrátov a iných upravených potravín
  (from: 12/04/1998)
výroba ovocného vína
  (from: 12/04/1998)
reklamná činnosť
  (from: 12/04/1998)
podnikateľské poradenstvo-spracovanie poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 12/04/1998)
exkurzie a ochutnávky vín
  (from: 12/04/1998)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 12/04/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 12/04/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 12/04/1998)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 12/04/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/04/1998)
podnikateľská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (from: 05/15/2003)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 02/20/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/23/2016)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 10/06/2021)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 10/06/2021)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 10/06/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/06/2021)
Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na výrobu liehu a spracovanie liehu
  (from: 10/06/2021)
Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia
  (from: 10/06/2021)
Partners: 
Ing. Vladimír Strieženec
Napervillská 4938/11
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 03/01/2024)
Ing. Milan Waldner
Kláštorská 129
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 10/06/2021)
Vladimír Kukla
Cintorínska 31
Topoľčianky 951 93
Slovak Republic
  (from: 10/06/2021)
Ing. Mária Lumnitzerová
Hviezdna 1405/4
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 05/28/2024)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Strieženec
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 03/01/2024)
Ing. Milan Waldner
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/06/2021)
Vladimír Kukla
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/06/2021)
Ing. Mária Lumnitzerová
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/28/2024)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/26/1993)
Ing. Vladimír Strieženec
Napervillská 4938/11
Nitra 949 01
From: 04/26/1993
  (from: 03/01/2024)
Ing. Milan Waldner
Kláštorská 129
Nitra 949 01
From: 04/26/1993
  (from: 05/19/2022)
Vladimír Kukla
Cintorínska 31
Topoľčianky 951 93
From: 04/26/1993
  (from: 05/19/2022)
Ing. Mária Lumnitzerová
Hviezdna 1405/4
Nitra 949 01
From: 05/09/2024
  (from: 05/28/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/26/1993)
Procuration: 
Ing. Tomáš Glajza
491
Dúbrava 032 12
From: 10/06/2021
  (from: 10/06/2021)
Ing. Jaroslav Klein , PhD.
Janouškova 5009/24
Prešov 080 01
From: 03/01/2024
  (from: 03/01/2024)
Ing. Karol Lumnitzer
Hviezdna 1405/4
Nitra 949 01
From: 10/06/2021
  (from: 10/06/2021)
Ing. Viktor Strieženec
Sirôtková 3204/12
Nitra 949 01
From: 10/06/2021
  (from: 10/06/2021)
Ing. Samuel Waldner
Kláštorská 2158/129
Nitra 949 01
From: 10/06/2021
  (from: 10/06/2021)
V mene spoločnosti konajú prokuristi samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 10/06/2021)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 02/08/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.08.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 6087
  (from: 09/09/1991)
V súlade s ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/ 1991 Zb. bola spoločenská zmluva prispôsobená úprave citovaného zákona dodatkom č. 1 zo dňa 7.12.1992. Stary spis: S.r.o. 6087
  (from: 04/26/1993)
Dodatok č.2 zo dňa 30.3.1996 k spoločenskej zmluve, s súlade so zmluvným záväzkom medzi Fondom národného majetku SR a spoločnosťou, na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy č.1402/95 Stary spis: S.r.o. 6087
  (from: 04/22/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.2.1998. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.2.1998.
  (from: 07/07/1998)
Dodatok č. 3 zo dňa 29.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy zosúladené so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/04/1998)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 03.10.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z Vinárske závody Topoľčianky - RAVENA, s.r.o. na Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Jesenského 2 na Nitra, Farská 1.
  (from: 02/07/2002)
Dodatok č. 5 zo dňa 17.12.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/15/2003)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person